Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Reading Readiness

Modul vhodný zejména pro předškoláky a prvňáčky, ale mohou ho mít jako krátký počáteční modul i děti 2. a 3. třídy ZŠ. Zábavnou formou se děti učí rozpoznávat malá a velká písmena, spojují si jejich anglické zvuky s tvarem písmene, učí se jejich výslovnost (phonics) a zároveň jména písmen (spelling). Začínají si tvořit základní slovní zásobu a schopnost reagovat na jednoduché pokyny v angličtině. Učí se barvy, tvary, základní popisné výrazy a další základní slovní zásobu. U žáků, kteří s angličtinou začínají a již znají abecedu, je tento modul důležitý k vytvoření dovedností, které budou základem pro psaní a čtení v angličtině.

Jak se cvičeními pracovat

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Reading Readiness

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.

Inside the Tummy

Přetahování barevných tvarů do odpovídajících obrysů pomocí myši.  Rozvoj jemné motoriky a základní slovní zásoby (tvary a barvy).

Hungry Tummy

Následování pokynů týkající se barev, tvarů a velikosti. Přetahování odpovídající barvy či tvaru do úst medvěda pomocí myši.  Rozvoj porozumění jazyku (následování pokynů), slovní zásoby (tvary, barvy, velikost) a jemné motoriky.

Packing Pig goes to work

Přiřazování písmen k jejich názvům. Rozvoj znalosti písmene a jeho názvu.

Packing pig has lunch

Přiřazování velkých a malých písmen k sobě navzájem. Rozvoj znalosti písmene a jeho názvu.

Coaster

Přiřazování zvuku souhlásky k písmenům. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku.

Houndini

Poslech čtyř slov a identifikace jednoho, které se liší v první, prostřední nebo koncové hlásce. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku. Rozšiřování slovní zásoby.