Program Fast ForWord - modul Reading Level 1

Tento modul je prvním modulem z druhého kroku (po modulu přípravy mozku na angličtinu). Tento modul tedy intenzivně trénuje angličtinu - slovíčka a gramatiku pro začátečníky (cca úroveň A0-A1). Modul se zaměřuje na posílení dovedností nezbytných pro začátky čtení v angličtině - fonemickou diferenciaci, počínající vizuální rozlišení slova a motivaci ke čtení. Na základě výzkumu o tom, jak se mozek učí, tento modul využívá patentované technologie pomáhající studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení včetně: fonetiky, slovní zásoby, porozumění větám, porozumění odstavcům.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Pomocné materiály k modulu Reading Level 1

Buzz Fly - zpracované jednoduché příběhy 

Tyto materiály byly vytvořeny jako doplněk pro hry z unikátního online výukového programu Fast ForWord (modul Reading Level 1, hra Buzz Fly). Materiál ke stažení k jednotlivým příběhům obsahuje flaskarty a třístupňové karty klíčových slov z textu, text bez obrázků, s obrázky i chybějícími slovy atd...) a je vhodný jako materiál pro práci v hodině angličtiny nebo na kroužku angličtiny.

Harley Hippo: 3 part cards

Harley Hippo: choose the right answer

Harley Hippo text

Harley Hippo pictures

Buzz Fly 1

Buzz Fly 4

Buzz Fly 5

Buzz Fly - A hog and a frog

Buzz Fly exercises

Bed Time Beasties with flashcards

Buzz Fly - text s překlady

Bed Time Beasties

- text

Quail Mail flashcards

Quail Mail exercises

RL1 - Teacher Manual

RL1 - Exercise description

RL1_Scope and sequences

Jednotlivé hry modulu FFW Reading Level 1

Bear Bag

 • Třídění obrázků nebo napsaného slova podle první, poslední nebo prostřední hlásky.
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.
 • Procvičování shody písmene a zvuku.

Quail Mail

 • Řazení obrázků a slov do stále náročnějších kategorií.
 • Rozšiřování si slovní zásoby.
 • Procvičování kategorizace.

Flying Fish

 • Student hledá napsané slovo k tomu, které slyšel.
 • Procvičování rozpoznání slov zrakem a vizuálního sledování zleva doprava.

Buzz Fly

 • Student poslouchá, souběžně čte a odpovídá na otázky týkající se stále obtížnějších pasáží.
 • Procvičuje čtení
  s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásobu.
 • Odpovídá na “wh-” otázky

Bedtime Beasties

 • Doplňování věty slovem, které v ní chybí.
 • Zdokonalování se ve čtení s porozuměním a dedukce z kontextu.
 • Rozšiřování slovní zásoby.

Slovíčka pro SciLearn hru BedTime Beasties

Slovíčka pro SciLearn hru Quail Mail

Slovíčka pro SciLearn hru Bear Bags