Fast ForWord pomáhá

i s poruchami učení a soustředění

Programy Scientific Learning byly vyvinuty na základě závěrů neurovědeckých výzkumů v oblasti poruch učení u dětí. Právě jim tedy byly původně programy určeny, protože svým působením dotvářejí v mozku dětem s poruchami učení neuronové struktury, které jim chybí nebo jsou nedostatečné a tím jim pomáhají překonat jejich nedostatky.

V našem prostředí se dají programy pro tyto účely využít samozřejmě také a ještě má dítě pocit, že se zábavnou formou učí anglický jazyk, nikoli že „bojuje“ se svou poruchou učení. Program je k dispozici pouze v angličtině, ale terapeuticky je využíván ve více než 40ti zemích světa. Vědecké výzkumy již prokázaly, že učením se dalšího jazyka se posiluje i zvladnutí primárního jazyka. Takže není překvapením, že používáním tohoto programu se dětí lepší i ve čtení a psaní v češtině.

Pokud Vaše dítě trpí poruchou učení a máte zájem o programy Fast For Word, doporučujeme kontaktovat specialistu, který má Vaše dítě v péči a prodiskutovat postup s ním. Pokud tento odborník nebyl seznámen s touto metodou a má zájem se o ní dozvědět, máme k dispozici velké množství odborných materiálů a webinářů, které mu poskytnou potřebné informace. Ve spolupráci s odborníkem máme možnost Vaše dítě tímto programem provázet.

Zlepšit pozornost je možné i bez medikametnů

Často jsou pro zlepšení pozornosti předepisovány léky, které se ale často neobejdou bez nežádoucích vedlejších účinků. Fast ForWord zlepšuje pozornost přirozeně! Rozvíjí pozornost tím, že trénuje mozek lépe se soustředit.

Vědci se domnívají, že poruchy ADD a ADHD jsou způsobeny nízkou hladinou dvou chemických látek v mozku - noradrenalinu a dopaminu. Nízká hladina noradrenalinu ztěžuje udržení pozornosti a koncentrace a zároveň ztěžuje pochopení času a pořadí, priorit. Nízká hladina dopaminu ztěžuje těmto dětem kontrolovat impulzivní a problémové chování.

Fast ForWord trénuje mozek, aby produkoval tyto chemické látky sám od sebe tím, že cvičí mozek udržet pozornost.

Hlavním přínosem Fast ForWord pro lidi trpící poruchami soustředění je, že trvale rozvíjí sluchovou a vizuální pozornost, jež jsou důležité pro všechny studijní úkoly.

Personalizovaná intervence pro čtení a jazyk pro studenty s dyslexií

Přibližně 1 z 10 studentů ve Spojených státech má dyslexii, což je primárně sluchová porucha se slabostmi, které se zvláště objevují ve fonologickém zpracování. Zatímco většina intervencí dyslexie je navržena tak, aby studentům pomohla tyto obtíže kompenzovat, Fast ForWord je jiný. Je to jediný program, který poskytuje personalizovanou výuku, která trvale vyhodnocuje slabiny fonologického zpracování a zlepšuje celkovou paměť studentů, pozornost, zpracování a řazení (MAPS).

Opravte/zlepšete slabé stránky při zpracování!

KUMULATIVNÍ INTERVENČNÍ MODEL VE 3 KROCÍCH:

Krok 1: Příprava

Fast ForWord připravuje mozek ke čtení zlepšením základních fonologických dovedností, které
vedou k dyslexii.

Krok 2: Procvičování

Fast ForWord poskytuje intenzivnější procvičování než jakýkoli jiný intervenční program - 5x
více množství procvičování, abychom byli přesní!

Krok 3: Posilování a upevňování

Fast ForWord používá software pro ověřování řeči, který poslouchá, když studenti čtou texty nahlas
a poskytuje podporu a opravu správného čtení v reálném čase.

