11 nejužitečnějších nástrojů umělé inteligence pro učitele angličtiny

Chcete využívat AI při výuce angličtiny, ale začali jste se ztrácet v tom nepřeberném množství nových nástrojů, které se na vás valí doslova každý den?

Právě pro vás jsme vytvořili tento seznam neužitečnějších nástrojů. Prošli jsme stovky různých řešení, zhlédli desítky hodin videí a tady je seznam deseti nástrojů umělé inteligence, které může využít každý učitel angličtiny – ať učíte na základní či střední škole nebo učíte individuálně děti i dospělé studenty.

Metodika

Nejprve si řekneme, podle jakých kritérií jsme nástroje vybírali. To, co je momentálně nezářivější novinka, ještě nemusí být v praxi využitelné. A věřte, že jsme takových nástrojů zkusili spoustu – podle popisu a videa na webu to vypadá jako zázrak, ale v realitě skutek utek. Buď jsou příliš náročné na to naučit se s nimi pracovat nebo, i když se to naučíte, výsledek není uspokojivý.

Využitelnost

Takže prvním kritériem je využitelnost – nástroje, které nejsou intuitivní a chovají se nepředvídatelně a tím zabírají jen spoustu času a výsledek neodpovídá strávenému času, se do našeho seznamu nedostaly. Je možné, že postupem času se zlepší a my je přidáme v další aktualizaci.

Rozdělení podle použití

Každý seznam je potřeba nějak rozdělit. A když jde o angličtinu, tak se nabízí rozdělení podle anglických dovedností, které nástroje rozvíjí. Protože ale většina dovedností se rozvíjí současně, tak uvádíme jen někdy opomíjené dovednosti jako jsou výslovnost a mluvení a zbytek seznamu se zaměřuje na to, k čemu učitel může nástroje použít. Celkem je tady ale uvedeno jen 11 nástrojů, abychom počet udrželi na úrovni, která je stále v praxi využitelná. Pro fajnšmekry, kteří chtějí zkusit více zdrojů, uvádíme odkazy na knihovny AI nástrojů na konci tohoto článku.

Seznam AI nástrojů na učení angličtiny

Rozvoj mluvení a výslovnosti

Mluvení a výslovnost jsou aspekty angličtiny, na které při hodinách často nezbývá čas, protože se věnujeme slovní zásobě a gramatice. Mnoho studentů pak v těchto dovednostech zaostávají a umělá inteligence nám dává šanci rozvíjet i tyhle důležité dovednosti. Nejprve se podíváme na to, z čeho plynou problémy s tím, aby student dokázal plynule v angličtině mluvit a správně vyslovovat s minimálním akcentem, a tím si definujeme, co chceme trénovat a jaké nástroje nám mohou pomoci.

Z čeho plynou problémy s výslovností

Spousta lidí si myslí, že akcent je něco, s čím se prostě nedá nic moc udělat. Jako důkaz uvádí skutečnost, že je mnoho lidí s pokročilou angličtinou, ale tak silným akcentem, že jim občas je těžko rozumět. Jak je to možné? Když se naučí slovíčka i gramatiku, dokáží přednášet v angličtině, tak jak je možné, že nedokážou správně vyslovovat? Jsou líní nebo jim brání fyzické ovládání jejich mluvidel? Nebo to ani neslyší, jak špatně vyslovují? … Přesně tak, neslyší.

Problém je v tom, že nemají správně otištěné fonémy angličtiny v jejich mozku. Schopnost snadno si otisknout fonémy ztratili už v útlém dětství a díky tomu, že nestrávili tisíce hodin v anglicky mluvícím prostředí, tak jejich výslovnost je špatná, i když se snaží vyslovovat přesně tak, jak to slyší. Mozek totiž když slyší zvuk, ke kterému nemá otištěný foném, najde nejpodobnější foném, který má uložený, a přizpůsobí si přicházející zvuk. Takže bez otištěných anglických fonémů angličtinu slyšíme přefiltrovaně přes české fonémy. Vyslovíme tak přesně, co slyšíme, ale to pro rodilého mluvčí může být na míle vzdálené správné výslovnosti. Co s tím? I tady pomůže AI, v tomto případě nástroj Fast ForWord, který díky poznatkům neurověd pomáhá studentům zlepšit fonemické uvědomování a zpracování tím, že jim pomůže otisknout chybějící anglické fonémy do jejich mozku.

Z čeho plynou problémy s plynulostí mluvení

Mluvení se skládá ze tří dovedností – schopnosti porozumět mluvenému slovu, dále ve schopnosti formulovat věty v angličtině a samozřejmě je i správně vyslovit. S výslovností jsme se zabývali výše, tak se hned pustíme do schopnosti porozumět mluvenému slovu. Spousta studentů angličtiny si stěžuje na to, že angličtinu už celkem ovládají, dokáží si kdeco přečíst, ale když slyší mluvit rodilého mluvčí, je konec. Řeč se jim zdá rychlá, špatně srozumitelná, takže nepochytají ani slova, která by na papíru jasně rozpoznali. Řešení je tady překvapivě úplně stejné jako u výslovnosti – jakmile si totiž student otiskne fonémy angličtiny, tak nejenže dokáže lépe vyslovovat, ale jako mávnutím kouzelného proutku začne mluvené řeči i mnohem lépe rozumět. I tady pomůže program Fast ForWord.

Ale co plynulost mluvení? Tady je problém jinde. K tomu, abychom dokázali plynule hovořit, je potřeba, abychom řeč dokázali v mozku rychle zpracovávat. K tomu nám slouží kognitivní funkce jako soustředění, paměť nebo zpracování informací v mozku, které si trénujeme od dětství, ale problém je v tom, že je trénujeme ve své mateřštině, a že když se je snažíme použít v angličtině, tak fungují omezeně. Když na nás někdo promluví anglicky, musíme se více soustředit, méně si z výkladu v angličtině pamatujeme a – tohle je pro plynulost zásadní – pomaleji angličtinu v mozku zpracováváme, takže zformulovat větu v angličtině je pro náš mozek náročnější a pomalejší, než tutéž větu říci v češtině. Naštěstí i na tohle máme AI a dokonce ten stejný program jako na výslovnost a porozumění – Fast ForWord totiž současně s nácvikem rozpoznávání anglických fonémů rovnou trénuje i základní kognitivní funkce jako jsou soustředění, paměť, řazení a zpracování informací v mozku.

Tak teď se podíváme na různé AI nástroje na angličtinu a co od nich můžeme čekat:

Fast ForWord – Foundations

Výhody: Cvičení připraví mozek na angličtinu tím, že nejprve pomohou studentovi otisknout chybějící fonémy angličtiny. Zlepší se tak nejen výslovnost, ale i porozumění mluvenému slovu a zpracování řeči v mozku bude rychlejší, což umožní rychlejší reakce v angličtině a tím plynulejší projev. Navíc díky vytrénovanému mozku bude další učení angličtiny mnohem rychlejší.

Nevýhody: Placený nástroj, ale lze zkusit demo zdarma.

Clear Fluency

Výhody: Tento nástroj pomáhá studentů kontrolovat jejich výslovnost při plynulém čtení. Tady je důležité slovo „plynulém“. Některé nástroje totiž dokáží posoudit výslovnost jednoho slova nebo slovních spojení, ale neporadí si při plynulém mluveném projevu. Student si může text nejprve nechat přečíst rodilým mluvčím. Pak čte a nahrává se. Student při čtení vidí, kde chybuje, a může se opravit. Nástroj také koučuje studenta tím, že mu v textu označí slova s chybnou výslovností a dá mu možnost si znovu jednak poslechnout výslovnost jednotlivých slov i pročíst celý text znovu a soustředit se na označná slova. Nabízí rozsáhlou knihovnu textů v různých úrovních angličtiny a různých žánrech. Složitější slova zároveň mají zabudované vysvětlení významu. Porozumění se jednak trénuje návodnými otázkami a pak testuje pomocí kvízu. Učitel, rodič i student mají přístup k nahrávkám a detailním reportům studenta.

Nevýhody: Placený nástroj. Knihovna obsahuje stovky textů, ale texty se negenerují na přání studenta.

Microsoft Reading Coach

Výhody: AI vytvoří texty na přání studenta dle jeho zájmu a úrovně čtení. Sleduje studenta při plynulém čtení a na závěr student vidí slova, ve kterých chyboval a může si vyzkoušet jejich výslovnost. Možnost zobrazení druhů slov a slovního rozboru. Použití je zdarma.

Nevýhody: Program neukáže studentovi, kde chyboval během čtení, ukáže pouze jednotlivá slova na konci. Student si nemůže nechat text nejprve přečíst, aby slyšel správnou výslovnost. Při opakovaném čtení student nevidí, kde chyboval. Neobsahuje reporty, které by ukazovaly postupné zlepšení studenta.

Gemini (Bart)

Výhody: Tento klasický LLM (Large Language Model) umožní studentovi komunikovat na jakékoliv téma v angličtině pomocí mluvené řeči. Gemini odpoví textem a po kliknutí na ikonu reproduktoru odpověď přečte. Student může své otázky či odpovědi psát nebo vkládat pomocí hlasu. Je to zdarma.

Nevýhoda: Není to pro úplné začátečníky, protože i když Gemini umí snížit úroveň angličtiny, tak ale neumí vysvětlit význam slov a vět jinak než slovem a tam používá pokročilejší slovní zásobu.

Příprava na hodinu

V této oblasti je umělá inteligence skutečně převratná. Učitel si během několika málo minut může vygenerovat například:

  • – téma hodiny
  • – texty do hodiny
  • – podrobný učební plán
  • – domácí úkoly
  • – testy a pracovní listy

Prompty – příprava na hodinu

Pokud tohle chcete vyzkoušet, stěžejní bude, jaké prompty použijete. Zkuste například tohle:

Please write a simple story about a dog in English CEFR level A1.

Pokud vygenerovaný příběh bude příliš složitý, žádejte opravu „It is too complicated. Please rewrite in CEFR A1 level“

Pak si nechte vygenerovat plán hodiny: „I am an ESL teacher, please make me a lesson plan to work with this text. My students are 7 years old and they are just starting to learn English.“

Pokud k tomu chcete také nějaký kvíz nebo pracovní list, můžete zkusit třeba tohle: „Please generate a quiz for checking comprehension. Create multiple answers and include an answer key.“

Tak jak to popisujeme, jsme to zkusili a tady se můžete podívat, co se dá za pár minut vykouzlit. Vytvořené kousky jsme nakopírovali do Google Docs a uložili jako PDF.

Zde si můžete stáhnout vzorový plán lekce včetně pracovních listů a kartiček.

Chat GPT– texty, testy, nápady…

Výhody: Další klasický LLM, podobně jako Gemini, můžeme generovat texty na různých úrovních angličtiny na jakékoliv téma. Můžeme v češtině i angličtině žádat například o vytvoření testovacích otázek i správných odpovědí. Lze generovat celé plány hodiny, aktivity na různá témata, domácí úkoly, návrhy pomůcek do hodin, kvízy, testy a může vám pomoci i s hodnocením domácích úkolů, testů a esejí.

Nevýhoda: Zatím nepodporuje slovní input a neumí přečíst svou odpověď. Verze 4.5 je výrazně přesnější, ale je placená.

Gemini (dříve Bart) – texty, testy, nápady…

Podobné jako Chat GPT výše. Veškerá příprava na hodinu pomocí textů – plán hodiny, texty, seznamy slovíček, testy, kvízy, aktivity atd.

