Nejnovější modul programu Fast ForWord – Reading Comprehension

Modul Reading Comprehension patří do skupiny modulů z „druhého kroku“ učení se s programem – intenzivní procvičování gramatiky a slovní zásoby – trénujete slovní zásobu i gramatiku současně. Není prostor pro překladání a nudné učení gramatických pravidel. Angličtina se vám dostává doslova pod kůži a začínáte v ní přemýšlet. Učíte se z vlastních chyb, takže je klidně dělejte, vůbec nevadí, že slovům nerozumíte, program vám vždy ukáže správnou odpověď a vy si ji postupně zapamatujete.

Anglické dovednosti, které jsou v tomto „druhém kroku“ osvojovány a posilovány:

  • Gramatika – interpunkce, psaní velkých písmen, morfologie, tvorba věty, tvorba odstavců
  • Čtení a psaní – abeceda (phonics), identifikace psaných slov (Sight Word Identification), spelling, syntax, plynulost (fluency)
  • Porozumění a mluvení – akademická slovní zásoba, kritické myšlení, poslechové porozumění, abstraktní myšlení

A teď náš čeká rychlé nahlédnutí do modulu na jednotlivé hry 🙂

1. Art Walk

Tato hra ukáže napsanou větu, ve které chybí část, a zobrazuje 4 slova nebo části vět. K dokončení věty musí student vybrat správné slovo nebo skupinu slov z nabízených 4 variant.

2. Cognobot

V této hře studenti čtou a odpovídají na otázky týkající se dvou typů textů: pasáží (beletrie, literatura faktu a poezie) a referenčních textů (tabulky, plány a pokyny). Při práci na textech pasáže si student nejprve přečte pasáž a poté kliknutím na tlačítko Další přejde na řadu otázek týkajících se pasáže. V případě potřeby se student může vrátit k pasáži a znovu si ji přečíst pomocí tlačítka Přečíst znovu. Při práci na referenčních textech zůstává tabulka, plán nebo sada pokynů na obrazovce, zatímco student odpovídá na otázky k ní.

3. Data Stream

V této hře studenti plní tři úkoly. Nejprve si přečtou krátkou fikci nebo literaturu faktu a odpoví na otázky týkající se porozumění textu. Poté vyberou nebo doplní buď grafický organizátor nebo souhrn pasáže. Nakonec pomocí tohoto organizátoru zodpoví další otázky týkající se porozumění pasáži.

4. Print Shop

V této hře si student přečte velmi krátkou pasáž (1-3 věty) a poté si přečte 4 věty související s pasáží. Student musí vybrat větu, která pasáž správně parafrázuje.

5. Road Trip

Tato hra ukáže napsanou větu, ve které chybí jedno slovo, a zobrazuje 4 napsaná slova nad větou. K dokončení věty musí student vybrat správné slovo ze 4 nabízených variant.

Příprava mozku na angličtinu

Kroku dvě, z kterého jsme si představili tento modul, předchází krok 1 – příprava mozku na angličtinu, která je unikátností tohoto programu a díky které další učení angličtiny jde rychleji a lépe. Více informací o programu, jednotlivých krocích a jak to celé funguje jako celek, najdete zde >>

Takže nejen Vaše dítě školou povinné, ale i Vy máte skvělou šanci na vytvoření „anglického mozku“ a dokonalé zvládnutí anglického jazyka díky programu SciLearn English. Děti, které začínají na prvním stupni, většinou dosáhnou maturitní úrovně ještě před odchodem ze základní školy. Vaše dítě tak může patřit k těm, kteří angličtinu zvládnou už na základní škole a budou ji moci používat jako svůj druhý jazyk a dále se i v angličtině vzdělávat.

Zaujal Vás program?

Pokud Vám program zaujal, vyzkoušejte demo zdarma nebo pokud potřebujete víc informací o programu, poslechněte si webinář. A pokud chcete, aby si Váš školák zlepšil angličtinu, mrkněte na naši akci pro školáky. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů