Test RPI - Reading Progress Indicator

RPI (Reading Progress Indicator) je test, který na základě různých typů otázek a cvičení poskytuje obecné měřítko raných čtenářských dovedností: fonologické povědomí, dekódování, slovní zásobu, porozumění. Proto všichni noví studenti od cca 2-3. třídy začínají testem RPI. 

Není naším cílem děti stresovat tím, že musí zvládnout test na nějakou úroveň nebo se dostat na určitý výsledek. Test RPI nám ale umožňuje porovnávat v čase (1x za pololetí například), jak se úroveň znalostí jazyk vyvíjí a posouvá. Je to praktický ukazatel toho, jak díky práci v SciLearn English student zlepšuje své znalosti, porozumění a celkový jazykový cit.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

O testu RPI

Reading Progress Indicator (RPI) je online hodnocení, které rychle měří znalosti a dovednosti získané díky programu Fast ForWord. 

Při používání tohoto testování k hodnocení studentů je důležité si uvědomit, že skóre hodnocení představuje pouze částečný přehled výkonu studenta v daném čase, který může být ovlivněn psychickým nebo fyzickým stavem studenta v době testování. Jako takové mohou nástroje hodnocení podléhat chybám. Scientific Learning doporučuje používat jak vzorec výkonnosti testu v průběhu času, tak více nástrojů hodnocení, aby bylo možné přesněji měřit skutečný výkon studenta.

Dále mějte na paměti, že hodnocení je považováno za náhodné, pokud student dosáhl v hodnocení pod 30 %. Skóre hodnocení pod 30 % správnosti nelze odlišit od náhodného hádání, a proto nejsou dobrým základem pro platné hodnocení.

Jaké dovednosti RPI měří

RPI měří 4 dovednosti: fonologické povědomí, dekódování, slovní zásobu a porozumění.

Fonologické povědomí – schopnost rozlišovat, identifikovat a manipulovat se zvuky ve slovech; například rozpoznání slov, která se rýmují, nebo odstranění prvního písmene slova kočka (cat), aby se slovo změnilo (at).
Dekódování – Schopnost dešifrovat psaná slova. Dekódování vyžaduje fonologické povědomí a také porozumění korespondencím zvuk-symbol.
Slovní zásoba – Schopnost porozumět významu slova a jeho syntaktické roli a rozpoznat jednotlivé morfémy ve slově. Morfémy jsou nejmenší významovou jednotkou v jazyce a zahrnují kořeny, předpony a přípony.
Porozumění – Schopnost číst text (nebo poslouchat mluvenou řeč) a aktivně konstruovat význam tak, aby porozuměl autorovu sdělení.

Kolik času je potřeba na test RPI

Velmi krátké doby testu mohou naznačovat, že student spěchal (například neposlouchal všechny pokyny nebo nečetl pasáže úplně). Obecně platí, že studenti vynakládající maximální úsilí k dokončení hodnocení budou potřebovat:

  • 1. ročník: minimálně 9 minut
  • 2-3. ročník: alespoň 12 minut
  • 4.–6. ročník: minimálně 16 minut
  • Ročníky 7+: minimálně 20 minut

Pro test je dobré si vyhradit cca 30 minut času. Test má celkem 55 otázek. Většina dětí ho zvládne za 30 minut, pokud jsou schopné číst texty a odpovídat na otázky k textům, budou potřebovat až 60 minut.

Jak probíhá samotný test RPI

K použití programu stačí běžný počítač (Windows nebo Mac), případně Chromebook nebo iPad a kvalitní sluchátka. Pokud doma žádná kvalitní fungující sluchátka nemáte, nezoufejte, k absolvování testu RPI nejsou bezpodmínečně nutná. Zvládnete RPI i bez nich. Sluchátka doporučujeme kvůli tomu, že děti se většinou lépe soustředí (nerozptylují je žádné okolní ruchy) a samozřejmě daleko jasněji slyší zadání úkolu a poslechové části testu.

Jak už bylo zmíněno na úvod, testem RPI začínají prakticky všichni noví studenti od cca 2-3. třídy. Je to to první, co děti po přihlášení se do programu mohou spustit. Je potřeba, aby na test měly dostatek času a klidu.

Tip pro rodiče: Zejména menší děti (cca 2.-3. třída) a/nebo je to poprvé, co test zkouší, mohou potřebovat asistenci rodiče při samotném testu. Nejde o to dítěti radit, co má zakliknout. Jde o ujasnění si, že rozumí správně zadání. Vyhraďte si čas a buďte u testu přítomni. Pokud dítě nebude vědět, co má dělat, vysvětle mu zadání. Použijte náš jednoduchý přehled otázek, které  se v testu vyskytují: