Demo Fast ForWord Elements I.

Tento modul vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Zaměřuje se na: sluchové zpracování mluveného slova, strukturu řeči, pracovní paměť, poslechové porozumění, fonologickou plynulost.

Jak se cvičeními pracovat:

(modul Elements I. nahrazuje starší modul Literacy - nové video pro Elements I. připravujeme) 

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Elements I.

Zde si jednotlivá cvičení můžete vyzkoušet. Všechna cvičení připravují mozek na angličtinu a používají počítačově roztaženou řeč ("lupa pro ucho") -  zní to divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak žák prochází cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už student naslouchá a skvěle rozumí běžné rychlosti mluvené řeči.