Výsledky, které můžete vidět:

  • Zdokonalené dovednosti při fonologickém zpracování
  • Vylepšená asociace zvukových symbolů a rozpoznávání slabikové struktury
  • Vylepšená morfologie, syntaxe a sémantika
  • Vylepšené porozumění čtení, rychlost a prozíravost
  • Vylepšené rozpoznávání slov, slovní zásoba a gramatika

Důkazy o účinnosti intervence dyslexie:

Massachusetts Institute of Technology; Stanford University; Rutgers University; Dartmouth College; Harvard Medical School
fMRI ukazuje, že fyziologické rozdíly u dětí s dyslexií mohou být zmírněny remedinací (nápravou) - 8 týdnů nápravy zaměřené na zlepšené rychlé sluchové zpracování a fonologické a jazykové školení (Fast ForWord) vedlo k tomu, že u dětí s dyslexií se vyvinula diferencovaná aktivace na rychlé a pomalé přechody podobná těm u dětí s typickým vývojem.

Stanford University; University of California, Los Angeles; Scientific Learning Corporation; Rutgers University; University of California, San Francisco
fMRI ukazuje kortikální aktivaci dětí s dyslexií v klíčových oblastech mozku zodpovědných za čtení - Vědci použili fMRI, aby ukázali, že během úkolů fonologického uvědomění měla levá hemisféra dětí s typickým vývojem koherentnější aktivaci v kortikálních oblastech důležitých pro čtení než u děti s dyslexií. Po tréninku s produkty Fast ForWord se kortikální aktivace u dětí s dyslexií stala více podobnou aktivaci typicky vyvíjejících se dětí.

Case Study: Rolla, MO Public Schools
Po zavedení programu Fast ForWord dosáhli studenti K-3 s dyslexií měřitelných zlepšení v široké škále jazykových,
kognitivních a čtenářských dovedností. Kromě toho různí další žáci ve třídách K-3, kteří se účastnili programu Fast
ForWord, dosáhly také zlepšení.

DEMO programu Fast ForWord zdarma

Vyzkoušejte si program se svými dětmi na vlastní kůži. Těmito doporučenými moduly bude dítě začínat:

  • Žáci na 1. stupni by si měli vyzkoušet modul Foundations I (pro přípravu mozku na angličtinu).
  • Žáci na 2. stupni a SŠ zkouší modul Literacy (pro přípravu mozku na angličtinu).
  • Žáci v 1. a 2. třídě by začínali krátkým modulem v 2. kroku s názvem Reading Readiness, kde se naučí abecedu a úplné základy angličtiny.

Průvodce pro učitele a rodiče: Jak rozpoznat dyslexii

Zajímá Vás zkušenost speciálních pedagagogů?

Na ZŠ Nevädzová 2 v Bratislavě jsme vyzkoušeli na jaře 2014 pilotně program Fast ForWord, který je speciálně vytvořený a určený pro děti s jazykovým handicapem a s poruchami učení... Ve šk. roce 2013/14 jsme do používání programu zařadili celkem 8 žáků, ve věku od 8 do 13 let, s diagnostikovanými poruchami: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, smíšená porucha školní způsobilosti, vyvojová dysfázie, porucha pozornosti, ADHD.... Realizace programu FastForWord se u žáků s výše uvedenými diagnózami projevila takto: rozvinula a zlepšila fonologické schopnosti, které jsou klíčové při učení jazyka, zvýšila výkon pracovní paměti (lepší schopnost naslouchat a postupovat podle instrukcí), zlepšila koncentraci pozornosti, ale i zpracování a řazení informací, posílila sluchovou paměť (řeč se zpracovává rychleji a automatičtěji), zlepšila porozumění a následné provádění sluchových pokynů, zlepšila „organizaci“ mozku, příjem, zpracování informací, jejich další přenos zvýšila žákům sebevědomí podpořila schopnost samostatně pracovat, zlepšila pracovní návyky co se týká anglického jazyka, žáci si osvojili novou slovní zásobu, gramatické jevy, zlepšili si anglický přízvuk.... Jelikož používání programu FastForWord bylo úspěšné, chceme ve školním roce 2014/15 v jeho realizaci pokračovat a zařadit do něj žáky NEJEN se specifickými vývojovými poruchami učení, ale i intelektově nadané a také ty, kteří mají zájem zlepšit se v anglickém jazyce.“
Mgr. Zuzana Ochabová, speciální pedagožka (reference je zkrácená, v celém znění si ji můžete přečíst na odkazu níže)

Mgr. Zuzana Ochabová -  www.specialnapedagogika.sk, s programem SciLearn English pracuje již 5 let, celou její referenci si můžete přečíst zde >>