Demo Fast ForWord Literacy Advanced

Pomáhá pokročilým studentům vytvořit v mozku spojení potřebná ke zlepšení celkových jazykových dovedností. Tento modul obsahuje: cvičení na fonemické uvědomování a rozpoznávání psaného a mluveného slova, pokročilá cvičení a dekódování slov, sekvenční a inferenční otázky na porozumění, pokročilé gramatické struktury, cvičení na trénink delšího soustředění, cvičení na zlepšení porozumění několikastupňovým instrukcím.

Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.


Sky Rider

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Meteor Ball

Rozpoznávání cílového slova, které je prezentováno v sérii vyslovených a psaných slov. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Lunar Leap

Student vybere ze dvou možností slovo, které slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Laser Match

Student tvoří dvojice slov (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Galaxy Theatre

Cvičení je zaměřené na dvě různé aktivity. V jedné aktivitě se student učí následovat instrukce a rozšiřuje si slovní zásobu. V druhé aktivitě poslouchá příběh a odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka i slovní zásobu. Rozvíjí porozumění a zpětného popisu příběhu.