Může být dyslexie výhoda?

Moderní svět je sešitý vlákny psaného jazyka. Pro ty, kdo mají poruchu čtení dyslexie, může nekonečná spleť slov připadat jako překážka v přežití.

Vývojová dyslexie je charakterizována obtížemi přeměnit vizuální formát psaného slova na smysluplnou sadu zvuků – to, čemu se v oblasti gramotnosti říká ‚ fonémy‘.

Co naznačuje současný výzkum?

Psychologové Helen Taylor a Martin David Vestergaard z University of Cambridge přehodnotili tradiční pohled na vývojovou dyslexii jako na nevýhodu a ve výzkumu uvádějí, že za určitých okolností by neurologické charakteristiky dyslexie mohly mít i výhodu.

Konkrétně naznačují, že mozek, pro který je těžké rychle interpretovat psaná slova, by mohl snáze prozkoumat své prostředí a najít užitečná vodítka, která zlepšují další rozhodování.

„Tento výzkum navrhuje nový rámec, který nám pomůže lépe porozumět kognitivním silným stránkám lidí s dyslexií.“

Helen Taylor

Protože dyslexie postihuje tak širokou rozmanitost světové populace a je tak silně ovlivněna našimi geny, je logické, že ji evoluce nějakým způsobem upřednostňovala.

Na pozadí lidské evoluce je kultura čtení a psaní šokujícím způsobem nedávná. Naše obecná závislost na efektivní gramotnosti je ještě novější, což znamená, že škodlivý vliv dyslexie na individuální poznávání by byl až do posledních generací zanedbatelný.

V průběhu desetiletí psychologové zaznamenali, že ti, kteří vykazují známky dyslexie, mají také tendenci být lepší v globálním abstraktním a prostorovém uvažování. Bývají také vynalézavější a lépe předpovídají výsledky.

„Věříme, že oblasti obtíží, se kterými se setkávají lidé s dyslexií, jsou výsledkem kognitivního kompromisu mezi zkoumáním nových informací a využíváním existujících znalostí, přičemž výhodou je explorativní zaujatost, která by mohla vysvětlit vylepšené schopnosti pozorované v určitých oblastech, jako je objevování. invence a kreativita,“

Helen Taylor

To by mohla být strategie jak vyniknout ve světě, který si cení schopnosti číst mezi řádky a čerpat informace ze zkušeností a životních situací.

Překážkou není samotná dyslexie, ale způsob vzdělávání

Není důležité, že by nějaká porucha mohla být maskovaná superschopnost. Největší překážkou jsou faktory, nad kterými máme přímou kontrolu. Například změna toho, jak se vzděláváme by mohla být mnohem účinnějším „lékem“ než jakákoli pilulka nebo terapie.

Jak využít neurovědecké poznatky k nápravě dyslexie

Program Fast ForWord, který efektivně posiluje tyto specifické nerozvinuté oblasti mozku, a který zároveň trénuje mozek, aby se zlepšila rychlost sluchového zpracování a zlepšilo se čtení dítěte, je součástí SciLearn English. Tento program je celý v angličtině, ale i přesto se v mnoha ne-anglicky mluvících zemích včetně České republiky a Slovenska používá k nápravě dyslexie, poruchy auditorního zpracování, poruch pozornosti a lehčích forem poruchy autistického spektra (PAS).

Dle našich zkušeností s českými a slovenskými dětmi, při intenzivním tréninku 5x týdně 30-50 minut se dyslexie výrazně zlepšila již po 4-6 měsících. V některých případech se žáci zlepšili natolik, že došlo i ke zrušení diagnózy. K takto výraznému zlepšení dojde nejdříve po 8 měsících intenzivního tréninku.

Použité zdroje:

https://www.sciencealert.com/having-dyslexia-could-mean-your-brain-is-wired-to-make-better-decisions
Výzkum byl publikován ve Frontiers in Psychology.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů