Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Reading Level 3

Trénuje plynulost a rychlost čtení s porozuměním.  Modul se zaměřuje na sluchové rozlišování slov, formy slov a pravidla psaní slov a buduje základní slovní zásobu a schopnost porozumění čtenému textu. Využívá patentované technologie a pomáhá studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení. Modul se zaměřuje na: pokročilou přesnost poslechu, výslovnost a psaní slov, obecné zásady anglického jazyka, vztahové vazby v psaném textu, porozumění odstavcům.


Twisted Pictures

Výběr věty, která nejlépe vystihuje daný obrázek. Procvičování gramatiky a detailního čtení s porozuměním (pozorné čtení, porovnávání, zaměření pozornosti na kontrasty).

Scrap Cat

Třídění obrázků nebo napsaných slov podle první, poslední nebo prostřední hlásky. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku.

Book Monkeys

Čtení a odpovědi na otázky, které se týkají stále více náročnějších pasáží. Procvičování čtení s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásoby. Odpovídání na “wh-” otázky.