Jak připravit mozek na angličtinu

To, že se malé děti snadno učí jazyky je známé. Méně známé je, že správně cíleným tréninkem mozku je možné znovu otevřít dovednost mozku snadno vstřebávat jazyk, kterou mozek měl v prvních 6 letech života.

Co vlastně způsobuje to, že nám jazyky jdou pomalu a obtížně?

Než se dostaneme k tomu, JAK na to, zastavme se u toho CO vlastně je důvodem toho, že učení dalšího jazyka jde tak těžko už od školních let a ještě hůře v dospělosti. Jeden z  prvních důvodů je ten, že náš mozek nemá správně vytvořené otisky fonémů (hlásek) jazyka, který se snažíme naučit – angličtiny. Tyto otisky se tvoří v prvních 6 – 9 měsících života tím, že na miminko někdo pravidelně hovoří nějakým jazykem nebo jazyky. Miminko si velmi rychle vytvoří v mozku otisky hlásek a pak se začne už soustředit na abosorbování jazyka, ke kterému má hlásky otištěny.

Kdybychom to přirovnali ke klavíru a každou hlásku k jedné klávese, tak jakmile si dítě osvojí všechny klávesy, začíná se učit hrát. Schopnost rychle si vytvořit otisky hlásek se ztrácí, protože není potřeba. Dítěti stačí jazyk (nebo jazyky), které má otištěny a teď se věnuje jejich absorbci. Potíž je v tom, že čeština má jen 39 hlásek zatímco angličtina jich má 44 – a mnoho hlásek zní jinak v každém jazyku. Pokud se učíme angličtinu, je to jako učit se hrát na klavíru s chybějícími klávesami.

To je důvod, proč nám řeč splývá, zdá se nám, že lidé mluví příliš rychle, drmolí a je těžké pochytit, co řikají. Nedokážeme přesně správně vyslovovat. Máme problémy v angličtině přemýšlet, soustředit se, pamatovat si a rychle reagovat. Celkově se náš mozek v angličtině chová jako mozek s poruchou učení, protože není na angličtinu připraven.

Jak připravit mozek na angličtinu?

Náš mozek je díky dovednosti zvané plastitita mozku (nebo neuroplasticita) schopen se učit po celý život. Jde o schopnost mozku měnit svou strukturu pod vlivem opakovaných podnětů a zkušeností. Pokud se mozek správným způsobem trénuje (stimuluje), rychlost a efektivita s jakou se učí je mnohonásobě větší. Ale teď je důležité co přesně trénovat. Vytvoření správných otisků foném při běžném studiu trvá léta a často se to dobře nepodaří. Největší šanci mají ti, co mají nejvíce příležitosti trénovat s rodilými mluvčími – a to pravidelně a opakovaně – jinými slovy ti, kteří žijí v anglicky hovořící zemi, kde hovoří jen anglicky. Už samotné vytvoření otisků foném pomůže s přesnosní poslechu – najednou se zdá, že angličtina zní daleko jasněji, už nesplývá a zdá se nám, že lidé přestávají drmolit a výrazně se zlepšuje naše výslovnost, protože co dokážeme správně slyšet, můžeme i správně vyslovovat.

Samotné vytvoření otisků ale nestačí. Je to jen první krok k tomu, abychom začali angličtinu lépe a rychleji vstřebávat. Je třeba posílit i naše kognitivní funkce jako jsou soustředění, pamět, nebo zpracování informací v angličtině a teprve potom přichází na řadu trénink gramatických struktur, čtení, analýza textu, kritické myšlení v angličtině a další dovednosti, které jsou nezbytné k dosažení akademické úrovně tj. úrovně, kdy je student schopen v angličtině nejen běžně fungovat, ale i studovat.  Je jen jeden program, který k výuce angličtiny přistupuje tak, že nejprve připraví mozek a tím umožní rychlejší vstřebávání jazyka a pak se soustředí na trénink jednotlivých jazykových center v mozku, jejich posílení a propojení. Program s názvem Fast ForWord byl vytvořený týmem světově uznávaných neurovědců, ve kterém nechybí ani celebrity vědeckého světa jako je Dr. Michael Merzenich.

Jak dlouho trvá naučit se angličtinu?

Dosažení akademické úrovně angličtiny by mělo trvat asi 7 let za předpokladu, že žijeme v anglicky hovořící zemi a denně se s angličtinou setkáváme. Pokud se angličtinu učíme ve své rodné zemi, zdaleka ne všichni studenti takové úrovně dosáhnou a to ani po několika desítkách let studia. Nicméně dosáhnout úrovně jazyka, kdy je člověk schopen v angličtině přemýšlet, rychle reagovat, rozhodovat se, bez větších obtíží se dorozumět v jakýchkoliv běžných situacích a dokázat číst a rozumět běžným anglickým textům, se dospělému člověku podaří většinou po 2-3 letech intenzivního studia, což většinou znamená pobytu v anglicky mluvící zemi bez častého kontaktu s mateřštinou. Studenti pravidelně využívající program Fast ForWord v kombinaci s programem Reading Assistant a pravidelnými lekcemi s lektorem (1-2 hod týdně) se na takovou úroveň dokáží dostat za stejnou dobu i když nežijí v zahraničí. Tato úroveň je pak již pro ně dostačující k tomu, aby se na akademickou úroveň dostali díky pravidelnému využívání a prohlubování jejich anglických znalostí. Pro studenty na pokročilé úrovni je možné nejvyšší modul využít k přípravě na zkoušky v angličtině (např. na přijímací zkoušky na anglické nebo americké university).

U školních dětí je postup pomalejší zejména proto, že se u nich stále vyvíjí i jejich mateřština a také proto, že zpravidla pracují kratší dobu při každé lekci než dospělí studenti. Ze zkušeností víme, že u žáků na základní škole trvá většinou 1 školní rok posunout se díky blended learningu využívajímu Fast ForWord a Reading Assistant o jednu úroveň SERR (což jinak trvá cca 4 roky školní angličtiny). Znamená to tedy, že například dítě, které s tímto programem začíná ve 4. třídě, je schopné při pravidelné práci dosáhnout maturitní úrovně angličtiny v 7.-8. třídě.

Jak trénink mozku v angličtině vypadá?

Vypadá to jako počítačová hra. Obrázky, animované postavičky, mluvená řeč a zvuky, které vám po každém pokusu dají vědět, zda jste odpověděli správně či ne, takže váš mozek hned ví, co si má pamatovat a co ne.  A nezapomeňme na body a extra bonusy když vám to jde. I když to vypadá jako hra, nenechte se mýlit. Mozek se učí pokusem a omylem v ohromné frekvenci kolem 800 pokusů za hodinu. Trpělivě s vámi trénuje vše, co je potřeba. Jakmile začínáte odpovídat správně, program vám začne přidávat na obtížnosti. Učíte se tak mnohem zábavněji a hlavně několikanásobně rychleji. Pro názornost je možné se podívat na videa počátečních modulů. Pokud byste chtěli program vyzkoušet, k tomu slouží počáteční 3-měsíční balíčky, které už studentovi umožní pocítit první změny, které přichází s vytvořením otisků anglických foném.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů