Program ClearFluency

Tomuto programu říkáme Asistent anglického čtení a výslovnosti. Každý článek vám přečte rodilý mluvčí. Kliknete na slovo a ono se vysloví. Nahráváte se a program Vám opravuje výslovnost. Testem zjistíte své porozumění. Velká knihovna textů je vhodná od prvňáčků po vysokoškoláky.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

O programu ClearFluency

Součástí zaplacené licence programu SciLearn English je buď program Fast ForWord NEBO program ClearFluency na daný kalendářní měsíc. Děti tedy většinou začínají modulem programu Fast ForWord a  program ClearFluency může lektorka aktivovat po vzájemné dohodě namísto prvního programu FFW po zhruba 3-4 měsících ve FFW (změnu nutno provést na přelomu kalendářního měsíce po vzájemné dohodě a vyzkoušení kompatibilnosti sluchátek). 

Nelze mít oba programy puštěné v jeden kalendářní měsíc a přechod mezi programy je možný jen na přelomu kalendářního měsíce (první nebo poslední den v měsíci). ClearFluency se doporučuje po 3-4 měsících práce v programu Fast ForWord (na měsíc nebo dva dle preferencí žáka) a pak pravidelně střídat. Po zhruba 4 měsících tedy komunikujte s lektorkou, pokud chcete vyzkoušet program ClearFluency, když Vám ho lektorka sama nenabídne.

Program ClearFluency je asistent anglického čtení, který díky patentované technologii rozpoznání hlasu a dokonale vypracovanému programu provádí studenta každým krokem při čtení anglických knížek a opravuje anglickou výslovnost. Program je vhodný pro každého, kdo se chce učit angličtinu zábavným způsobem a bez biflování. Využívají ho děti i dospělí od úrovně začátečníků. Věční začátečníci a ti, co se ostýchají mluvit, si díky tomuto programu natrénují výslovnost a získají sebedůvěru mluvit. Program nejen opravuje, ale umožní nahrát a potom i si přehrát Váš vlastní hlas a uslyšíte i uvidíte přesně, kde jste chybovali. Přístup k programu je během zaplaceného a aktivovaného měsíce neomezený. Většinou studenti pracují 3-5x týdně po dobu alespoň 20 minut. Pokud se ale chcete zlepšovat co nejrychleji, můžete pracovat i mnohem víc. Zajímavých textů budete mít víc než dost.

Určitě si s Vaším dítětem prohlédněte video, které popisuje, jak se s programem pracuje.

Sluchátka s mikrofonem pro program ClearFluency

K použití programu stačí běžný počítač (Windows nebo Mac), případně Chromebook nebo iPad a kvalitní sluchátka s mikrofonem (k používání modulů v programu Fast ForWord stačí prakticky jakákoliv kvalitní sluchátka).  K používání programu ClearFluency (Asistent anglického čtení a výslovnosti) sluchátka dříve musela mít jen USB připojení (nebo alespoň USB převodník neboli konvertor). Nově se na trhu objevují sluchátka s Jack připojením, která také fungují (viz seznam doporučených sluchátek).

Pokud doma máte nějaká kvalitní sluchátka, vyzkoušejte je a je možné, že budou s programem fungovat. Pokud fungující sluchátka doma nemáte a budete pořizovat nová, doporučujeme zakoupit vyzkoušená sluchátka z našeho seznamu, protože jinak nelze zaručit, že vám sluchátka budou s programem pracovat.

Je vhodné domluvit se s lektorkou, že Vám zapne program ClearFluency na konkrétní jeden den během studia v programu Fast ForWord kvůli vyzkoušení sluchátek, zda Vám fungují nebo zda budete muset nějaké z doporučených zakoupit. 

Jak vybrat pro dítě vhodné knížky v knihovně CF

Program  ClearFluency obsahuje obrovské množství knížek různých úrovní i různých žánrů od knížek pro nejmenší až po knížky úrovně C2.

Je potřeba komunikovat s lektorkou, která Vám nastavuje knihovnu knížek pro Vaše dítě. Rozdílná knihovna bude pro dítě např. ve druhé třídě a jiná pro studenta například na druhém stupni ZŠ. Malé děti začínají knížkami Pro nejmenší 1, pro které máme zpracované také PDF soubory, které by jim měly pomoci s pochopením textu a slovní zásobou.

U starších dětí se snažíme najít knížky, které jsou pro dítě vhodné podle jeho úrovně angličtiny - lektorka nastaví nějakou úvodní knihovnu, knížky se v nastavené obtížnosti seřadí - na začátku knihovny budou nejjednodušší knížky, na konci seznamu budou ty obtížnější (z nastaveného rozmezí obtížnosti). Je vhodné vyzkoušením knížek zjistit vhodnou úroveň knížek a tu potom s lektorkou komunikovat - student by měl vyzkoušet nejjednodušší knížku na začátku knihovny, jednu knížku uprostřed knihovny a knížku nakonci knihovny, aby poté lektoka věděla, které zhruba knížky odpovídají náročností... Poté upraví knihovnu tak, aby zůstaly v knihovně knížky,  které zhruba odpovídají úrovni studenta. Pokud jsou knížky příliš obtížné nebo naopak příliš lehké, dejte vědět Vaší lektorce a po domluvě s rodičem lektorka může knížky v knihovně pro dítě upravit. 

Nastavení kníhovny a čtení knížek by mělo být od lektorky nastavené tak, že knížky si dítě může vybírat a pokud se mu knížka nelíbí, může z ní vyskočit a vybrat si jinou. Pokud Vám Vaše nastavení programu toto neumožňuje, kontaktujte prosím Vaši lektorku, ať Vám knihovnu takto přenastaví.

Knížky tedy není potřeba číst všechny (dítě si může vybírat), ale je vhodné nepřeskakovat příliš mnoho knížek. Pokud splníte všechny tři kroky pro dokončení knížky (viz popis níže, jak to funguje), knížka se Vám v hlavní knihovně na úvodní stránce označí jako přečtená - zelená fajfka (splněno) nebo stříbrná hvězdička (splněno dobře) nebo zlatá hvězdička (splněno výborně). Jakmile budete mít knížky přečtené (označené v knihovně jako hotové), kontaktujte vaši lektorku a ona Vám nové knížky přidá.

Pokud dítě nebaví práce v programu číst, je dobré zdůraznit mu, že si knížky může vybírat (ty, které ho nebaví, může přeskakovat), nebo zvážit, zda není nastavená špatně úroveň knížek. Nebo je také možnost přizpůsobit žánr knížek - lektorka může při nastavování knihovny filtrovat podle žánru.

Student si sám, po přihlášení se do programu, také může knihy vyfiltrovat podle žánru - je tedy možné si vyfiltrovat ty knížky, které ho více zajímají (například jen příběhy nebo jen literaturu faktu). I když je knížek v nabídce programu Clear Fluecny velké množstí, je důležité si ale uvědomit, že pokud bude student trvat na čtení knížek pouze z jedné kategorie, pak se může stát, že počet knížek v dané kategorii v dané úrovni obtížnosti angličtiny bude omezený a student si bude muset vybírat knížky i z jiných kategorií, pokud bude chtít v učení s programem Clear Fluency pokračovat. 

Také je možné nastavit v programu přísnost rozpoznávání hlasu - defaultně je nastavená průměrná přísnost, ale je možné požádat lektorku o upravení nastavení na více nebo méně přísné. 

  • Texty nejjednodušších knížek pro nejmenší jsou ke stažení zde >>

Jak dlouho/často může dítě v programu pracovat 

Dítě může v programu ClearFluency pracovat jak často a jak dlouho chce.  Vaše lektorka nastaví v programu doporučený čas práce 20, 30 nebo 40 minut - po uplynutí této doby program studenta upozorní, že již uplynula nastavená doba, ale je na dítěti, zda po upozornění od programu chce práci v programu ukončit nebo v ní pokračovat 🙂

TŘÍKROKOVÝ PLÁN PRO SPLNĚNÍ KNÍŽKY:

Dítětem vybraná knížka z nastavené knihovny se označí jako ukončená/splněná v případě, že dítě splní všechny tři kroky pro danou knížku:

1. KROK - žárovičky/Think abouts + čtení textu

Úkolem v tomto kroku je (po projdutí všech slovíček z předkroku) si přečíst text a odpovědět na všechny "žárovičky"/THINK ABOUTS v textu (v tomto kroku je možné a vhodné nechat si knížku přečíst od rodilého mluvčího).

V textu jsou "nevybarvené žárovičky", na které když kliknete, tak se objeví testík (otázka), která nabádá žáka k zamyšlení o textu. Po zodpovězení se "žárovka! označí žlutě jako splněná. Takto je potřeba odpovědět na otázky všech "žárovek".

2. KROK - RECORD - nahrávání studentova čtení

V druhém kroku je potřeba nahrát vlastní přečtení knížky. Počet čtení (nahrání výslovnosti - WCPM) musí být dvakrát nebo třikrát, podle rychlosti a přesnosti čtení (zda je dosažen potřebný limit - v případě, že není, tak je potřeba třetí čtení - u třetího čtení bez ohledu na to, jak se to žákovi podaří, se kniha třetím čtením (RECORD) splní).

Na obrázku je vidět linka s číslem (GOAL) - to je stanovená rychlost a přesnost čtení pro danou knížku. A ty sloupce s čísly ukazují výsledek žáka při prvním a druhém čtení. (V tomto případě stačí na splnění tohoto kroku pouze dvě čtení, protože byl dosažen goal).

3. KROK - Quiz - test na porozumění textu

V třetím kroku je potřeba odpovědět na kvízové otázky, aby bylo ověřeno porozumění textu.

"You Are Done" - splnění knížky ve všech třech krocích

Pokud je knížka splněná ve všech třech krocích, zobrazí se obrazovka se shrnutím splnění knížky a program řekne: ... You are done...... 🙂

Označení splněné knížky v knihovně

Pokud by byla knížka splněná, u knížky v seznamu (v Library na úvodní obrazovce) by byla knížka označená:

  • zelenou fajfka - označuje splnění
  • stříbrná hvězdička - označuje lepší splnění 
  • zlatá hvězdička - označuje nejlepší splnění 

REPORTY

Každý týden v neděli Vám budou chodit reporty z programu ClearFluency. Pokud Vám reporty nepřijdou, dejte vědět Vaší lektorce a ona upraví nastavení. Vysvětlení reportů pro ClearFluency najdete zde >>

(Ne)splněné kroky jsou vidět v reportech

V reportech je vidět, které kroky má student u jednotlivých knížek splněné či nesplněné. 

  • TAI score reprezentuje 1. krok, tedy žárovičky (Think abouts) při prvním čtení textu bez nahrávání zvuku
  • WCPM reprezentuje 2. krok při nahrávání čtení (počet správně přečtených slov za minutu) - první číslo je studentovo, číslo za lomítkem je cíl pro danou knížku (goal)
  • Quiz score reprezentuje 3. krok, tedy kvíz porozumění textu (první číslo je počet studentových správných odpovědí, druhé číslo za lomítkem je počet celkových otázek v textu) - počítá se do celkového hodnocení zvládnutí knížky, takže by to žáci rozhodně neměli jen bezmyšlenkovitě odklikat 🙂

V reportech je také vidět, které knihy jsou dokončené ve všech krocích. Oranžové kolečko z přechozí tabulky znamená, že kniha není ještě dokončená.

Barevné tečky značí, na jaké úrovni byl text dokončený 
(oranžová – dobrá, modrá – výborný, zelená – excelentní).

Ikonka mikrofonu znamená, že ke knížce je k dispozici nahrávka čtení dítěte a je možné si ji přehrát.

Pomocné materiály k programu ClearFluency

Teacher Resources 

Knihovna pro nejmenší 1 (pdf knížky pro nejmenší ke stažení i s obrázky):

Další jednodušší knihy jen s překladem zde >>