Objednávka kreditů programů 

Fast ForWord nebo ClearFluency

pro lektory spolupracující na ŽL

Splupráce jako lektor - soukromý učitel angličtiny nebo jazyková škola

Jste soukromým lektorem angličtiny (nebo učíte v jazykové škole) a máte zájem, aby vaši žáci či studenti v angličtině postupovali rychleji? Můžete se stát naším partnerem a zařadit tuto efektivní metodu do své nabídky jazykového vzdělávání.

Spolupráce je na základě smlouvy o spolupráci, kdy od nás získáte licenci k programu SciLearn English a vy pak můžete program nabízet a prodávat svým soukromým studentům - dětem i dospělým. Od nás nakupujete měsíční kredity - jeden kredit umožňuje práci v programu Fast ForWord NEBO Reading Assistant pro 1 studenta na jeden kalendářní měsíc. Podmínky a ceny kreditů pro tento typ spolupráce jsou níže.

K této formě spolupráce potřebujete živnostenský list.

Školení lektorů probíhá zdarma online/po telefonu, součástí vyškolení je přístup do administrace programu a přístup do členské sekce se spoustou informací, metodických videí, návodů a materiálů pro učitele/lektory.

Tato spolupráce je velmi volná - vy si určujete, jakým způsobem si budete hledat klienty (děti nebo dospělé), za kolik jim program prodáte, jakou formu výuky zvolíte  (zda pouze formu lektorství na dálku nebo individuální výuku nebo výuku ve skupinkách formou nějakého kroužku).

Základní podmínky spolupráce vztahující se k nákupu kreditů

K získání/udržení statusu lektora SciLearn je potřeba na jeden školní rok objednat minimálně 10 kreditů = ZÁVAZEK 1. Objednávka by měla proběhnout na začátku každého školního roku, tedy v září nebo eventuelně v měsíci, ve kterém lektor začíná spolupracovat.  Následující kredity je možné dokupovat pro daný školní rok v libovolném množství. 

Všechny kredity, které se v daném školním roce objednají, je potřeba využít do 31. 8. daného školního roku - nevyužité kredity propadají. Pro další spolupráci je potřeba na nový školní rok v září objednat kredity nové (lze udělat objednávky v průběhu srpna a kredity pak platí na příští školní rok). 

Pokud lektor objedná více kreditů najednou, získá slevu na kredity - ZÁVAZEK 2 nebo 3. Když vám dojdou kredity zakoupené v závazku, objednáváte další kredity se stejnou slevou, ale už v jakémkoliv množství - SAZBA 1, 2, 3. Závazek 1 odpovídá Sazbě 1 atd.

První objednávka pro daný školní rok tedy musí být objednávka závazku, až potom objednáváte dodatečné kredity v dané sazbě. Prosíme zvolte vždy správnou sazbu při objednávání dodatečných kreditů - objednávky s nesprávnou sazbou budou stornovány.

Splatnost faktury: standartní splatnost je 14 dnů od vystavení faktury. Potřebujete-li změnit splatnost nebo rozdělit fakturu na 2 splátky, domlute se s námi prosím předem.

Ceník pro lektory spolupracující na IČO pro školní rok 2023/24

Závazek 1 - 10 kreditů
5 000 Kč
5 000 Kč
10 kreditů
0% sleva
tj. cena za kredit = 500 Kč
Další kredity - Sazba 1
Breakeven 50
Závazek 2 - 60 kreditů
30 000 Kč
24 900 Kč
60 kreditů
17% sleva
tj. cena za kredit = 415 Kč
Další kredity - Sazba 2
Breakeven 95
Závazek 3 - 120 kreditů
60 000 Kč
39 600 Kč
120 kreditů
34% sleva
tj. cena za kredit 330 Kč
Další kredity - Sazba 3

*Co znamená "breakeven" - je to počet kreditů od kolika se vám vyplatí vyšší závazek. Například víte-li, že během roku spotřebujete nejméně 50 kreditů, tak je pro vás výhodnější vstoupit do Závazku 2 i za cenu toho, že některé kredity do konce roku nevyužijete, protože výsledná průměrná cena za kredit pro vás bude nižší než v závazku 1.

Objednávka