Jak pomáhá Fast ForWord dětem s dyslexií naučit se číst?

Když jsem pracovala jako pedagogický diagnostik (říká Cory Armes, M.Ed.), většina studentů, které jsem testovala, měla potíže se čtením. Ale zvláště jeden student vyčníval.

Měl nejvyšší IQ ze všech studentů, které jsem během těch let testovala. Jeho výkonnostní dovednosti v úkolech, jako je dokončování nebo uspořádání obrazu, návrh bloků a sestavování objektů, byly tak vysoké, že kompenzovaly jeho slabší verbální dovednosti. Byl „mimo tabulky“ inteligentní – a silně dyslektický. V 8. třídě četl na úrovni 1. třídy.

Přes veškerou snahu jeho matky a všech jeho učitelů žádný pokus nedokázal pohnout s jeho schopností číst.

Než jsme zkusili Fast ForWord®.

Nechali jsme ho pracovat v tomto adaptivním čtenářském a jazykovém programu a po několika týdnech přešel ze čtení na úrovni 1. třídy na úroveň čtení 5. třídy.

Na Fast ForWord bylo něco zvláštního, co dělalo zázraky s dyslektickým mozkem mého studenta. Ve skutečnosti během let, kdy jsme používali Fast ForWord s našimi studenty s dyslexií, dosáhli po dokončení prvního modulu v průměru postup o 1,5 školního roku v hodnocení jazyka i čtení.

Chci, aby každý pedagogický diagnostik, trenér čtení a pedagog věděl o tom, jak Fast ForWord pomáhá studentům s dyslexií naučit se číst.

Dyslexie a fonologické zpracování

Zatímco dyslexie byla dlouho považována za problém vizuálního zpracování, nyní víme, že dyslexie je specifický rozdíl v učení s neurobiologickým původem. Tyto záměny písmen a slov souvisejí spíše s potížemi se zapamatováním konfigurací písmen a slovních vzorů než se skutečným nesprávným viděním věcí.

Zatímco poruchy sluchového zpracování je třeba diagnostikovat odděleně od dyslexie, je téměř nemožné diskutovat o výuce dětí s dyslexií, jak číst, aniž bychom nejprve probrali fonologické povědomí, protože v angličtině jsou potíže s fonologickým povědomím silným prediktorem dyslexie.

Fonologické vědomí je schopnost rozpoznávat a manipulovat se zvuky ve větách a slovech. Příklady zahrnují identifikaci rýmů, rozpoznání aliterace, rozdělení vět do slov a identifikaci zvuků a slabik ve slově.

Fonologické povědomí studenta ovlivňuje úspěch při dekódování, pravopisu a psaní. A přestože výzkum ukazuje, že 45 až 60 % studentů není připraveno na počáteční aktivity fonematického uvědomování, které se vyskytují v základních programech čtení, studenti s dyslexií často bojují ještě více než průměrně se zpracováním zvuků v písmenech a slovech.

Dobrou zprávou je, že lze posílit fonologické a fonematické povědomí a děti s dyslexií mohou používat Fast ForWord k procvičování jasného vnímání a skládání zvuků.

Jak Fast ForWord pomáhá budovat fonologické povědomí?

Fast ForWord učí čtenáře s dyslexií, jak zpracovávat zvuky a budovat základní fonologické dovednosti. Možná si říkáte: „No, spousta programů teď funguje na fonémech.“ A máte pravdu… ale nedělají to jako Fast ForWord.

Fast ForWord má patentovanou technologii, která roztahuje fonémy angličtiny, které je obtížné vnímat, protože jsou tak rychlé nebo velmi podobné zvukům jiných jazyků v angličtině.

Například zvuky /ba/ a /da/ jsou pro mnoho dětí obtížně rozlišitelné, protože zvuky /b/ a /d/ jsou si velmi podobné a jsou dlouhé pouze 40 milisekund. Navíc je nelze natáhnout, protože jsou to stopové souhlásky. Se zastavovacími souhláskami (b, d, p, t, g, k) je vzduch nakrátko blokován jazykem nebo rty v opuštění vokálního traktu, takže samotný zvuk je zastaven.

Vyzkoušejme si to cvičením, které bych použila k tomu, abych naučila učitele, proč se jejich děti snaží slyšet a zpracovávat stop souhlásky:

Pořádně se nadechněte a vydejte zvuk /m/. Můžete pokračovat ve zvuku, dokud máte dech. Jak dlouho vydržíte tento zvuk?

Nyní se znovu nadechněte a vydejte zvuk /b/. Pokud můžete pokračovat ve zvuku, přemýšlejte o tom, jaký zvuk vydáváte. Držíte /a/ (ahhhhhh) spíše než /b/? To se nepočítá – zkuste zvuk /b/ protáhnout sám.

Nemohli jste to udělat, že?

Lidé prostě nedokážou roztáhnout zastavovací souhlásky, ale správná technologie ano. A to je místo, kde přichází Fast ForWord se svým akusticky upraveným projevem.

Někteří studenti potřebují tuto upravenou řeč, aby jim pomohla trénovat jejich mozek, aby zpracovávali některé anglické fonémy přesně, protože tyto fonemické dráhy nejsou plně vyvinuty…zatím. Natažené zvuky se postupně zkracují, jak student postupuje, takže jejich mozek začne na konci cvičení zpracovávat typičtější rychlosti.

Fast ForWord se osvědčil i v ČR

Tento program je sice celý v angličtině, ale i přesto se v mnoha ne-anglicky mluvících zemích včetně České republiky a Slovenska používá právě k nápravě dyslexie, poruchy auditorního zpracování, poruch pozornosti a lehčích forem poruchy autistického spektra (PAS).

Dle našich zkušeností s českými a slovenskými dětmi při intenzivním tréninku 5x týdně 30-50 minut se dyslexie výrazně zlepšila již po 4-6 měsících. V některých případech se žáci zlepšili natolik, že došlo i ke zrušení diagnózy. K takto výraznému zlepšení dojde nejdříve po 8 měsících intenzivního tréninku.

Použité zdroje:

https://www.carnegielearning.com/blog/fast-forword-dyslexia/
  • Cory Armes, M.Ed.
  • Senior Content Specialist, ELAR Sales Enablement
  • Carnegie Learning, Inc.

Cory Armes má osmnáctiletou zkušenost ve vzdělávání K-12 jako učitel všeobecného a speciálního vzdělávání a pedagogický diagnostik se specializací na práci se studenty s poruchami učení a behaviorálními problémy. Během své kariéry pracovala v Texasu a je ráda, že je v týmu ELAR v Carnegie Learning.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů