BOJÍTE SE MLUVIT ANGLICKY?

Natrénujte to s asistentem anglického čtení a výslovnosti, před kterým se nemusíte stydět!

Je to program, který sleduje vaší výslovnost, přívětivým hlasem Vám opravuje chyby a přátelsky Vás vede k úspěchu.

Clear Fluency

Asistent koučovaného čtení a výslovnosti

Co je Clear Fluency?

ClearFluency je online nástroj pro čtení, který využívá patentovanou technologii rozpoznávání hlasu k poslechu studentů při čtení nahlas. ClearFluency, která působí jako lektor čtení 1 na 1, buduje sebevědomé čtenáře a řečníky poskytováním okamžité a personalizované zpětné vazby. Program pomáhá studentům zlepšit plynulost a budovat akademickou slovní zásobu a zároveň je vede k porozumění při práci s vysoce zajímavými a vývojově vhodnými texty.

Co máme na mysli pod pojmem „plynulé čtení“?

Plynulé čtení je schopnost číst texty s přesností, vhodným tempem a výrazem pro podporu porozumění. Plynulé čtení je základním stavebním kamenem akademického úspěchu napříč předměty a vede studenty na cestu radostného celoživotního učení.

V čem je program unikátní?

Personalizované procvičování plynulosti s podporou v reálném čase

Naše patentovaná technologie poslouchá, když studenti čtou každé slovo nahlas, a poskytuje cílenou nápravnou podporu, když se student potýká se slovem nebo jej vyslovuje špatně. To pomáhá posílit nově naučené čtenářské dovednosti, slovní zásobu a plynulost a učí studenty, aby se při čtení nahlas opravovali.

Poutavá a vývojově vhodná témata textů

Studenti si užívají stále se rozrůstající knihovny textů, která je motivuje a soustředí se na čtení pro smysl. Promyšlený výběr odráží širokou škálu zájmů, inkluzivní zastoupení a úrovně čtení.

Vedeno výběrem studenta

Studenti si sami vybírají texty a mohou zkoumat témata, která jsou pro ně nejrelevantnější a nejzajímavější. Jako aktivní činitelé ve vlastním učení získají studenti jistotu, když uvidí, že jim jejich učitelé důvěřují, že zvládnou své vlastní literární cesty.

Cvičení na slovní zásobu budují porozumění slov v kontextu

Kromě plynulosti si studenti také rozvíjejí svou slovní zásobu a dovednosti porozumění tím, že při čtení a zařazování nových slov do kontextu odpovídají na smysluplné otázky.

JAK TO FUNGUJE?

ClearFluency je nástroj pro plynulé čtení v angličtině, který skvěle doplní učení se angličtiny. Nabízí studentům podporu, kterou potřebují ke čtení a mluvení s přesností a výrazem. 

 • KROK - Seznámení se s novými slovíčky
  Každé nové čtení v programu ClearFluency začíná seznámením se s akademickou slovní zásobu a nabízí výslovnosti pro všechna slova.
 • KROK - Čtení vybraného textu
  Dále studenti aktivují předchozí znalosti při čtení vybraného textu. Studenti si mohou vybrat, zda budou číst potichu nebo poslouchat plynulému čtení rodilého mluvčího.
 • KROK - Nahrávání čtení nahlas
  Program studenty nahrává, jak čtou text nahlas, a zároveň je podpoří, když špatně vyslovují nějaké slovo nebo s ním mají problém. Po nahrávání mohou studenti vidět barevně odlišenou zpětnou vazbu a poslechnout si nahrané čtení.
 • KROK - Kvíz porozumění textu
  Poté, co studenti nahrají hlasité čtení, absolvují krátký test porozumění textu - je jim umožněno znovu si přečíst text a hledat odpovědi v textu.

ČASTÉ OTÁZKY

Pro koho je program Clear Fluency vhodný?

Pro každého, kdo se chce učit angličtinu zábavným způsobem a bez biflování. Využívají ho děti i dospělí od úrovně mírně pokročilých. Věční začátečníci a ti, co se ostýchají mluvit si díky tomuto programu natrénují výslovnost a získají sebedůvěru mluvit. Program vás nejen opravuje, ale umožní vám i přehrát si váš vlastní hlas a uslyšíte i uvidíte přesně, kde jste chybovali.

Co potřebuji k použití programu?

Student potřebuje pouze běžný počítač (Windows nebo Mac), případně Chromebook nebo iPad a kvalitní sluchátka s mikrofonem - doporučujeme sluchátka s odrušeným mikrofonem a USB konektorem (seznam doporučených sluchátek zde >>)

Jak často mohu s programem pracovat?

Přístup k programu je neomezený. Většinou studenti pracují 3-5x týdně po dobu alespoň 20 minut. Pokud se ale chcete zlepšovat co nejrychleji, můžete pracovat i mnohem víc. Zajímavých textů budete mít víc než dost.

"Moje děti (13 a 15 let) s programem pracují 2 roky a zvládnou sledovat filmy, číst knihy i popovídat si v zahraničí. Když mi někdo vykládá o problémech s učením se angličtiny, odkážu ho na SciLearn (Fast ForWord a Clear Fluency). Koupila jsem si ho i pro sebe..."

- Lenka Hadašová, maminka, lektorka němčiny a češtiny pro cizince

Praktické reporty pro učitele i žáky

Clear Fluency poskytuje důkladnou analýzu a zprávy, které umožňují sledovat, jak se studenti zlepšují. Tyto zprávy jsou dostupné pro školy, třídy i jednotlivce, což usnadňuje rozhodování založené na jasných a relevantních datech. Učitelé a studenti získávají přehledy s grafy, které ukazují pokrok, výsledky, trendy a úroveň znalostí. To vše umožňuje učitelům poskytovat přesnou zpětnou vazbu přímo na míru potřebám každého studenta pro jeho další zlepšení.

Učitel vidí rychlý přehled práce a výsledků celé třídy i detailní analýzu jednotlivých studentů. Může také nastavit automatické pravidelné zasílání výkazů práce jednotlivým žákům i jejich rodičům.

Jak lze Clear Fluency využít

Program Clear Fluency je stejně jako program Fast ForWord je vhodný pro individuální výuku i výuku v rámci jedné třídy či celé školy. Žáci i dospělí studenti si mohou program objednat individuálně. Bude jim přidělen lektor, který jim program nastaví dle jejich potřeb a bude jim na dálku k dispozici v průběhu studia.

Ve školách je možné program využít buď u jednotlivců z různých tříd, kteří mají zájem o zlepšení angličtiny, nebo ho lze implementovat do celé třídy, případně i celé školy. Ve školách se program využívá buď v rámci domácí přípravy nebo během vyučování v počítačové učebně. Některé školy tyto dvě možnosti kombinují tak, že žáci například pracují s programem jedenkrát týdně ve škole pod dozorem učitele a dvakrát týdně samostatně doma. Vyškolení a podpora učitelů je zdarma

Hlavní důvody proč studenti volí SciLearn English (programy Fast ForWord a Clear Fluency):

vypadá jako počítačová hra a dětí baví
trénuje mozek a děti se snadněji soustředí i učí
přizpůsobuje se dítěti a tím ho rychleji posouvá dopředu
poskytuje zpětnou vazbu, rodiče jsou v obraze
k dispozici je lektor, který vyřeší cokoliv je potřeba
vysoká bezpečnost a žádné reklamy

Hlavní důvody proč s programy pokračují...

výsledky - rychlost a kvalita s jakou se děti učí
výslovnost - studenti v angličtině ztrácí český přízvuk
porozumění - studenti rozumí mluvené řeči
sebevědomí - studenti se přestávají bát mluvit
čtení - studenti se zlepšují ve čtení (i v češtině)

Tohle může být Váš příběh nebo Vašich dětí...

MUDr. R. Petrová

Od programu jsem očekávala zlepšení porozumění poslechu anglického textu, zlepšení mé výslovnosti a plynulosti projevu v angličtině. Program splnil mé očekávání- je jako můj osobní učitel. Přizpůsobil se úrovni mé angličtiny-opravuje mou chybnou výslovnost, sleduje plynulost projevu. Mohu si opakovaně přehrávat jednotlivá slovíčka/event. věty/,dokud je neslyším a nevyslovím perfektně. Také si mohu poslechnout vlastní nahrávku-což je velmi přínosná zpětná vazba. Zároveň zkouší i mé pochopení obsahu textu a zvyšuje při mém zlepšení obtížnost. Nezanedbatelné je i rozšiřování slovní zásoby. Zaznamenala jsem velké zlepšení ve výslovnosti slov, vazbě jednotlivých sekvencí ve větě, v plynulosti a rychlosti čtení. A hlavně slyším - pokud na mě mluví někdo v angličtině. I obsah článků je velmi zajímavý a přínosný. Program Clear Fluency (původní Reading Assistant) nadšeně doporučuji všem, kteří se chtějí zlepšovat ve své angličtině v klidu svého domova, bez stresu a dle svých časových možností. Zlepšuje soustředění, zvyšuje aktivitu mozku a vede k návyku pravidelné malé dávky angličtiny. Nesporně je vhodný i pro děti jako hravý doplněk k výuce anglického jazyka.

Lenka Továrková, účetní, Praha

Od asistenta čtení jsem si slibovala, že zdokonalím svoji výslovnost. Nebyla jsem si jista svou výslovností a měla jsem potíže s porozuměním. Tím pádem jsem se styděla mluvit. A už po pár měsících cítím obrovské zlepšení. Asistent čtení je přesně to, co jsem potřebovala. Naslouchá mě, opravuje mne, a teď už chápu, proč se mi stávalo při komunikaci v angličtině, že mi lidé nerozuměli. Byla jsem překvapená, kolik chyb v mé výslovnosti asistent opravoval. Také v porozumění angličtiny dělám pokroky. S asistentem čtení to jde opravdu tak nějak lehce a samo. Práce s asistentem čtení je zábavná, těším se na lekce a mám radost z toho, že se zlepšuji, čtu mnohem rychleji a dělám méně chyb. A jako bonus se dozvídám nové věci, třeba ten text o tom, jak poznám lháře, se mi fakt hodil. Tuto výuku jsem doporučila i své vnučce, je nadšená, bere výuku jako hru, a dle výsledků ve škole se zdá, že je pro ni angličtina snadnější a pochopitelnější.

Šimon K., 10 let

V programu FFW pracuji asi třičtvrtě roku 5x týdně 30 min. Začal jsem hrát hry ve FFW, protože rodiče chtěli, abych se zlepšil v angličtině – rozšířil si slovní zásobu, zlepšil výslovnost a více rozuměl, když někdo mluví anglicky. Některé hry jsou pro mě těžké, jiné lehké. Složitější jsou pro mě hry, kde je hodně textu. Nejraději hraju Space Racer a Bear Bags. Když mě to nebaví, tak to vydržím – jako motivace k dodělání mi pomáhá, že už to později nebudu muset dělat. Když si nevím rady, tak zavolám mamku. Občas se i vztekám, když mi to opakovaně nejde. Pak si musím dát pauzu a vrátit se ke hře později.  Díky asistentu anglického čtení, který jsem používal 5x týdně 20 min cca 6 měsíců, jsem se dost zlepšil ve čtení (i výslovnosti). Nejraději jsem si četl o zvířatech. Když se texty ztížily, přestalo mě to bavit, protože už to bylo příliš složité. Celkově rozumím angličtině podstatně lépe – dal bych si 4 hvězdičky z 5. Ve škole jsem díky SciLearn nejlepší ve třídě a pomáhám i dětem z vyšších ročníků. Doporučil bych program i dětem ve škole, protože by jim mohl pomoci s výslovností.

Srovnání programů SciLearn English

(Fast ForWord a Clear Fluency)

s dalšími možnostmi výuky angličtiny

Je čas se rozhodnout...

Neudělám nic.

Moje dítě bude mít angličtinu takovou, jakou má. Pomalu se bude ve škole zlepšovat a až bude starší a přijde na to, kolik dveří má zavřených díky nedostatečné angličtině, pak se jí třeba začne učit sám. A já tu svou už nezlepším.

Vyzkouším to.

Vím, že zodpovědnost za vzdělávání mých dětí mám já jako rodič. Nehledám důvody, proč to nejde a neobviňuji učitele, ale beru výuku angličtiny do svých rukou a pomohu svému dítěti angličtinu zvládnout už na základní škole. A to samé s mou angličtinou.

Vyzkoušejte to!

UKÁZKA PROGRAMU A MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Chcete se naučit anglicky číst a vyslovovat jako rodilý mluvčí? Asistent anglického čtení a výslovnosti vám to umožní. Patentovaná technologie rozpoznání hlasu a dokonale vypracovaný program, který vás provede každým krokem.

To je nutné vidět! Vyplňte formulář a my vám zašleme přístup k ukázce programu a k textu ke stažení.

Vhodné od mírně pokročilých (A1) po pokročilé (C1) studenty i jako příprava na zkoušky. Pro děti i dospělé.

Zadejte emailovou adresu, kam Vám máme odkaz poslat.

Pošleme vám informace o asistentovi anglického čtení a výuce angličtiny se SciLearn English. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Fast ForWord

Angličtina na míru studentovi

 • Příprava mozku na angličtinu
 • Intenzivní trénink angličtiny

Přirozené učení angličtiny

Představte si, že vaše angličtina může
zazářit novým světlem. S programem
Fast ForWord oceněným na mezinárodní
úrovni (součást balíčku Scilearn English), se učení angličtiny stává přirozenou součástí vašeho života. Každý týden uvidíte, jak vaše schopnosti rostou, díky
personalizovaným reportům. Program odhalí
vaše silné stránky i oblasti k zlepšení a podle
toho vám připraví cvičení na míru.

Proč je to tak účinné?

Fast ForWord je vytvořen neurovědci tak, že posiluje nejen rozvoj angličtiny, ale i kognitivních dovedností. Navíc se s každým kliknutím přizpůsobuje potřebám studenta. Díky tomuto inovativnímu přístupu si studenti rychle zlepšují schopnost učit se a posilují se struktury
v mozku zodpovědné za rozvoj jazyka. Rapidní pokroky
a forma programu, připomínající počítačovou hru,
motivují k dalšímu studiu.