Copilot – texty, testy, nápady…

Další LLM, který vám pomůže s přípravou na hodinu. Zda vyberete Copilot, Gemini, nebo Chat GPT bude záležet na Vaší preferenci. Pokud se rozhodujete, zkuste zadat stejný prompt do všech tří a pak se rozhodnout podle výsledků, který nástroj vám vyhovuje.

Obrázky a grafika

Na generování obrázků existuje spousta nástrojů umělé inteligence. Většina z nich je ale spíše určená na tvorbu obsahu na sociální sítě a videí. Pro učitele je nejvyužitelnější nástroj, který umožní snadné generování různých kartiček a pracovních listů.

Canva – worksheets, flashcards

Výhody: Tento nástroj obsahuje velkou řadu předloh na tvorbu kartiček, pracovních listů a info-grafik, které můžete použít v hodinách. Jejich úprava na vaše konkrétní téma je velmi jednoduchá a zabudované nástroje umělé inteligence vám pomohou různě přeformátovat obrázky, odstranit pozadí, nebo i dopsat texty.

Nevýhody: Verze zdarma je značně omezená ve svých možnostech a výběru obrázků.

Leonardo AI – generování obrázků

Výhody: Generuje obrázky v různých stylech na jakékoliv téma. Můžete využít k vytvoření obrázku k nějakému textu, nebo naopak vytvořit zajímavý obrázek a nechat studenty obrázek popsat. Verze zdarma poskytuje dostatek funkcí.

Nevýhody: Použití zpočátku není příliš intuitivní a chce to praxi, než obrázky budou odpovídat vašim požadavkům.

Elevenlabs – generování hlasových nahrávek

Výhody: Máte text a chcete studentům k němu dát i přečtení rodilým mluvčím? Žádný problém, tahle AI vám vygeneruje nahrávku v jakémkoliv přízvuku – britský, americký, nebo třeba australský. Pro pokročilé studenty můžete udělat i quiz, jaký přízvuk slyší u stejného textu. Ovládání je snadné a je to zdarma.

Nevýhody: Verze zdarma má omezené množství textu a hlasů.

ChatPDF – připomínkování esejí a další funkce s PDF

Výhody: Učitelé tohle mohou použít k připomínkování písemných prací, které studenti odevzdávají v PDF formátu, nebo k pročtení jakéhokoliv dlouhého dokumentu – třeba kapitola z nějaké učebnice, nebo směrnice či návod na něco. Po nahrání textu můžete klást otázky a ChatPDF vám odpoví na základě toho, co bylo v dokumentu a může pro vás dokument sumarizovat.

Grammarly – oprava textů, domácích úkolů

Výhody: Můžete snadno najít chyby v textech – gramatické i spelling. Texty můžete překopírovat nebo přímo uploadovat dokumenty.

Nevýhody: Nepodporuje PDF.

Další zdroje AI nástrojů pro výuku

Pokud máte chuť zkoušet další nástroje, tak tady je pár tipů k nahlédnutí:

AI Dětem

Český portál, který si klade za cíl pomoci s implementací umělé inteligence do škol. Najdete zde řadu užitečných informací i školení v češtině na různé nástroje AI.

Futurepedia

Sbírka tisíců různých nástrojů využívajících umělou inteligenci přehledně řazené podle využití.

Magic School AI

Portál umělé inteligence cílený na školy a učitele. Zde najdete spoustu zajímavých nástrojů a informací o tom, kde a jak můžete umělou inteligenci využít ve vaší škole.

Zeptejte se AI

A nezapomeňte na to, že kdykoliv budete mít jakoukoliv otázku o tom, které nástroje můžete použít na něco konkrétního, popište svou otázku co nejpodrobněji některému z LLM (Bart, ChatGPT, Copilot) a on vám bleskově najde odpověď.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů