Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Elements II.

Tento modul je drouhou částí přípravy mozku na angličtinu (po Elements I) a vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Zaměřuje se na: sluchové zpracování mluveného slova, strukturu řeči, pracovní paměť, poslechové porozumění, fonologickou plynulost.

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Elements II.

Zde si jednotlivá cvičení můžete vyzkoušet. Všechna cvičení připravují mozek na angličtinu a používají počítačově roztaženou řeč ("lupa pro ucho") -  zní to divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak žák prochází cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už student naslouchá a skvěle rozumí běžné rychlosti mluvené řeči.

Bioacoustics Lab

Rozvíjení přesnosti poslechu a dovednosti fonologického uvědomění výběrem cílové slabiky ze sekvence dvou slabik.