SciLearn English je angličtina na míru studentovi

Představte si, že vaše angličtina může zazářit novým světlem. S programem SciLearn English, oceněným na mezinárodní úrovni, se učení angličtiny stává přirozenou součástí vašeho života. Každý týden uvidíte, jak vaše schopnosti rostou, díky personalizovaným reportům. Program odhalí vaše silné stránky i oblasti k zlepšení a podle toho vám připraví cvičení na míru.

Proč je to tak účinné?

Fast ForWord, srdce programu SciLearn English, je vytvořen neurovědci tak, že posiluje nejen rozvoj angličtiny, ale i kognitivních dovedností. Navíc se s každým kliknutím přizpůsobuje potřebám studenta. Díky tomuto inovativnímu přístupu si studenti rychle zlepšují schopnost učit se a posilují se struktury v mozku zodpovědné za rozvoj jazyka. Rapidní pokroky a forma programu, připomínající počítačovou hru, motivují k dalšímu studiu.

Jak to funguje?

Víme, že zvládnutí angličtiny je založeno na pěti pilířích gramotnosti: schopnosti rozpoznat zvuky ve slovech, ve slovní zásobě, výslovnosti, porozumění mluvenému i psanému slovu a plynulosti zpracování řeči v mozku. I když jsou tyto specifické dovednosti pro anglickou gramotnost klíčové, základní kognitivní dovednosti jako paměť, pozornost, zpracování informací a řazení jsou stejně důležité pro rychlé a efektivní osvojení angličtiny.

Program Fast ForWord je navržen tak, aby studentům pomohl nejprve připravit mozek na učení angličtiny.
Součástí je unikátní trénink vedoucí k otištění fonémů angličtiny v mozku, což má za následek výrazné zlepšení porozumění mluvenému slovu a výslovnosti.

Studenti dosahují rychlých a trvalých pokroků

Program se přizpůsobí potřebám studenta, aby mohl cvičit přesně to, co potřebuje, a nezdržoval se nácvikem dovedností, které už získal. Program vybírá cvičení pro každého studenta s ohledem na jeho úroveň angličtiny i věk. Je vhodný od 1. třídy až po maturanty. Při důsledném používání může SciLearn
English pomoci studentům posunout se o celou úroveň CEFR za jediný školní rok, což plyne z testů

na české základní škole, kde 73 % žáků tento pokrok zaznamenalo.

Rozvoj kognitivních dovedností v angličtině

Kognitivní dovednosti využívané v mateřštině fungují v druhém jazyku jen omezeně. Při použití druhé řeči je potřeba se více soustředit, hůře si pamatujeme a myslíme pomaleji. Proto je trénink kognitivních dovedností v angličtině klíčem k úspěchu. V programu se trénuje paměť, pozornost, zpracování a řazení informací. O rozvoji kognitivních dovedností v angličtině se více dozvíte zde >>

ClearFluency™

Pro zlepšení výslovnosti a čtení s porozuměním je tu program Clear Fluency, který nabízí bohatou
knihovnu textů různých žánrů a úrovní. Studenti si mohou vybrat texty, které je baví, což dělá učení zábavnějším. Díky technologii rozpoznávání hlasu program funguje jako osobní trenér, který poslouchá studenta během jeho čtení nahlas a identifikuje slova potřebná k vylepšení výslovnosti. Pomáhá studentovi s porozuměním pomocí návodných otázek a na závěr pomocí kvízu. Clear Fluency obsahuje texty z různých žánrů a školních předmětů, takže rozvíjí také slovní zásobu a připravuje na studium v angličtině.

Praktické reporty pro učitele i žáky

SciLearn English poskytuje důkladnou analýzu a zprávy, které umožňují sledovat, jak se studenti zlepšují. Tyto zprávy jsou dostupné pro školy, třídy i jednotlivce, což usnadňuje rozhodování založené na jasných a relevantních datech. Učitelé a studenti získávají přehledy s grafy, které ukazují pokrok, výsledky, trendy a úroveň znalostí. To vše umožňuje učitelům poskytovat přesnou zpětnou vazbu přímo na míru potřebám každého studenta pro jeho další zlepšení. Učitel vidí rychlý přehled práce a výsledků celé třídy i detailní analýzu jednotlivých studentů. Může také nastavit automatické pravidelné zasílání výkazů práce jednotlivým žákům i jejich rodičům.

Jak lze SciLearn English využít

SciLearn English je vhodný pro individuální výuku i výuku v rámci jedné třídy či celé školy. Žáci i dospělí studenti si mohou program objednat individuálně. Bude jim přidělen lektor, který jim program nastaví dle jejich potřeb a bude jim na dálku k dispozici v průběhu studia. Ve školách je možné program využít buď u jednotlivců z různých tříd, kteří mají zájem o zlepšení angličtiny, nebo ho lze implementovat do celé třídy, případně i celé školy. Ve školách se program využívá buď v rámci domácí přípravy nebo během vyučování v počítačové učebně. Některé školy tyto dvě možnosti kombinují tak, že žáci například pracují s programem jedenkrát týdně ve škole pod dozorem učitele a dvakrát týdně samostatně doma. Vyškolení a podpora učitelů je zdarma.

Pomáháme studentům zvítězit nad angličtinou

Naším posláním je pomoci studentům zvládnout angličtinu psaným i mluveným slovem. Nabízíme učitelům a lektorům angličtiny nástroj, který jim umožní nejen zrychlit učení studentů, ale také usnadní jejich práci. Už není třeba biflovat se studenty slovíčka a zdlouhavě vysvětlovat gramatiku. Studenti tohle zvládnou mnohem rychleji a zábavněji v programu SciLearn English. Učitelé se tak mohou soustředit na zábavnější aktivity jako je trénink použití jazyka při různých hrách a diskuzích.

Prověřeno studiemi i praxí

Fast ForWord, s více než 55 patenty v oblasti neurovědy a vzdělávání a podložený více než 300 výzkumnými studiemi, je nejvíce prozkoumaným programem pro rozvoj kognitivních dovedností a připravenosti na učení angličtiny. Žádný jiný program nebyl takto důkladně ověřen ve své účinnosti.
Praxe v českých podmínkách ukazuje, že žáci základních škol při pravidelné práci v programu po dobu 3-5 let dosáhnou už na základní škole maturitní úrovně angličtiny B2.

Co o nás říkají učitelé a rodiče

Dita Břečková, ředitelka Adventure Montessori Academy Most (AMA School o.p.s.), nám napsala: “Já osobně jsem z tohoto programu nadšená. Vidím veliké pokroky u školních i mých vlastních dětí… Kombinace SciLearn programu a celodenní přítomnosti našeho anglicky hovořícího učitele v každé třídě během celého roku vede k maximálnímu využití možnosti, jak efektivně, rychle a velmi dobře naučit děti
v angličtině hovořit, číst, psát i myslet.”

Iveta Dufková, maminka Kristýnky z Mladé Boleslavi říká: “Kristýnka začala ve 4. třídě. První výsledky jsme viděli už po pár měsících, ale opravdový zlom nastal po zhruba 8 měsících, kdy se ve škole zlepšila i v českém čtení a jiných předmětech. V páté třídě vyhrála školní anglickou olympiádu a udělala Cambridge zkoušky A2, v šesté třídě byla druhá na okrese a další rok vyhrála. V 15ti letech udělala zkoušky B2. Rozhodně mohu program Fast ForWord doporučit.”

Lucie Drkalová, učitelka ze ZŠ Gajdošova Brno nám napsala: “Pozorovala jsem obrovský rozdíl mezi dětmi, které pracovaly pravidelně a pečlivě, a těmi, které práci v programu zanedbávaly. Děti, které pracovaly pravidelně, lépe rozuměly, rychleji reagovaly a nebály se mluvit. Navíc bylo úžasné pozorovat jejich obrovskou chuť a motivaci pracovat, učit se i uplatňovat nabyté znalosti. S takovými žáky se pracuje s radostí!”
Další reference od učitelů, ředitelů, rodičů i studentů najdete zde >>

Vyzkoušejte demo

Pokud Vás program zaujal, můžete zdarma vyzkoušet demo po registraci.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů