Fast ForWord pomáhá i s poruchami učení a soustředění

Programy Scientific Learning byly vyvinuty na základě závěrů neurovědeckých výzkumů v oblasti poruch učení u dětí. Právě jim tedy byly původně programy určeny, protože svým působením dotvářejí v mozku dětem s poruchami učení neuronové struktury, které jim chybí nebo jsou nedostatečné a tím jim pomáhají překonat jejich nedostatky. V našem prostředí se dají programy pro tyto účely využít samozřejmě také a ještě má dítě pocit, že se zábavnou formou učí anglický jazyk, nikoli že „bojuje“ se svou poruchou učení. Program je k dispozici pouze v angličtině, ale terapeuticky je využíván ve více než 40ti zemích světa. Vědecké výzkumy již prokázaly, že učením se dalšího jazyka se posiluje i zvladnutí primárního jazyka. Takže není překvapením, že používáním tohoto programu se dětí lepší i ve čtení a psaní v češtině.

Pokud Vaše dítě trpí poruchou učení a máte zájem o programy Fast For Word, doporučujeme kontaktovat specialistu, který má Vaše dítě v péči a prodiskutovat postup s ním. Pokud tento odborník nebyl seznámen s touto metodou a má zájem se o ní dozvědět, máme k dispozici velké množství odborných materiálů a webinářů, které mu poskytnou potřebné informace. Ve spolupráci s odborníkem máme možnost Vaše dítě tímto programem provázet.

 

ZLEPŠIT POZORNOST JE MOŽNÉ I BEZ MEDIKAMENTŮ

Často jsou pro zlepšení pozornosti předepisovány léky, které se ale často neobejdou bez nežádoucích vedlejších účinků. Fast ForWord zlepšuje pozornost přirozeně! Rozvíjí pozornost tím, že trénuje mozek lépe se soustředit.

Vědci se domnívají, že poruchy ADD a ADHD jsou způsobeny nízkou hladinou dvou chemických látek v mozku - noradrenalinu a dopaminu. Nízká hladina noradrenalinu ztěžuje udržení pozornosti a koncentrace a zároveň ztěžuje pochopení času a pořadí, priorit. Nízká hladina dopaminu ztěžuje těmto dětem kontrolovat impulzivní a problémové chování.

Fast ForWord trénuje mozek, aby produkoval tyto chemické látky sám od sebe tím, že cvičí mozek udržet pozornost. Hlavním přínosem Fast ForWord pro lidi trpící poruchami soustředění je, že trvale rozvíjí sluchovou a vizuální pozornost, které jsou důležité pro všechny studijní úkoly.

Zajímá Vás zkušenost speciálních pedagagogů?

