Jak rozvíjet kognitivní dovednosti v angličtině

Zvládnutí angličtiny je založeno na pěti pilířích gramotnosti: schopnosti rozpoznat zvuky ve slovech, ve slovní zásobě, výslovnosti, porozumění mluvenému i psanému slovu a plynulosti zpracování řeči v mozku. I když jsou tyto specifické dovednosti pro anglickou gramotnost klíčové, základní kognitivní dovednosti jako paměť, pozornost, zpracování informací a řazení jsou stejně důležité pro rychlé a efektivní osvojení angličtiny.

Kognitivní dovednosti využívané v mateřštině fungují v druhém jazyku jen omezeně. Při použití druhé řeči je potřeba se více soustředit, hůře si pamatujeme a myslíme pomaleji. Proto je trénink kognitivních dovedností v angličtině klíčem k úspěchu. V programu Fast ForWord se trénuje paměť, pozornost, zpracování a řazení informací.

Paměť

Vytrénovaná dlouhodobá a pracovní paměť nám pomáhá lépe chápat, co se učíme, spojovat zvuky s písmeny a číst nejen plynule, ale i s porozuměním. Tyto schopnosti jsou klíčové pro to, abychom se mohli snadno a rychle učit. Cvičení Fast ForWord budují fonologickou pracovní paměť tím, že požadují po studentech, aby si zapamatovali zvuky dostatečně dlouho, aby je dokázali identifikovat a porovnat. V pokročilejších cvičeních si studenti procvičují zapamatování celých slov, vět a odstavců dostatečně dlouho na to, aby dokázali odpovídat na otázky a používali deduktivní uvažování.

Pozornost

Schopnost zaměřit se na konkrétní informace, udržet toto soustředění a ignorovat rušivé vlivy při plnění úkolu je zásadní pro úspěšné učení jazyka. Fast ForWord rozvíjí pozornost tím, že vyžaduje od studentů, aby v každém cvičení věnovali pozornost hláskám, slovům nebo celým větám. Jak studenti postupují, aktivity se prodlužují, takže studenti přecházejí od pouhého věnování pozornosti během krátkého úkolu k budování dlouhodobé pozornosti. Zlepšení soustředění pomáhá nejen při učení angličtiny, ale i v dalších předmětech a osobním životě.

Zpracování informací

Naše schopnost zpracovat informace nám umožňuje chápat, co slyšíme a čteme. Proto je důležité, abychom dokázali spojit písmena se zvuky, což nám pomáhá pochopit mluvené i psané slovo. Tuto dovednost začínáme rozvíjet už v prvním roce života. Když se s angličtinou setkáme později, může být naše schopnost rozpoznávat anglické zvuky omezená, a proto nám může mluvená angličtina připadat příliš rychlá a těžko srozumitelná. Program SciLearn English řeší tyto problémy pomocí Fast ForWord, který zahrnuje cvičení s akusticky upravenou řečí. Tato cvičení jsou navržena tak, aby pomohla studentům rozlišovat mezi podobnými zvuky, zejména mezi těmi, které se v jejich mateřském jazyce nevyskytují. Fast ForWord dokáže zpomalit konkrétní souhlásky ve slovech, čímž studentům umožňuje přeškolit svůj mozek na efektivní zpracování těchto nových zvuků. Jak studenti postupují, cvičení se stávají složitějšími, což vede k rychlému zlepšení jejich porozumění mluvené angličtině.

Řazení informací

Sekvenční řazení je dovednost, která umožňuje rozpoznávat a sledovat pořadí různých prvků, ať už jde o zvuky v jednotlivých slovech, slova ve větách, věty v odstavcích nebo události v příbězích. Tato dovednost je klíčová pro všechny aspekty čtení a psaní, protože porozumění jakémukoliv textu závisí na schopnosti správně řadit a spojovat informace. Fast ForWord nabízí cvičení zaměřená právě na rozvoj této dovednosti. Studenti se učí rozpoznávat správné pořadí, od jednoduchého sledování instrukcí až po složitější úkoly, jako je skládání zvuků do slov ve správném pořadí. Tím se zlepšuje nejen jejich schopnost porozumět čtenému textu, ale i porozumění mluvenému slovu, zejména jde-li o vícestupňové instrukce.

Vyzkoušejte si hry zdarma

Všechny hry z programu Fast ForWord pro kognitivní trénink je možné vyzkoušet si zdarma po registraci zde >>.

Učitelé angličtiny na ZŠ! Obohaťte výuku angličtiny zajímavými STEM články, videi a pracovními listy

Chcete udělat z výuky angličtiny nezapomenutelný zážitek? Máme pro Vás něco, co Vaše studenty zavede za hranice běžné učebnice - fascinující spojení angličtiny a STEM témat (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)!
V naší široké škále 15 článků se spoustou doprovodných materiálů (audio, video, pracovní listy), které vycházeli jako součást anglického časopisu JUMP pro začátečníky (jazyková úroveň A0 – A1, vhodné pro 3. – 7. tř. ZŠ) objevíte angličtinu v novém světle. Zapojte své studenty do téměř reálných situací, kde budou používat angličtinu při prozkoumávání světa vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

Registrace je ZDARMA pro všechny učitele! 

Otevřete svým studentům okno do světa angličtiny spojeného se světem STEM a posuňte výuku na další úroveň.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů