Program Fast ForWord - modul Foundations I.

Tímto modulem začínají žáci 4. až 6. ročníků základní školy. Pokud žák 1. až 3 třídy začínal modulem Reading Readiness,  tímto modulem bude pokračovat. 

Tento modul připravuje mozek na angličtinu, aby další učení šlo rychleji a lépe. Vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Tyhle dovednosti váš mozek dokáže využít i při činostech ve vaší mateřštině, takže se nezřídka stává, že školáci se začnou zlepšovat i v jiných předmětech než angličtině.

Jakmile si školák díky tomuto modulu vytvoří základy, budou následovat moduly, kde bude trénovat slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a čtení.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Cvičení podobná počítačové hře vám pomohou vytvořit otisky anglických fonémů (hlásek) v mozku - to, co každý anglický mozek má, jinak jde učení pomalu. Začnete angličtinu rychleji vnímat, lépe jí rozumět a vyslovovat. Připravte se ale na to, že tato cvičení nejsou podobná žádné jiné angličtině - spousta pípání, zvuků a také počítačově roztažená řeč.

Zní to divně, ale funguje to!

Anglické dovednosti, které jsou v kroku osvojovány a posilovány

Poslech

Fonematická diferenciace - Analýza a syntéza slov - Sluchová paměť - Porozumění řeči

Porozumění

Foneticko – fonologické uvědomování - Morfologie a syntax řeči - Pokročilé porozumění řeči - Pokročilá přesnost poslechu

Příprava na řeč

Analýza slov - Slovní zásoba - Fonologická plynulost - Vytrvalá pozornost

Jednotlivé hry modulu Foundations I

Hoop Nut

 • Student vybírá slabiku, kterou slyšel,
  ze dvou zvukových možností.
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Sky Gym

 • Rozlišování a sekvencování zvukové škály.
 • Rozvoj jazykového porozumění (např. paměť a následování instrukcí).
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Moon Ranch

 • Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách objeví slabika nová.
 • Rozvoj jazykového porozumění
  a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Space Commander

 • Rozvoj dovednosti soustředit se a následovat i vícestupňové instrukce.

How to become SKY GYM proffesional

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomocné materiály pro modul Foundations I

Foundations I workbook

Elebot nápověda pro žáky

(s českými překlady)

Elebot - sentence examples:

Elebot nápověda pro žáky (pouze ENG)

Elebot 3-part cards part 1:

Elebot GAME  - example screenshots for print:

Space Commander - easy:

Space Commander

- more difficult:

Space Commander

- the most  difficult:

Space Commander -

nejtěžší věty s českým překladem:

Whalien Match a Robodog lists:

Student Helper Guide (Elebot, Whalien Match):

Robodog trial cards:

ONLINE HRY PRO ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ ANGLICKÝCH SLOVÍČEK 

Pro učení slovíček použijte tlačítko VIEW nebo REVIEW, pro hraní hry tlačítko START, EASY nebo HARD. 

Slovíčka 1 pro SciLearn hru Robodog

Slovíčka 2 pro SciLearn hru Robodog 

Slovíčka pro SciLearn hru Space Commander (modul Foundations I.)

Slovíčka a věty pro SciLearn hru Elebot

Jednoduchá slovíčka

DONE - by,with,for...

TENSES (future, present, past)

Jednoduché věty

Activities

...