Demo Fast ForWord Reading Level 2

Spojuje rané dovednosti potřebné ke čtení a zaměřuje se na aplikaci fonetických zásad a dekódovacích taktik. Vzhledem k tomu, že čeština je na rozdíl od angličtiny fonetická řeč, schopnost dekódování je většině českých studentů neznámá a je ji tedy třeba vytvořit. Program zlepšuje rozpoznání a porozumění slovům, které se snadno dekódují a které se často opakují. 

Postupně, jak se rozvíjejí kognitivní dovednosti jako paměť, pozornost, zpracování a řazení, student získá lepší porozumění pravidlům pro čtení a porozumění čtenému textu. Tento modul využívá patentované technologie pomáhající studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení.


Bear Bag - more lunch

Třídění obrázků nebo napsaných slov podle první, poslední nebo prostřední hlásky. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku.

Magic Bird

Student vybírá pravopisně správné vzory a mění slova v jiné slovo, nebo skládá slova, která spolu navzájem souvisí. Procvičuje hláskování (např. dlouhé samohlásky, gramatické koncovky) a shodu písmene a zvuku. Rozvíjí uvědomování si jednotlivých fonémů.

Fish Frenzy

Student hledá psané slovo k tomu, které slyšel. Procvičuje schopnost dekódování. Zrychluje čtení tréninkem rozpoznání slov zrakem. Procvičuje vizuální sledování zleva doprava.

Ant Antics

Výběr nejvhodnější věty k obrázku. Procvičování detailního čtení s porozuměním a gramatiky.

Leaping Lizards

Doplňujeme věty pomocí chybějících slov, písmen nebo interpunkčních znamének. Procvičujeme čtení s porozuměním celému kontextu,  slovní zásobu, gramatiku, interpunkci a pravidla, kdy se píše velké písmeno.

Dog Bone

Student čte nejprve spolu s vypravěčem, poté čte znovu nezávisle a odpovídá na otázky, které se týkají stále více náročnějších pasáží textu. Procvičuje čtení s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásobu. Odpovídá na “wh-” otázky.