Jak rozpoznat dyslexii u dětí: Průvodce pro učitele i rodiče

Věděli jste, že dyslexie není problémem vidění? Je to primárně porucha auditorního (sluchového) zpracování se slabostmi především ve fonologickém zpracování (slyšení hlásek).

Problémy se čtením má asi 1 z 10 lidí. V USA má asi 8 z 10 studentů, kteří mají problémy se čtením, nějakou formu dyslexie. To znamená, že pokud máte ve třídě 20 dětí, je pravděpodobné, že je mezi nimi jeden nebo dvě s dyslexií. Proto by všichni pedagogové měli být připraveni na to, že mohou mít ve svých třídách žáky s dyslexií, od mateřské školy až po střední školu.

Níže je seznam toho, co v souvislosti s dyslexií dělat a naopak nedělat, aby se vaše rodina či škola stala optimálním studijním prostředím pro studenty se známkami dyslexie.

CO NEDĚLAT:

Předpokládat, že studenti s dyslexií byli identifikováni.

Dyslexie se liší typem a závažností a mnoho studentů není oficiálně diagnostikováno až do své dospělosti. Zacházejte s jakýmkoli problémovým čtenářem, jako by jejich problémy byly neurologicky založeny, tak jako je to u dyslexie.

Říkat problémovým studentům, “aby to prostě vyslovili.”

Jednou z charakteristik dyslexie je neschopnost sladit zvuky s písmeny. Takže dekódování nebo vyslovení psaného slova je přesně to, co někdo s dyslexií nedokáže udělat.

Zacházet se studenty jako s neinteligentními nebo línými.

Dyslexie nesouvisí s inteligencí nebo motivací. Vaši studenti jsou pravděpodobně chytří a prostě se učí jinak než jejich vrstevníci. A poslední věcí, kterou chce student slyšet, když se snaží o to nejlepší, je aby se snažil víc.

Trestat studenty za rozdíly v učení.

Studenti s dyslexií nemusí umět dokončit svou práci rychle nebo porozumět všemu, co říkáte – tak by za ně neměli být trestáni. A mějte na paměti, že i špatná známka je formou trestu.

Říkat studentům, že z toho vyrostou.

Dyslexie je celoživotní stav, ale klíčové dovednosti lze zlepšit. Studenti potřebují, abyste jejich problémy brali vážně a nabídli podporu, kterou potřebují k dosažení svého potenciálu.

Nechat studenta opakovat ročník bez potřebného řešení.

Opakování ročníku bez cíleného zásahu je definice šílenství: dělat to samé znovu a znovu a očekávat jiný výsledek.

CO DĚLAT:

Nechat udělat studentovi screening a test na dyslexii.

Správná náprava a léčba může následovat pouze po přesné diagnóze. Různé typy dyslexie budou vyžadovat plánování odlišné intervence.

Využívat přístupu k dyslexii „na základě silných stránek“.

Spíše než se dívat na studenty s dyslexií pomocí modelu slabých stránek a toho, co jim nejde, snažte se rozpoznávat jejich silné stránky. Výzkum ukázal, že studenti s dyslexií jsou silní v prostorovém uvažování, vyprávěcím uvažování, empatii a v kritickém myšlení.

Povolit modifikovaná nebo alternativní hodnocení.

Místo písemného projevu dejte možnost ústní recenzi knihy nebo ústnímu testu z pravopisu. Zahrňte také různé způsoby, jak odpovídat na testovací otázky, například kroužkování odpovědi nebo vytvoření hlasového záznamu, nikoli jen vyplňovat prázdná místa nebo možnosti krátkých odpovědí.

Neodebírat body za pravopisné chyby, pokud se nejedná o pravopisný test.

Kvíz s porozuměním čtení hodnotí porozumění čtení, nikoli pravopis. Dejte studentům spravedlivou šanci prokázat to, jak se učí.

Nabídnout více času na úkoly a testy.

Umožněte studentům, aby si vzali domů jako domácí úkol zadání, jež dostali ve třídě. Nabídněte více času, tiché místo nebo samostatnou místnost pro zkoušky. Nebo, abyste se vyhnuli stigmatizaci vyčlenění, dejte celé třídě více času na dokončení zkoušky a nechte studenty, kteří dokončí test dříve, aby pracovali na jiném úkolu.

Vytvářet příležitosti pro více-smyslové učení.

Procvičujte psaní pomocí modelíny, písku nebo korálků. Nechte studenty, aby provedli parodie nebo loutkové představení o zadaném čtení. Začleněte hudbu a aromaterapii do prostředí třídy.

PĚT ZPŮSOBŮ, JAK MŮŽE TECHNOLOGIE POMOCI

Software pro převod řeči na text – Při psaní úkolů mohou studenti použít nástroj pro rozpoznávání hlasu, který převádí mluvená slova na napsané věty na obrazovce. V aplikacích Microsoft Word®, iPad® a Google Translate je integrována tato funkce převodu hlasu na text.

Software převodu textu na řeč – Čtení všeho od knih po pracovní listy lze usnadnit převodem na zvukové soubory. NaturalReader je jedním z nástrojů, který umí číst nahlas soubory Microsoft Word, webové stránky, soubory PDF a e-maily. Lze využít i audioknihy.

Inteligentní pera – LiveScribe ™ SmartPen digitalizuje poznámky, které student zapisuje do poznámkového bloku, a zároveň nahrává přednášku. Později, když si student prohlíží své poznámky, může poslouchat, co bylo v tu chvíli řečeno.

Počítačové hry, které se zaměřují na fonologické zpracování – Protože dyslexie je primárně sluchová porucha, měli by studenti používat program, který posiluje fonologické zpracování. Fast ForWord je program pro čtení a jazyky, který se v tomto přístupu osvědčil výzkumníky na Stanfordu, Harvardu, MIT a dalších. Přestože je program v angličtině, tak pomáhá dětem s dyslexií i v ČR, SR i v jiných neanglicky mluvících zemích (a navic se u toho děti ještě naučí anglicky…).

Kontrola pravopisu – Pro studenty s dyslexií jsou zvláště užitečné aplikace kontroly pravopisu jako například kontrola, která je součástí programů MS Word nebo Google Docs. (Mezinárodní asociace dyslexie doporučuje, aby děti začaly používat kontrolor pravopisu v páté třídě poté, co se naučily základní pravidla pravopisu.)

KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ DYSLEXIE

Myslíte si, že jeden nebo více vašich studentů mohou mít nějakou formu dyslexie? Zjistit to může být obtížné, protože je to porucha spektra a vypadá trochu jinak na na každém jednotlivci. Zde je kontrolní seznam symptomů dyslexie podle věku, které byste měli na dětech hledat, abyste se mohli rozhodnout, komu doporučit testování a ohodnocení dyslexie kvalifikovaným odborníkem.

Mateřská škola:

 • Nerozpoznávání rýmovacích vzorců (např. v dětských říkankách)
 • Problémy se zapamatováním nebo pojmenováním písmen, číslic a barev
 • Nerozpoznávání písmen ve vlastním jméně
 • Opožděný vývoj řeči – začíná později mluvit, ale řeči zjevně rozumí

Předškolák až 1. třída ZŠ

 • Neporozumění tomu, že se slova rozpadají na zvuky
 • Nespojování písmen se zvuky (to „m“ zní jako „mmm“)
 • Vykazuje problémy s mluvením
 • Problémy s vyslovením slov
 • Špatné použití písmenek v jednoduchých slovech (jako je “pes”)

2. až 8. třída ZŠ

 • Čtení pomalu a zvláštně (odlišné od ostatních žáků)
 • Nelibost nebo vyhýbání se čtení nahlas.
 • Zaměňování slov, která znějí podobně

9. třída ZŠ až SŠ

 • Psaní slov s pravopisnými chybami, foneticky a nekonzistentně
 • Vynechání krátkých slov a částí delších slov při hlasité četbě
 • Problémy se zapamatováním si běžných zkratek, včetně slangů na sociálních médiích
 • Lepší odpovídání na otázky porozumění textu, když je text přečten nahlas

Stáhněte si > (otevře se na nové záložce)“>článek jako PDF dokument zde >>

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů