Program Fast ForWord - modul Reading Level 3

Tento modul je třetím modulem z druhého kroku (po modulu přípravy mozku na angličtinu). Tento modul tedy intenzivně trénuje angličtinu - slovíčka a gramatiku - pro pokročilejší studenty, cca úroveň A2-B1.

Trénuje plynulost a rychlost čtení s porozuměním.  Modul se zaměřuje na sluchové rozlišování slov, formy slov a pravidla psaní slov a buduje základní slovní zásobu a schopnost porozumění čtenému textu. Využívá patentované technologie a pomáhá studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení. Modul se zaměřuje na: pokročilou přesnost poslechu, výslovnost a psaní slov, obecné zásady anglického jazyka, vztahové vazby v psaném textu, porozumění odstavcům.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Jednotlivá cvičení modulu FFW Reading Level 3

Scrap Cat

  • Třídění obrázků nebo napsaných slov podle první, poslední nebo prostřední hlásky.
  • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.
  • Procvičování shody písmene a zvuku.

Twisted Pictures

  • Výběr věty, která nejlépe vystihuje daný obrázek.
  • Procvičování gramatiky a detailního čtení s porozuměním (pozorné čtení, porovnávání, zaměření pozornosti na kontrasty).

Book Monkeys

  • Čtení a odpovědi na otázky, které se týkají stále více náročnějších pasáží.
  • Procvičování čtení s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásoby. Odpovídání na “wh-” otázky.

How to succeed in Twisted Pictures (Jak uspět ve hře Twisted Pictures)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovíčka a věty pro SciLearn hru Twisted Pictures

Twisted Pictures 1

Twisted Pictures 3

Twisted Pictures 2

Twisted Pictures 4 - připravujeme