Kroužky angličtiny SciLearn English na školách

Patří vaše dítě mezi drtivou většinu českých školáků, kteří se anglicky nedomluví? I když spousta rodičů, za tenhle „nedostatek“ kritizuje školu – není to kritika úplně oprávněná. Situace na různých školách je různá, někde chybí kvalifikovaní učitelé, jinde jsou učitelé s kvalifikací, kteří nedokáží žáky zaujmout a používají zastaralé metody, ale i tam, kde mají dobré učitele se zábavnou metodikou, žáci na tom nejsou v angličtině o tolik lépe. V Česku je naprostou vyjímkou, že by dítě na konci základní školy mělo funkční znalost angličtiny slovem i písmem, tak jak se to vyžaduje při vstupu ja vysokou školu (úroveň B2), tak jako tomu bývá v některých zemích kolem nás. Dokonce se v nedávných testech ukázalo, že téměř polovina českých žáků nedosahuje ani minimální znalosti dané osnovami na úrovni A2! Tak kde je tedy chyba???

Žáci nemají dostatečnou slovní zásobu, nemají zvládnutou gramatiku a bojí se mluvit. První dva nedostatky se dají odstranit pomocí kvalitní metody, která se přizpůsobuje studentovi a učí ho slovíčka i gramatiku tak, jako by to byla jeho mateřština (více tohle rozebereme níže). Třetí nedostatek lze odstranit konverzačními hodinami, kde je vše v angličtině a je to zábava. Učitel s dětmi mluví jen anglicky a pokud žák něčemu nerozumí, vysvětlí mu to pomocí jednodušších slov nebo to „zahraje“. Během krátké doby děti získávají sebevědomí a konverzace je začne bavit. Samozřejmě ke konverzaci je také potřeba slovní zásoba a gramatika, takže na sebe vše musí navazovat. A přesně takhle to je v kroužcích angličtiny s podporou programu SciLearn English.

„Melodie a rytmus cizího jazyka se musí nejprve otisknout v mozku“.

Jste rodiče, kterým na angličtině vašich dětí opravdu záleží?

Jste rodič, který ví, že se nelze spoléhat jen na povinné hodiny angličtiny ve školách při běžné výuce?

Tak pojďme dětem umožnit rozvíjet se v angličtině nad rámec běžné školní výuky. Pojďme dětem umožnit učit se až 4x rychleji díky aplikaci poznatků neurověd!

SciLearn English totiž pořádá kroužky angličtiny ve škole s lektorem a prací žáků doma s unikátním programem na výuku angličtiny SciLearn English.

Děti navštěvují 1x týdně kroužek angličtiny s vyškoleným lektorem ve své škole (nemusíte je na kroužek vozit a čekat na ně!) a doma pracuje 3x týdně v programu podobnému počítačové hře (30 nebo 50 minut, podle věku a zájmu dítěte).

Takhle kombinace rychle posunuje děti v angličtině dopředu, často za jeden školní rok zvládnou to, co jiní za 3-4 roky!

Unikátní program SciLearn English na výuku angličtiny vytvořený předními neurovědci

Milióny studentů po celém světě dosahují výsledků v učení angličtiny, které si mnozí před pár lety ani nedovedli představit. Využívají při svém učení vyjímečný program hodnocený jako špička ve výuce angličtiny – jde v podstatě o trénink mozku, který se soustředí nejprve na vytvoření základních struktur, které mozek potřebuje k tomu, aby angličtinu dokázal lépe vnímat. Pak jde učení snadněji a hlavně rychleji.

Program je využitelný od prvňáčků po vysokoškoláky. V některých českých školách ho využívají i učitelé ke zdokonalení své angličtiny.

Na rozdíl od ostatních dostupných programů na výuku angličtiny pracuje ve 3 krocích. Krokem jedna je příprava mozku na angličtinu, čímž je tento program naprosto unikátní. V kroku dva intenzivně trénuje vše v angličtině (slovní zásobu, gramatiku, výslovnost) a v kroku tři koučuje výslovnost a čtení

Vypadá to jako počítačová hra. Obrázky, animované postavičky, mluvená řeč a zvuky, které vám po každém pokusu dají vědět, zda jste odpověděli správně či ne, takže váš mozek hned ví, co si má pamatovat a co ne.  

Ale i když to vypadá jako hra, nenechte se mýlit. Mozek se učí pokusem a omylem v ohromné frekvenci kolem 800 pokusů za hodinu. Trpělivě s vámi trénuje vše, co je potřeba. Jakmile začínáte odpovídat správně, program vám začne přidávat na obtížnosti. Učíte se tak mnohem zábavněji a hlavně několikanásobně rychleji.

Program si také můžete zdarma vyzkoušet.

Kroužek angličtiny s lektorem a blended learning

Žáci budou kromě domácí práce s programem docházet na kroužek angličtiny ve škole s lektorem jednou týdně. Vyškolený lektor má k dispozici materiály, kterými zpestřuje hodiny a pomáhá žákům trénovat angličtinu zábavným způsobem. Hodiny angličtiny na kroužku se tak stávají zajímavější pro žáky i učitele, neboť žáci se díky kombinaci učení v hodinách a doma na počítači mnohonásobně rychleji zlepšují.

Lektoři mohou sledovat postup svých žáků a pomáhají jim dle potřeby. Lektoři, rodiče i žáci získávají pravidelné výkazy práce v programu a mohou tak sledovat svůj postup. Program pomáhá žákům vytvořit i akademickou slovní zásobu potřebnou ke studiu dalších předmětů v angličtině (CLIL).

Níže je malá ukázka propojení online programu a práce v kroužku, ale jde jen o malý zlomek toho, co program nabízí. V tomto cvičení se žák učí v angličtině přemýšlet, soustředit se a pohotově reagovat na vícestupňové povely. Počáteční cvičení jsou jednoduchá, jednostupňová, žák vždy dostane okamžitou zpětnou vazbu a při chybě i správnou odpověď. Tím se ze svých chyb okamžitě učí. Zvládá se tedy učit i bez toho, aby nejprve natrénoval slovní zásobu nebo potřebnou gramatiku či větnou stavbu. Získané dovednosti pak může v tomto příkladu rozšířit o využí v mluvené řeči a při čtení povelů během hodiny angličtiny.

Co tedy účast v kroužku SciLearn English pro žáka znamená?

K tomu, aby žák za jedno pololetí  prošel alespoň základním tréninkem, který připraví jeho mozek na snadnější porozumění angličtině, zrychlí jeho reakce, vylepší jeho výslovnost a schopnost vstřebávat jazyk, je potřeba, aby žák pracoval s programem doma alespoň 3x týdně po dobu 30 – 50 minut a docházel 1x týdně do kroužku.

Proberte tento závazek s dítětem a přihlašte ho do kroužku pouze pokud má zájem do kroužku chodit a pracovat 3x týdně doma. 

Účast žáka je placená. Díky tomu, že se jedná o kroužek ve škole, je možné nabídnout ho za cenu „školních licencí“, což je hluboko pod komerční cenou tohoto prestižního programu. Žák zaplatí pouze 3700 Kč za jedno pololetí, takže když bude pracovat 3x týdně a docházet do kroužku, vyjde ho jedna lekce na pouhých 49 Kč! Žák tak dostane šanci pracovat se špičkovým programem za zlomek komerční ceny, protože běžná cena programu na prvních 5 měsíců je 6480 Kč. A jako bonus si může žák zmeškané online lekce během pololetí nahrazovat!!!

Žák díky kroužkům SciLearn English a prací v programu získá příležitost začít mnohem lépe rozumět mluvenému slovu a zlepšit si anglickou výslovnost, zrychlit učení angličtiny a rychleji se dostat na úroveň, kdy žák může angličtinu začít používat v běžném životě a tím si angličtinu dále zlepšovat.

V testech na české škole, kde žáci program využívají, se 73% studentů zlepšilo o celou úroveň CEFR za 9 měsíců. Je to pokrok, který se očekává za 3-4 roky školní angličtiny, ale téměř polovina českých žáků ho nedosáhne.

Hledáme lektory SciLearn English!

Pokud jste rodič a chcete, aby byl tento kroužek angličtiny i v nabídce vaší základní školy, můžete tomu pomoci tím, že nám pomůžete najít vhodného lektora, který by měl zájem kroužek vést. My už domluvíme vše potřebné. Vhodným lektorem může být učitel angličtiny ve škole, nebo jakýkoliv soukromý lektor, který umí zaujmout školní děti a chce se učit novým metodám. Lektory vyškolíme zdarma. Pokud o někom takovém víte, pošlete mu odkaz na stránku Hledáme lektory.

Pokud chcete zjistit, jestli by to vaše dítě bavilo, vyzkoušejte si demo zdarma.

Pokud se kroužek u vás nepodaří otevřít, vždy máte možnost, objednat si individuální přístup k programu.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů