Program Fast ForWord - modul Foundations I.

Tímto modulem začínají žáci 4. až 6. ročníků základní školy. Pokud žák 1. až 3 třídy začínal modulem Reading Readiness,  tímto modulem bude pokračovat. 

Tento modul připravuje mozek na angličtinu, aby další učení šlo rychleji a lépe. Vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Tyhle dovednosti váš mozek dokáže využít i při činostech ve vaší mateřštině, takže se nezřídka stává, že školáci se začnou zlepšovat i v jiných předmětech než angličtině.

Jakmile si školák díky tomuto modulu vytvoří základy, budou následovat moduly, kde bude trénovat slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a čtení.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Cvičení podobná počítačové hře vám pomohou vytvořit otisky anglických fonémů (hlásek) v mozku - to, co každý anglický mozek má, jinak jde učení pomalu. Začnete angličtinu rychleji vnímat, lépe jí rozumět a vyslovovat. Připravte se ale na to, že tato cvičení nejsou podobná žádné jiné angličtině - spousta pípání, zvuků a také počítačově roztažená řeč.

Zní to divně, ale funguje to!

Anglické dovednosti, které jsou v kroku osvojovány a posilovány

Poslech

Fonematická diferenciace - Analýza a syntéza slov - Sluchová paměť - Porozumění řeči

Porozumění

Foneticko – fonologické uvědomování - Morfologie a syntax řeči - Pokročilé porozumění řeči - Pokročilá přesnost poslechu

Příprava na řeč

Analýza slov - Slovní zásoba - Fonologická plynulost - Vytrvalá pozornost

Jednotlivé hry modulu Foundations I

Sky Gym

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. paměť a následování instrukcí). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Moon Ranch

Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách objeví slabika nová. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hoop Nut

Student vybírá slabiku, kterou slyšel ze dvou zvukových možností. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Whalien Match

Student hledá stejné dvojice slabik nebo slov (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.  Procvičování shody zvuku a písmene.

Robo-Dog

Student přiřazuje slova, která slyší, k jednotlivým obrázkům. Rozvoj jazykového porozumění
a uvědomování si jednotlivých fonémů. Rozšiřování slovní zásoby.

Ele-Bot

Student se učí porozumět významu vět, které slyší. Rozšiřování znalostí pravidel jazyka a slovní zásoby. Rozvoj dovednosti porozumění a zpětného popisu příběhu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Space Commander

Rozvoj dovednosti soustředit se
a následovat i vícestupňové instrukce.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to play Space Commander

Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to play Elebot

Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to play Hoop Nut

Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to play Moon Ranch

Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to play SKY GYM

Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

How to become SKY GYM proffesional

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomocné materiály pro modul Foundations I

Foundations I workbook

Elebot nápověda pro žáky

(s českými překlady)

Elebot - sentence examples:

Elebot nápověda pro žáky (pouze ENG)

Elebot 3-part cards part 1:

Elebot GAME  - example screenshots for print:

Space Commander - easy:

Space Commander

- more difficult:

Space Commander

- the most  difficult:

Space Commander -

nejtěžší věty s českým překladem:

Whalien Match a Robodog lists:

Student Helper Guide (Elebot, Whalien Match):

Robodog trial cards:

ONLINE HRY PRO ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ ANGLICKÝCH SLOVÍČEK 

Pro učení slovíček použijte tlačítko VIEW nebo REVIEW, pro hraní hry tlačítko START, EASY nebo HARD. 

Slovíčka 1 pro SciLearn hru Robodog

Slovíčka 2 pro SciLearn hru Robodog 

Robodog, Space Commander - online hry 

Jak zvětšit hru na celou obrazovku

Vyberte si příběh a po stisku na modrý čtvereček "START" nezapomeňte kliknout na ikontku čtyř šipeček směřujících ven - ikonka je v pravo dole (viz obrázek) - aby se vám hra zobrazila na celou obrazovku 🙂

Slovíčka pro hru Robodog 1 (překlady)

Slovíčka pro hru Robodog 2 (překlady)

Slovíčka pro hru Space Commander - překlady

Další připravujeme

Elebot - online hry 

Jak zvětšit hru na celou obrazovku

Vyberte si příběh a po stisku na modrý čtvereček "START" nezapomeňte kliknout na ikontku čtyř šipeček směřujících ven - ikonka je v pravo dole (viz obrázek) - aby se vám hra zobrazila na celou obrazovku 🙂

Cards - tenses (future, present, past)

Cards - words

Cards - easy sentences

Cards - activities

Elebot 1

Elebot 2

Elebot 3

Elebot 4

Elebot 5

Slovíčka pro SciLearn hru Space Commander (modul Foundations I.)

Slovíčka a věty pro SciLearn hru Elebot

Jednoduchá slovíčka

DONE - by, with, for...

TENSES (future, present, past)

Jednoduché věty

Activities

...