Výuka angličtiny u žáků se speciálními potřebami

Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o první zkušenosti s využitím programu Fast ForWord při výuce na základní škole ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě.

Speciální pedagožka ZŠ NevädzováZuzana Ochabová se s námi podělila o svoje zkušenosti:

„Na ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě jsme vyzkoušeli na jaře 2014 pilotně program Fast ForWord, který je speciálně vytvořený a určený pro děti s jazykovým handicapem a s poruchami učení.

Tento program byl vytvořený ve společnosti Scientific Learning a slouží na procvičování všech základních funkcí mozku, které se účastní práce s jazykem, od dekódování zvuků až po porozumění komplexní řeči – jde o mozkový kondiční trénink.

Program byl vyvinutý na základě neurovědeckých výzkumů v oblasti poruch učení a je vytvořený tak, aby svým působením dotvářel v mozku dětem s poruchami učení neuronové struktury, které jim chybí, anebo jsou nedostatečně rozvinuté.

Procvičuje fonematickou diferenciaci, sluchovou paměť, analýzu a syntézu jazyka, řazení informací, ale i stavbu vět, chápání složitějších textových struktur, používání gramatických časů, porozumění řeči. Jen v angličtině, nepřekládá se do slovenštiny.

Ve školním roce 2013/14 jsme do používání programu zařadili celkem 8 žáků, ve věku od 8 do 13 let, s diagnostikovanými poruchami: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, smíšená porucha školní způsobilosti, vyvojová dysfázie, porucha pozornosti, ADHD.

Zařadili jsme i žáky s intelektovým nadáním, protože tento program se využívá i jako podpora při běžné výuce angličtiny. Vytváří nové neuronové vazby pro zvuky, které v mateřském jazyce neexistují. Certifikovaným lektorem se stala školní speciální pedagožka Zuzana Ochabová.

Program nabízí 7 druhů cvičení, jsou vytvořeny formou počítačové hry, která je pohyblivá, akční a zábavná. Dítě zde plní různé úkoly a pokud dosáhne požadovaného cíle, stane se v programu něco zábavného, dítě dostane „odměnu“. Tyto odměny jsou klíčovým prvkem programu, protože pokaždé, když je dítě odměněno, jeho mozek vyloučí neurotransmitery, které pomáhají upevnit právě provedené změny v mozkových mapách. (Dopamin zesiluje pocit odměny, acetylcholin pomáhá mozku „vyladit se“ a zbystřit paměť).

Protokol programu určuje cvičit denně po dobu 30 minut 5 krát v týdnu v celkové délce 3 měsíce, případně déle. Právě toto opakované a motivující cvičení vytváří požadované změny na mozku, které dále umožní lépe zachytit, zpracovat informace, čili učit se efektivněji.

Každé dítě mělo proto svůj vlastní přístup a pracovalo na své verzi, protože program se vždy přizpůsobuje individuálním schopnostem dítěte a vyhodnocuje každý „počítačový klik“. Žáci jsou v programu dlouhodobě motivovaní, svou úspěšnost vidí v procentuálním růstu v každém cvičení.

Program FastForWord každý týden generuje podrobný report, ve kterém přesně hodnotí dosažené pokroky, ale také velmi přesně vyhodnocuje chyby, a navrhuje intervence, které lektor s žáky postupně realizuje.

Realizace programu FastForWord se u žáků s výše uvedenými diagnózami projevila takto:

 • rozvinula a zlepšila fonologické schopnosti, které jsou klíčové při učení jazyka
 • zvýšila výkon pracovní paměti (lepší schopnost naslouchat a postupovat podle instrukcí)
 • zlepšila koncentraci pozornosti, ale i zpracování a řazení informací
 • posílila sluchovou paměť (řeč se zpracovává rychleji a automatičtěji)
 • zlepšila porozumění a následné provádění sluchových pokynů
 • zlepšila „organizaci“ mozku, příjem, zpracování informací, jejich další přenos
 • zvýšila žákům sebevědomí
 • podpořila schopnost samostatně pracovat, zlepšila pracovní návyky
 • co se týká anglického jazyka, žáci si osvojili novou slovní zásobu, gramatické jevy, zlepšili si anglický přízvuk

Žáky práce v programu zaujala. A i když některá cvičení byla náročná a postupovali v nich jen velmi pomalu, většinu cvičení dokončili úspěšně. Původní obava, že žáci, kteří mají výrazné problémy s mateřským jazykem, nezvládnou cvičení v angličtině, se ukázala jako neopodstatněná. Žáci se opakovanou, zrakovou a sluchovou stimulací naučili novou anglickou slovní zásobu a pochopili i složitější gramatiku, s níž se dosud nesetkali, takže dokázali být úspěšní.

Náročnost plnění programu spočívala hlavně v dodržení denního protokolu a v soustavném opakování, a proto byla velmi důležitá spolupráce s rodiči, kteří pomáhali sledovat pokroky, ale také kontrolovat práci dětí. V pilotním projektu lektorka děti při práci v programu sledovala a poskytovala intervence a konzultace.

Jelikož používání programu FastForWord bylo úspěšné, chceme ve školním roce 2014/15 v jeho realizaci pokračovat a zařadit do něj žáky NEJEN se specifickými vývojovými poruchami učení, ale i intelektově nadané a také ty, kteří mají zájem zlepšit se v anglickém jazyce.“

testimonial_bratislava

Zaujal Vás pilotní projekt ZŠ Nevädzová? Chcete program Fast ForWord implementovat i do výuky vaší školy? Informujte se o možnostech a podmínkách a kontaktujte nás: info@scilearn.cz.

Komentáře
 1. Ubuntu VPS napsal:

  Vek neni zadnou prekazkou pro to, aby clovek zacal studovat anglictinu. S programem Scientific Learning to pujde snadno.

  • Martina Machackova napsal:

   Dobrý den, Lucko, pokud máte nějaké otázky, určitě se ptejte. Pokud jste nám chtěla nechat nějaký komentář, rádi si ho přečteme. Pěkný den.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů