Program Fast ForWord - modul Foundations II.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Toto je pokračilý modul přípravy mozku na angličtinu. Tento modul stejně jako základní modul Foundations I. připravuje mozek na angličtinu, aby další učení šlo rychleji a lépe.

Tento modul pomůže studentům vytvořit si spojení mezi zvuky a písmeny. Pokračuje v rozvíjení základních kognitivních dovedností - paměti, pozornosti, zpracování a řazení, které jsou důležitým předpokladem k úspěšnému čtení. Program zároveň napomáhá vytvořit spojení mezi mluvenou a psanou angličtinou a vede studenty k úspěšnému zvládnutí čtení v angličtině. Efektivně trénuje tyto dovednosti: pokročilá přesnost poslechu, pokročilé sluchové řazení, analýza slov, sluchové porozumění, obecné zásady anglického jazyka, následování pokynů.

Jednotlivé hry modulu Foundations II.

Cosmic Reader

Student poslouchá příběh, odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého a učí se následovat instrukce. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka a slovní zásobu. Rozvíjí umění porozumění a zpětného popisu příběhu.

Polar Planet

Rozlišování cílového slova, které je prezentované v mluvené i psané sérii slov. Rozvoj porozumění jazyka  a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Tomb Trek

Student vybere ze dvou možností slovo, které slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Paint Match

Student tvoří dvojice ze slov, která slyšel (zvukové pexeso). Procvičování shody zvuku a písmene.

Jumper Gym

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. paměti a následování instrukcí) a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Videa pro hru Cosmic Reader

Texty jednotlivých příběhů jsou ke stažení zde >>

Trošku vědeckých informací, které Vám pomůžou pochopit, proč "to" zní tak divně 🙂
Cosmic Reader obsahuje tři příběhy na třech úrovních zpracování řeči. Představuje první příběh se zvuky řeči digitálně pozměněnými pomocí patentovaných metod (včetně selektivního zvýšení intenzity), které poskytují lepší příležitosti k učení. Zvuky souhlásek v každém slově byly vylepšeny vzhledem k zvuku samohlásky. Například slovo cat (kočka) je zpočátku prezentováno s akusticky upravenými verzemi zvuků /k/ a /t/. Jak student postupuje příběhy, Cosmic Reader omezuje toto zpracování a nakonec prezentuje poslední příběh pomocí přirozené řeči.

Úroveň 3 (více zpracovaná řeč) -  Chicken Licken
Úroveň 4 (méně zpracovaná řeč) -  Big Bad Pigs
Úroveň 5 (přirozená řeč) - Little Read

Poznámka: Modul Foundations I zahrnuje všech pět patentovaných úrovní zpracování řeči, zatímco Foundations II pouze tři nejvyšší úrovně zpracování (Úrovně 3-5).

Chicken Licken

Patentovaná úroveň zpracování řeči tohoto příběhu je úroveň 3 - více zpracovaná  (úroveň 5 je přirozená mluvená řeč)

Texty jednotlivých příběhů jsou ke stažení zde >>

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Big Bad Pigs

Patentovaná úroveň zpracování řeči tohoto příběhu je úroveň 4 - méně zpracovaná (úroveň 5 je přirozená mluvená řeč)

Texty jednotlivých příběhů jsou ke stažení zde >>

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Little Red

Patentovaná úroveň zpracování řeči tohoto příběhu je úroveň 5 - přirozená mluvená řeč.

Texty jednotlivých příběhů jsou ke stažení zde >>

Chapter 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 3

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chapter 4

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovíčka a věty pro SciLearn hru Cosmic Reader

Slovíčka - barvy

...

Další připravujeme....

...