Unikátní příležitost pro učitele angličtiny

Právě teď se můžete vyškolit a vést děti, které se učí angličtinu až 4x rychleji než ostatní. Nejde o děti se zvláštním nadáním, ale o program, který jako jediný na světě dokáže připravit mozek na angličtinu a trénovat jazyk rychle a snadno.

 

Hledáme špičkové učitele angličtiny, které baví učit školní děti. Vyškolíme vás zdarma a nabízíme odměnu hodnou vašich kvalit.

Organizace koužků

 • Kroužky budou probíhat na základních (případně i středních) školách.
 • Výuka v kroužku vedená lektorem bude 1x týdně po 60 minut.
 • 15 lekcí za pololetí.
 • Počet žáků ve skupině: 7-13 žáků. 
 • Lektor bude současně administrovat přístupy žáků k programu SciLearn English pro výuku angličtiny doma.
 • Každý žák bude pracovat doma 3x týdně 30-50 minut v online programu.
 • Každý lektor může vést více kroužků na jedné i více školách.
 • Lektory zdarma vyškolíme a za svou práci dostanou finanční odměnu (a jako bonus přístup do programu)
 • Účast žáka je placená a je hluboko pod běžnou komerční cenou (běžná cena programu na prvních 5 měsíců pro neškoláky je 6480 Kč). Žák zaplatí pouze 3700 Kč za jedno běžné pololetí (15x konverzační hodina s lektorem, 5 měsíců práce s programem doma nebo ve škole), takže když bude pracovat 3x týdně a docházet do kroužku, vyjde jedna lekce na pouhých 49 Kč!

Pokud ještě neznáte program SciLearn English - seznamte se!

S tímto programem budou žáci pracovat doma 3x týdně a vy budete jejich přístup k programu administrovat. Nebojte, je to snadné. Nástroje, které dostatnete do ruky vás překvapí a umožní vám skutečně individuální přítup k jednotlivým žákům.

Toto video jsme natočili pro rodiče, ale i vás může s programem seznámit.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zázemí pro lektory a podpora

S námi na to jako lektoři nebudete sami.  Bude postaráno o administraci programu na výuku angličtiny, s kterým děti budou pracovat, dále o pronájem místnosti ve škole, o poskytování informací rodičům dětí na našem webu, o objednávky a platby za kroužky, technické věci a marketing, takže se můžete plně soustředit na výuku a práci s dětmi. Máme pro vás připravenou také členskou sekci pro lektory, kde se vše naučíte a získáte také dodatečné materiály pro výuku. 

Zároveň budete mít naši podporu, takže pokud si s něčím nebudete vědět rady, tak vám rádi poradíme, jsme jeden tým.

Odměna za práci lektora

Za svoji práci dostanete samozřejmě zaplaceno. Může to být skvělý přivýdělek, ale i plnohodnotný příjem.

Výše odměny záleží zejména na počtu kroužků, které vedete a částečně i na počtu dětí v kroužku, každopádně náš cíl pro každého lektora je  měsíční přivýdělek ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně hrubého za každý kroužek (tj. při 9 dětech v kroužku, více dětí vyšší příjem, v průměru 3 výukové hodiny za měsíc).

Navíc jako bonus získá každý lektor jeden přístup k programu SciLearn zdarma, který můžete využít na výuku angličtiny pro sebe nebo pro člena své rodiny. 

Fotografie z hodin kroužku angličtiny s podporou SciLearn English

Kliknutím na obrázek otevřete velký obrázek. Šipkami prolistujete galerii.

Ukázka propojení online programu a práce v kroužku

Jde jen o malý zlomek toho, co program nabízí. V tomto cvičení se žák učí v angličtině přemýšlet, soustředit se a pohotově reagovat na vícestupňové povely. Počáteční cvičení jsou jednoduchá, jednostupňová, žák vždy dostane okamžitou zpětnou vazbu a při chybě i správnou odpověď. Tím se ze svých chyb okamžitě učí. Zvládá se tedy učit i bez toho, aby nejprve natrénoval slovní zásobu nebo potřebnou gramatiku či větnou stavbu. Získané dovednosti pak může v tomto příkladu rozšířit o využí v mluvené řeči a při čtení povelů během hodiny angličtiny.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co od lektora očekáváme

 • Umí dobře anglicky
 • Touží učit angličtinu a pracovat s dětmi (a ideálně je vést od 1. stupně ZŠ až do zvládnutí angličtiny na maturitní úroveň před koncem ZŠ) 
 • Je ochotný přijmout nové metodiky výuky a novou roli učitele/lektora
 • Chce absolvovat online školení pro lektory (zdarma) a dále se vzdělávat
 • Administruje uživatelské účty jednotlivých žáků kroužku, průběžně alespoň 1x týdně sleduje práci žáků ve výkazech a dle potřeby mění moduly programu pro jednotlivé žáky.
 • Vede kroužek angličtiny na škole 1x týdně 60 minut pro skupinku 8-13 žáků. Kroužky probíhají podle dané struktury lekce a s použitím materiálů získaných při vyškolení a z online knowledge base k programu, ale lektor může zapojit i vlastní konverzační hry a cvičení a má prostor přizpůsobovat hodinu potřebám žáků. Dokáže pracovat samostatně, tvoří si pomůcky, improvizuje, dokáže zaujmout děti.
 • Navazuje první kontakt se školou, kde chce lektor kroužek pořádat a je ochoten pomoci s organizací při otevírání kroužku.

Co o nás říkají učitelé

Ing. Markéta Matoušková, učitelka, s programem ve škole pracují od šk. roku 2015/16

"...program je ve formě počítačové hry, a tak děti baví... nebojí se zapojit do komunikace s anglicky mluvícím učitelem. Děti lépe rozumí a mají lepší výslovnost..."

Mgr. Lucie Vancová, učitelka - s programem pracuje od září 2018 se skupinou prvňáčků

"...program si děti velmi rychle osahaly a do práce se stále těší...Děti velmi dobře reagují, když na ně v průběhu hodiny mluvím anglicky a mají dobrou slovní zásobu..."

Mgr. Lucie Drkalová, učitelka, pracuje s programem od šk. roku 2016/17

"... pozorovala jsem obrovský rozdíl mezi dětmi, které pracovaly pravidelně a těmi, které práci v programu zanedbávaly...S takovými žáky se pracuje s radostí!"

Co o nás říkají rodiče

Dušan Benčo, dcera 6. tř.

"Online kurz jsem zakoupil pro dceru, která měla vloni v listopadu ve škole (6.třída) známku z angličtiny mezi 4-5. V pololetí 2-3 a nyní jí vychází lepší 2. Takže obrovská spokojenost. Kurz jsem již doporučil v okruhu svých známých a zakoupil i pro sebe."

Magdaléna Krejčová, syn 5. tř.

"...I když syn zcela nerozumí každému slovu, dokáže si z vět a celých článků vybrat slova, kterým rozumí a zbytek logicky odvodit. Tudíž ho výuka posunula nejen v porozumění, ale také logickém myšlení, v práci s textem a naslouchání...připravuje se zcela sám..."

Ivana Provazová, sourozenci

"Velká spokojenost, dětem se program líbí. Jsou vidět i pokroky. Syn je dyslektik a krásně zvládá.  Můžeme všem doporučit."

Často kladené otázky

Co se dá zvládnout za jedno pololetí?

Za jedno pololetí projde průměrný žák 1-2 moduly. Bude záležet jednak na dovednostech žáka (nejen úroveň angličtiny, ale i úroveň jeho kognitivních funkcí, poslechové paměti atd.) a také samozřejmě na tom, jak často a jak dlouho bude žák pracovat. Přípravu mozku na angličtinu žáci mohou zvládnout i za 3 měsíce práce, pak mohou začít s modulem, který jim pomůže s gramatikou a slovní zásobou.

Jak dlouho trvá zvládnutí angličtiny se SciLearn English?

Odpověd na tuto otázku je individuální. Průměrné výsledky, které vidíme u žáků, kteří pravidelně pracují, ukazují, že potřebují cca 4-6 školních let na dosažení úrovně B2. Poté už angličtině rozumí natolik, že jsou schopni ji používat v běžném životě a záleží pak většinou na věku žáka, kdy dokáže udělat zkoušky na úrovni C1. Pokud žáci začínají na prvním stupni, většinou se jim podaří dosáhnout úrovně B2 před ukončení základní školy.

Pro koho je program vhodný?

Program SciLearn English je vhodný pro děti od 6 let až po dospělé bez ohledu na to, na jaké úrovni angličtiny se nacházejí. Program je postavený tak, že se přizpůsobuje potřebám studenta a vede ho až k akademické úrovni C2 tj. úrovni rodilého mluvčí. Tento program se používá i v mnoha mezinárodních školách a používají ho i rodilí mluvčí například při přípravě na zkoušky na vysokou školu. Využívají ho i někteří učitelé angličtiny ke zdokonalení své angličtiny a výslovnosti.

Je účinnost programu ověřena?

Ano. Program byl testován ve více než 300 studiích, mnohé z nich uskutečněné na světově známých univerzitách. Díky těmto studiím byl ohodnocen nezávislou institucí WWC, která patří pod Ministerstvo školství USA, jako nejlepší program na rozvoj jazykových dovedností v angličtině. Program byl ověřený i praxí na více než 3 mil. studentech.

Chcete více informací o tom, jak se stát lektorem kroužků angličtiny s podporou programu SciLearn English?

Zadejte své údaje a my vás budeme kontaktovat.

Pošleme vám informace o lektorství SciLearn English. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud nejste lektor angličtiny, ale rodič, více informací najdete na https://scilearn.cz/krouzky/info-pro-rodice/

Seznamte se ještě podrobněji s programem SciLearn English 

Toto další video (video-prezentace o programu SciLearn English), které jsme natočili pro rodiče, může i vás podrobněji seznámit s tím, jak program funguje a co dětem přináší. Po zhlédnutí tohoto videa si vyzkoušejte demo programu.

DEMO programu zdarma

Program si můžete vyzkoušet. Stačí vyzkoušet tyto doporučené moduly:

 • Žáci na 1. stupni by začínali modulem na přípravu mozku na angličtinu Foundations I
 • Žáci na 2. stupni a SŠ by začínali modulem na přípravu mozku na angličtinu Literacy
 • Žáci v 1. a 2. třídě by začínali krátkým modulem v 2. kroku s názvem Reading Readiness, kde se naučí abecedu a úplné základy angličtiny.

Unikátní program na výuku angličtiny vytvořený předními neurovědci

Součástí kroužku je domácí práce s programem podobným počítačové hře. Obrázky, animované postavičky, mluvená řeč a zvuky, které  po každém pokusu dají vědět, zda žák odpověděl správně či ne, takže jeho mozek hned ví, co si má pamatovat a co ne.  

I když to vypadá jako hra, nenechte se mýlit. Mozek se učí pokusem a omylem v ohromné frekvenci kolem 800 pokusů za hodinu. Trpělivě s žákem trénuje vše, co je potřeba. Jakmile začíná odpovídat správně, program mu začne přidávat na obtížnosti. Učí se tak mnohem zábavněji a hlavně několikanásobně rychleji.

Díky neurovědě je možné učit se angličtinu přirozeně, jako rodilý mluvčí. Jde to snadno a hlavně rychle! 

Program pracuje ve 3 krocích:

 1. Připraví mozek na angličtinu
 2. Intenzivně trénuje vše v angličtině (slovní zásobu, gramatiku, výslovnost)
 3. Koučuje výslovnost a čtení

V čem je program tak výjimečný?

Program byl zkoumán i na světově známých univerzitách a je hodnocený jako #1 na rozvoj anglických dovedností institucí ministerstva školství USA (WWC).

 1. Kognitivní trénink zrychluje učení - Jako jediný program na světě nejprve vytvoří otisky anglických fonémů a trénuje kognitivní funkce v angličtině, což mnohonásobně zrychlí učení angličtiny.
 2. Unikátní úroveň adaptivity programu využívající AI - Program se studentovi přizpůsobuje s každým kliknutím myši, neztrácí čás tím, co umí a trénuje jen to, co potřebuje.
 3. Sleduje a opravuje výslovnost studenta - Jako jediný program na světě dokáže sledovat studenta při plynulém čtení a opravuje jeho výslovnost.

Zlepšení angličtiny žáků 

Kroužek SciLearn v kombinaci s domácí prací žáků s programem SciLearn přináší žákům obrovské výhody:

 • Příležitost začít mnohem lépe rozumět mluvenému slovu a zlepšit si výslovnost.
 • Zrychlit učení angličtiny a rychleji se dostat na úroveň, kdy žák může angličtinu začít používat v běžném životě a tím si jí dále zlepšovat
 • Šance pracovat se špičkovým programem za zlomek komerční ceny, s programem, který žáka dovede až k dokonalému zvládnutí angličtiny

Výkazy práce studenta

Lektor, rodiče i žák dostávají pravidelné výkazy práce v programu, kde se dozví, jak žák pracuje, kde chybuje, kolik mu chybí do ukončení cvičení. Výkazy pro studenta jsou motivační a informační, rodič má přehled, zda žák plní své úkoly a jak mu to jde. Lektor má přístup k podrobným informacím, které mu umožní pomoci studentovi s tím, co potřebuje.

Chcete více informací o tom, jak se stát lektorem kroužků angličtiny s podporou programu SciLearn English?

Zadejte své údaje a my vás budeme kontaktovat.

Pošleme vám informace o lektorství SciLearn English. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud nejste lektor angličtiny, ale rodič, více informací najdete na https://scilearn.cz/krouzky/info-pro-rodice/