Elements I – modul pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ

Elements I je nejnovější přírůstek do programu Fast ForWord Literacy pro dospívající studenty. Čtyři cvičení ve verzi Elements I jsou navržena tak, aby poskytovala odměny, okamžitou zpětnou vazbu a sociálně bezpečné vzdělávací prostředí, které dospívající studenti potřebují, aby zůstali motivovaní a stali se studenty připravenými na vysokou školu a budoucí kariéru.

Tato nová verze také představuje další pokrok v poskytování „mastery“ výuky, která umožňuje dospívajícím studentům dosáhnout zvládnutí nových dovedností na jejich vlastní individuální cestě učení pomocí kombinace výuky, trvalé praxe a průběžného hodnocení.

Prohlédněte si níže uvedené příklady cvičení a podívejte se, jak jsou navrženy prvky pro podporu klíčových aspektů „mastery“ učení:

 • motivování žáků, aby zůstali zapojení
 • adaptivní učení zaměřené na to, co žák potřebuje
 • bezpečné online prostředí pro problémové dospívající studenty
 • trénink čtení, jazyka a kognitivních dovedností současně
 • cílené procvičování pro budování základních dovedností
 • důkladné procvičování ve vysoké frekvenci
 • rozpoznávání slov a porozumění jim

Motivace

Modul je navržen tak, aby maximalizoval motivaci dospívajících studentů zvýšenou rozmanitostí cvičení a odměn. Cvičení jsou navržena tak, aby zajistila poměr úspěšnosti k výzvě 80:20.

Jak to funguje:

 • Displej sleduje aktuální sérii správných odpovědí a dosavadní nejvyšší sérii studenta, což motivuje zaměření na přesnost.
 • Každá odpověď zahrnuje potvrzení správnosti
 • Odměny při dokončení každých 10%; při 20% studenti postoupí o úroveň výš a obrazovka se mírně změní.

Adaptivita

Adaptivní systém účinně spoluvytváří učební zkušenost studenta tím, že se neustále optimalizuje, aby poskytl další procvičování toho, co se student potřebuje naučit, odměňuje pokrok v osvojených konceptech a podporuje schopnosti studentů aplikovat tyto nové dovednosti.

Jak to funguje:

 • Student je vyzván k identifikaci rychle se měnících zvuků, aby se zlepšila přesnost poslechu
 • Když má student problémy, systém poskytuje cílenou intervenci; detekuje, že student potřebuje další pomoc, a poskytuje ji různými způsoby

Bezpečné online prostředí

Dospívající studenti jsou ve fázi svého vývoje, kdy jim záleží na tom, co si o nich jejich okolí myslí. Takže překážkou v učení bývá například to, že se studenti bojí dělat před spolužáky chyby. Tento program jim ale umožní, aby chyby dělali v bezpečném online prostředí doma, kdy dostanou pozitivní zpětnou vazbu okamžitě od počítače a nemusí se za eventuální špatnou odpověď před nikým stydět. Elements tak umožňuje studentům ovlivňovat svou vlastní cestu k dokonalému zvládnutí, podporuje sebeřízení a možnost sledovat svůj vlastní růst.

Jak to funguje:

 • Nabídka Nápověda „?“ poskytuje studentovi kontrolu nad pokrokem a zobrazené výsledky
 • Nabídka „How to“ umožňuje přehrát počáteční pokyny a poskytuje modelovou zkušební verzi
 • Nabídka „Practice“ umožňuje studentům procvičování bez vlivu na jejich postup ve hře
 • Nabídka „Progress“ zobrazuje pokrok studenta pro každou úroveň a celé cvičení

Trénuje simultánně

Dospívající studenti, kteří mají problémy s angličtinou a čtením v angličtině, často nemají základní kognitivní schopnosti a čtenářské dovednosti pro zvládnutí složitějších textů – Elements I zlepšuje oboje současně!

Jak to funguje:

 • Student si procvičuje vztah mezi slovy, gramatikou a významem a zároveň zvyšuje svou schopnost zpracování, aby dokázali identifikovat a porozumět rychlým a postupným změnám zvuku
 • Zároveň si student zlepšuje pracovní paměť vyvoláváním z paměti asociací obrazu a zvuku a vylepšuje sekvencování tím, že se zaměřuje na slovosled ve větách.

Cílené procvičování

Všichni studenti potřebují záměrné úsilí k vybudování základních kognitivních dovedností, aby se stali efektivními čtenáři. Elements se zaměřuje na úmyslné procvičování v oblastech fonologického nebo zvukového vědomí, vizuálního povědomí, plynulosti a porozumění jazyku.

Jak to funguje:

 • Toto cvičení nabízí dospívajícím studentům procvičování, které potřebují k rozlišení podobných, ale odlišných zvuků
 • Pomáhá mozku přesně ukládat a rychle rozlišovat a vybavovat si různé, ale podobně znějící slabiky / slova, toto cílené procvičování zvyšuje rychlost rozpoznávání slov

Vysoká frekvence procvičování

Fast ForWord poskytuje více než 25 000 pokusů v jazykových cvičeních, zatímco jiné online programy pro učení anglického jazyka a čtení poskytují něco přes 5 000. Díky pětinásobnému počtu pokusů se tento typ procvičování rychle vyplácí.

Zlepšuje rychlé rozpoznávání slov

Elements jsou navrženy tak, aby zlepšily schopnost studenta rychle rozpoznat a porozumět slovům a jazykovým strukturám. Automatika je obzvláště důležitá, aby zabránila adolescentům zaostávat ve všech předmětech vyžadujících čtení, protože jim umožňuje soustředit se na porozumění.

Jak to funguje:

 • Toto cvičení poskytuje procvičení různých gramatických struktur
 • V tomto příkladu dostane student instrukce o časech sloves, po nichž následuje důsledné procvičování těchto časů při vytváření asociací slov a obrázků
 • To pomáhá studentovi rozvíjet koherentní a integrovanou mentální reprezentaci textu potřebnou ke čtení.

Využijte naší speciální akce pro školáky a umožněte jim nastoupit na cestu k dokonalé angličtině již dnes!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů