Neurověda v praxi při učení angličtiny

Několik desítek let výzkumů a 20 let praktického ověření se skrývá pod kapotou programu na výuku angličtiny SciLearn English, který na první pohled vypadá jako dětská počítačová hra, ale ve skutečnosti se jedná o špičkový neurovědecký nástroj, jehož účinnost ověřily i výzkumy takových univerzit jako je Harvard nebo Stanford.

Intenzivní kognitivní trénink v angličtině pomůže studentovi (žákovi i dospělému) vytvořit nejprve otisky anglických fonémů, díky kterým začne angličtinu daleko lépe vnímat a rozumět jí.

Poté přichází trénink slovní zásoby, gramatiky a kritického myšlení v angličtině.

Program je vhodný od začátečníků až po rodilé mluvčí. Vyšší úrovně využívají i studenti v přípravě na přijímací zkoušky na anglické univerzity.

Program je 100% adaptivní, což znamená, že se s každým kliknutím přizpůsobuje studentovi. Cokoliv mu jde, projde rychle, a čas efektivně využívá tím, že se soustředí na oblasti, ve kterých má nedostatky.

Díky propracovanému systému různých cvičení, která trénují anglické dovednosti, se studenti velmi rychle v angličtině zlepšují. V testech na českých školách se ukázalo, že většina žáků dokázala během jednoho školního roku postoupit o celou úroveň Společného evropského referenčního rámce pro jazyky i přesto, že takovýto posun se očekává nejdříve za 2 – 4 roky školní angličtiny.

3 kroky k úspěchu:

Tento program na výuku angličtiny se jako jediný soustředí na to, aby si student nejprve vytvořil potřebná spojení v mozku, která mu efektivní učení angličtiny umožní.

1.KROK – PŘIPRAVIT MOZEK NA SPRÁVNÝ NÁSLECH ANGLIČTINY

Každý jazyk se skládá ze souboru fonémů (hlásek), které jsou v každém jazyku jiné – čeština jich má 39 a angličtina 44. Abychom dokázali správně rozumět a poté i správně vyslovovat, je vytvoření otisků fonémů v mozku nezbytností. Zajímavé je, že i pokročilí studenti výrazně benefitují z dodatečného nácviku foném. I jim začne angličtina být daleko srozumitelnější, začnou lépe vyslovovat a pohotověji reagovat.

K tréninku foném se využívá patentovaná technologie elektronicky roztaženého hlasu, což dá mozku zlomek vteřiny navíc na vytvoření patřičného otisku. V běžné mluvené řeči se jednotlivé fonémy překrývají. Elektronické roztažení je oddělí a v průběhu cvičení, jak se student zlepšuje, roztažení se zkracuje až na běžnou mluvenou řeč. K výraznému posunu dochází už po 3 měsících tréninku, kdy studenti pocítí, jakoby angličtinu lépe slyšeli.

2.KROK – INTENZIVNÍ TRÉNINK ANGLICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Naučit se řeč zdaleka není jen o slovní zásobě a gramatice. Ke zvládnutí akademické úrovně angličtiny, tj. úrovně, kdy student dokáže v angličtině studovat, je potřeba umět v angličtině přemýšlet a pohotově reagovat. Programy Scientific Learning umožňují adaptivní trénink anglické gramatiky, slovní zásoby, čtení a poslechu s porozuměním a studenti se postupně učí i kritickému myšlení a abstraktnímu uvažování v angličtině. Zároveň si tvoří slovní zásobu v mnoha předmětech vzdělávání.

3.KROK – PROVÁDÍ STUDENTY ČTENÍM S POROZUMĚNÍM

Po zvládnutí porozumění mluvenému slovu, výslovnosti a tréninku slovní zásoby student přistupuje k nácviku čtení. Při hlasitém čtení program s patentovanou technologií na rozpoznání hlasu sleduje studenta a v případě potřeby opravuje výslovnost. Poté kontroluje testem porozumění čtenému textu a dále sleduje počet správně přečtených slov za minutu. Jsou k dispozici knihovny textů z různých žánrů pro úrovně od začátečníků až po pokročilé.

Výuka v těchto třech krocích představuje nový učební model, který dává studentovi šanci zvládnout výuku angličtiny mnohem rychleji než s běžnou výukou. U začátečníků a středně pokročilých je vhodné intenzivní výuku v tomto programu doplnit interaktivními lekcemi angličtiny s učitelem. Tento program není náhradou učitele angličtiny, ale několikanásobným akcelerátorem učení angličtiny.

Kroužky SciLearn English na školách

SciLearn English pořádá kroužky angličtiny na školách, kdy žák účastí v kroužku získá přístup k programu SciLearn pro domácí studium za zlomek komerční ceny a 1x týdně se zúčastní konverzační hodiny s lektorem, kde bude procvičovat a upevňovat učivo z domácí práce s online programem.

Každá pomůcka obsahuje i správné odpovědi, takže žáci si mohou zkontrolovat svou práci.

SciLearn hledá lektory, kteří kroužky ve školách povedou. Pokud chcete, aby se vaše dítě rapidně zlepšovalo v angličtině, pošlete prosím odkaz na stránku Hledáme lektory učiteli angličtiny vašeho dítěte nebo komukoliv, o kom si myslíte, že by chtěl být lektorem SciLearn a kroužek angličtiny vést.

Vyzkoušejte si demo programu SciLearn English

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů