Výuka angličtiny u žáků se speciálními potřebami

Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o první zkušenosti s využitím programu Fast ForWord při výuce na základní škole ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě. Pokud byste i Vy chtěli na své škole programy vyzkoušet a zavést, pro základní školy nabízíme speciální podmínky! 

Speciální pedagožka ZŠ Nevädzová Zuzana Ochabová se s námi podělila o svoje zkušenosti:

testimonial_bratislavaNa ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě jsme vyzkoušeli na jaře 2014 pilotně program Fast ForWord, který je speciálně vytvořený a určený pro děti s jazykovým handicapem a s poruchami učení. Tento program byl vytvořený ve společnosti Scientific Learning a slouží na procvičování všech základních funkcí mozku, které se účastní práce s jazykem, od dekódování zvuků až po porozumění komplexní řeči – jde o mozkový kondiční trénink. Program byl vyvinutý na základě neurovědeckých výzkumů v oblasti poruch učení a je vytvořený tak, aby svým působením dotvářel v mozku dětem s poruchami učení neuronové struktury, které jim chybí, anebo jsou nedostatečně rozvinuté.
Procvičuje fonematickou diferenciaci, sluchovou paměť, analýzu a syntézu jazyka, řazení informací, ale i stavbu vět, chápání složitějších textových struktur, používání gramatických časů, porozumění řeči. Jen v angličtině, nepřekládá se do slovenštiny.

Ve šk. roce 2013/14 jsme do používání programu zařadili celekm 8 žáků, ve věku od 8 do 13 let, s diagnostikovanými poruchami: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, smíšená porucha školní způsobilosti, vyvojová dysfázie, porucha pozornosti, ADHD.
Zařadili jsme i žáky s intelektovým nadáním, protože tento program se využívá i jako podpora při běžné výuce angličtiny. (Vytváří nové neuronové vazby pro zvuky, které v mateřském jazyce neexistují.)

Certifikovaným lektorem se stala školní speciální pedagožka Zuzana Ochabová.

Program nabízí 7 druhů cvičení, jsou vytvořeny formou počítačové hry, která je pohyblivá, akční a zábavná. Dítě zde plní různé úkoly a pokud dosáhne požadovaného cíle, stane se v programu něco zábavného, dítě dostane „odměnu“. Tyto odměny jsou klíčovým prvkem programu, protože pokaždé, když je dítě odměněno, jeho mozek vyloučí neurotransmitery, které pomáhají upevnit právě provedené změny v mozkových mapách. (Dopamin zesiluje pocit odměny, acetylcholin pomáhá mozku „vyladit se“ a zbystřit paměť).

Protokol programu určuje cvičit denně, po dobu 30 minut, 5 krát v týdnu, v celkové délce 3 měsíce, případně déle. Právě toto opakované a motivující cvičení vytváří požadované změny na mozku, které dále umožní lépe zachytit, zpracovat informace, čili učit se efektivněji.
Každé dítě mělo proto svůj vlastní přístup a pracovalo na své verzi, protože program se vždy přizpůsobuje individuálním schopnostem dítěte a vyhodnocuje každý počítačový „klik“. Žáci jsou v programu dlouhodobě motivovaní, svou úspěšnost vidí v procentuálním růstu v každém cvičení.
FastForWord každý týden generuje podrobný report, ve kterém přesně hodnotí dosažené pokroky, ale také velmi přesně vyhodnocuje chyby, a navrhuje intervence, které lektor s žáky postupně realizuje.

Realizace programu FastForWord se u žáků s výše uvedenými diagnózami projevila takto:

– rozvinula a zlepšila fonologické schopnosti, které jsou klíčové při učení jazyka
– zvýšila výkon pracovní paměti (lepší schopnost naslouchat a postupovat podle instrukcí)
– zlepšila koncentraci pozornosti, ale i zpracování a řazení informací
– posílila sluchovou paměť (řeč se zpracovává rychleji a automatičtěji)
– zlepšila porozumění a následné provádění sluchových pokynů
– zlepšila „organizaci“ mozku, příjem, zpracování informací, jejich další přenos
– zvýšila žákům sebevědomí
– podpořila schopnost samostatně pracovat, zlepšila pracovní návyky

Anglický jazyk
– Žáci si osvojili novou slovní zásobu, gramatické jevy, zlepšili si anglický přízvuk

Žáky práce v programu zaujala, i když některé cvičení byla náročná a postupovali v nich jen velmi pomalu, většinu cvičení dokončili úspěšně. Původní obava, že žáci, kteří mají výrazné problémy s mateřským jazykem, nezvládnou cvičení v angličtině, se ukázala jako neopodstatněná. Žáci se opakovanou, zrakovou a sluchovou stimulací naučili novou anglickou slovní zásobu a pochopili i složitější gramatiku, s níž se dosud nesetkali, takže dokázali být úspěšní.

Náročnost plnění programu spočívala hlavně v dodržení denního protokolu a v soustavném opakování, proto byla velmi důležitá spolupráce s rodiči, kteří pomáhali sledovat pokroky, ale také kontrolovat práci dětí.
V pilotním projektu lektorka děti při práci v programu sledovala, poskytovala intervence a konzultace.

Jelikož používání programu FastForWord bylo úspěšné, chceme ve školním roce 2014/15 v jeho realizaci pokračovat a zařadit do něj žáky NEJEN se specifickými vývojovými poruchami učení, ale i intelektově nadané a také ty, kteří mají zájem zlepšit se v anglickém jazyce.

Zaujal Vás pilotní projekt ZŠ Nevädzová? Chcete program Fast ForWord implementovat i do výuky vaší školy? Informujte se o možnostech a podmínkách a kontaktujte naší produktovou manažerku Petru Razimovou (email:petra@scilearn.cz nebo telefon 602 661 341).

Vyzkoušejte si demo programu SciLearn English

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů