Demo Fast ForWord Reading Level 1

Modul se zaměřuje na posílení dovedností nezbytných pro začátky čtení v angličtině - fonemickou diferenciaci, počínající vizuální rozlišení slova a motivaci ke čtení. Na základě výzkumu o tom, jak se mozek učí, tento modul využívá patentované technologie pomáhající studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení včetně: fonetiky, slovní zásoby, porozumění větám, porozumění odstavcům.


Bear Bags

Třídění obrázků nebo napsaného slova podle první, poslední nebo prostřední hlásky. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku.

Magic Rabit

Výběr správného písmena tak, aby bylo dané slovo změněno v jiné. Procvičování hláskování,  shody písmene a zvuku. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Flying Fish

Student hledá napsané slovo k tomu, které slyšel. Procvičování rozpoznání slov zrakem a vizuálního sledování zleva doprava.

Quail Mail

Řazení obrázků a slov do stále náročnějších kategorií. Rozšiřování si slovní zásoby. Procvičování kategorizace.

Bedtime Beasties

Doplňování věty slovem, které v ní chybí. Zdokonalování se ve čtení s porozuměním a dedukce z kontextu. Rozšiřování slovní zásoby.

Buzz Fly

Student poslouchá, souběžně čte a odpovídá na otázky týkající se stále obtížnějších pasáží. Procvičuje čtení
s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásobu. Odpovídá na “wh-” otázky.