Demo Fast ForWord Reading Level 3

Trénuje plynulost a rychlost čtení s porozuměním.  Modul se zaměřuje na sluchové rozlišování slov, formy slov a pravidla psaní slov a buduje základní slovní zásobu a schopnost porozumění čtenému textu. Využívá patentované technologie a pomáhá studentům posílit kognitivní dovednosti v kontextu schopností nezbytných pro úspěšné čtení. Modul se zaměřuje na: pokročilou přesnost poslechu, výslovnost a psaní slov, obecné zásady anglického jazyka, vztahové vazby v psaném textu, porozumění odstavcům.


Scrap Cat

Třídění obrázků nebo napsaných slov podle první, poslední nebo prostřední hlásky. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody písmene a zvuku.

Chicken Dog

Výběr správného písmena nebo hlásky tak, aby bylo dané slovo správně dokončeno. Procvičování hláskování (např. dvojité souhlásky, tiché hlásky, dlouhé samohlásky) a shody písmene a zvuku. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Canine Crew

Přiřazování shodných slov na základě jejich výslovnosti nebo významu (pexeso). Procvičování slovní zásoby (synonyma, antonyma). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Twisted Pictures

Výběr věty, která nejlépe vystihuje daný obrázek. Procvičování gramatiky a detailního čtení s porozuměním (pozorné čtení, porovnávání, zaměření pozornosti na kontrasty).

Hog Hat Zone

Dotváření věty pomocí chybějícího slova. Procvičování čtení (v kontextu),  gramatiky a slovní zásoby. Příprava na produkci řeči.

Book Monkeys

Čtení a odpovědi na otázky, které se týkají stále více náročnějších pasáží. Procvičování čtení s porozuměním (beletrie a literatury faktu) a slovní zásoby. Odpovídání na “wh-” otázky.