Na ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě jsme vyzkoušeli na jaře 2014 pilotně program Fast ForWord, který je speciálně vytvořený a určený pro děti s jazykovým handicapem a s poruchami učení. Tento program byl vytvořený ve společnosti Scientific Learning a slouží na procvičování všech základních funkcí mozku, které se účastní práce s jazykem, od dekódování zvuků až po porozumění komplexní řeči – jde o mozkový kondiční trénink. Program byl vyvinutý na základě neurovědeckých výzkumů v oblasti poruch učení a je vytvořený tak, aby svým působením dotvářel v mozku dětem s poruchami učení neuronové struktury, které jim chybí, anebo jsou nedostatečně rozvinuté. Procvičuje fonematickou diferenciaci, sluchovou paměť, analýzu a syntézu jazyka, řazení informací, ale i stavbu vět, chápání složitějších textových struktur, používání gramatických časů, porozumění řeči. Jen v angličtině, nepřekládá se do slovenštiny. Ve šk. roce 2013/14 jsme do používání programu zařadili celekm 8 žáků, ve věku od 8 do 13 let, s diagnostikovanými poruchami: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, smíšená porucha školní způsobilosti, vyvojová dysfázie, porucha pozornosti, ADHD. Zařadili jsme i žáky s intelektovým nadáním, protože tento program se využívá i jako podpora při běžné výuce angličtiny. (Vytváří nové neuronové vazby pro zvuky, které v mateřském jazyce neexistují.) Certifikovaným lektorem se stala školní speciální pedagožka Zuzana Ochabová. Program nabízí 7 druhů cvičení, jsou vytvořeny formou počítačové hry, která je pohyblivá, akční a zábavná. Dítě zde plní různé úkoly a pokud dosáhne požadovaného cíle, stane se v programu něco zábavného, dítě dostane "odměnu". Tyto odměny jsou klíčovým prvkem programu, protože pokaždé, když je dítě odměněno, jeho mozek vyloučí neurotransmitery, které pomáhají upevnit právě provedené změny v mozkových mapách. (Dopamin zesiluje pocit odměny, acetylcholin pomáhá mozku "vyladit se“ a zbystřit paměť). Protokol programu určuje cvičit denně, po dobu 30 minut, 5 krát v týdnu, v celkové délce 3 měsíce, případně déle. Právě toto opakované a motivující cvičení vytváří požadované změny na mozku, které dále umožní lépe zachytit, zpracovat informace, čili učit se efektivněji. Každé dítě mělo proto svůj vlastní přístup a pracovalo na své verzi, protože program se vždy přizpůsobuje individuálním schopnostem dítěte a vyhodnocuje každý počítačový "klik". Žáci jsou v programu dlouhodobě motivovaní, svou úspěšnost vidí v procentuálním růstu v každém cvičení. FastForWord každý týden generuje podrobný report, ve kterém přesně hodnotí dosažené pokroky, ale také velmi přesně vyhodnocuje chyby, a navrhuje intervence, které lektor s žáky postupně realizuje. Realizace programu FastForWord se u žáků s výše uvedenými diagnózami projevila takto: - rozvinula a zlepšila fonologické schopnosti, které jsou klíčové při učení jazyka - zvýšila výkon pracovní paměti (lepší schopnost naslouchat a postupovat podle instrukcí) - zlepšila koncentraci pozornosti, ale i zpracování a řazení informací - posílila sluchovou paměť (řeč se zpracovává rychleji a automatičtěji) - zlepšila porozumění a následné provádění sluchových pokynů - zlepšila "organizaci" mozku, příjem, zpracování informací, jejich další přenos - zvýšila žákům sebevědomí - podpořila schopnost samostatně pracovat, zlepšila pracovní návyky Anglický jazyk - Žáci si osvojili novou slovní zásobu, gramatické jevy, zlepšili si anglický přízvuk Žáky práce v programu zaujala, i když některé cvičení byla náročná a postupovali v nich jen velmi pomalu, většinu cvičení dokončili úspěšně. Původní obava, že žáci, kteří mají výrazné problémy s mateřským jazykem, nezvládnou cvičení v angličtině, se ukázala jako neopodstatněná. Žáci se opakovanou, zrakovou a sluchovou stimulací naučili novou anglickou slovní zásobu a pochopili i složitější gramatiku, s níž se dosud nesetkali, takže dokázali být úspěšní. Náročnost plnění programu spočívala hlavně v dodržení denního protokolu a v soustavném opakování, proto byla velmi důležitá spolupráce s rodiči, kteří pomáhali sledovat pokroky, ale také kontrolovat práci dětí. V pilotním projektu lektorka děti při práci v programu sledovala, poskytovala intervence a konzultace. Jelikož používání programu FastForWord bylo úspěšné, chceme ve školním roce 2014/15 v jeho realizaci pokračovat a zařadit do něj žáky NEJEN se specifickými vývojovými poruchami učení, ale i intelektově nadané a také ty, kteří mají zájem zlepšit se v anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Ochabová, speciální pedagožka

Mgr. Zuzana Ochabová www.specialnapedagogika.sk, s programem SciLearn English pracuje již 5 let