Program Fast ForWord - modul Elements I a II

Tímto modulem (má první a druhou část) začínají žáci 7-9. ročníků základní školy, studenti středních škol a dospělí.

Tento modul připravuje mozek na angličtinu, aby další učení jsou rychleji a lépe. Vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Zaměřuje se na: sluchové zpracování mluveného slova, strukturu řeči, pracovní paměť, poslechové porozumění, fonologickou plynulost. Tyhle dovednosti váš mozek dokáže využít i při činostech ve vaší mateřštině, takže se nezřídka stává, že školáci se začnou zlepšovat i v jiných předmětech než angličtině.

Jakmile si školák díky tomuto modulu vytvoří základy, budou následovat moduly, kde bude trénovat slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a čtení.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Proč to zní tak divně? Počítačově roztažená řeč...

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč - zní to divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak žák prochází cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už skvěle rozumí běžné rychlosti mluvené řeči.

Ještě jednou video: Proč to zní tak divně? 🙂 

Jednotlivá cvičení modulu FFW Elements I.

Space Salvage

Rozvíjí schopnosti sluchového rozpoznávání slov a fonologické povědomí tím, že porovnává dvojice slabik a slov.

Al Assistant

Rozvíjí anglickou gramatiku a slovní zásobu tím, že student identifikuje obrázek, který nejlépe představuje větu nebo odpovídá na otázku.

Ocean Explorer

Rozvíjí přesnost poslechu a schopnosti poslechové sekvence rozpoznáním a zopakováním sekvencí dvou zvuků.

SonoLab

Rozvíjí schopnosti přesnosti poslechu detekováním, kdy nová slabika přeruší opakovanou slabiku.

Jednotlivá cvičení modulu FFW Elements II

Bioacoustics Lab

Rozvíjení přesnosti poslechu a dovednosti fonologického uvědomění výběrem cílové slabiky ze sekvence dvou slabik.

Zapněte si ve videu titulky 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PicFlip

Rozvíjení sluchového rozpoznávání slov, fonologického povědomí a slovní zásoby rozlišováním mezi podobně znějícími slovy.

Zapněte si ve videu titulky 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cinematch

Rozvíjení dovednosti poslechu s porozuměním posloucháním příběhů a odpovídáním na otázky

Zapněte si ve videu titulky 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mission Control

Rozvíjení dovednosti následovat pokyny identifikací nebo manipulací s tvary podle mluvených pokynů.

Illumunator

Rozvíjení schopnosti rozpoznávání sluchových slov a akademické slovní zásoby rozlišováním mezi příbuznými pojmy z matematiky a přírodních věd.

Zapněte si ve videu titulky 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Modul Elements I - tutorials

How to succeed in Ocean Explorer

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Space Salvage Tutorial  - české titulky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Modul Elements II - videa hry Cinematch

Texty jednotlivých příběhů jsou ke stažení zde >>

It Happened One Night

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

The Tank of Doctor Wong

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Something About Sally

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video