SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY

do 30.6.2020 

Asistent anglického čtení ZDARMA k objednávce programu Fast ForWord, který v 1. kroku připraví mozek na angličtinu

4 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

... jak posílit výuku angličtiny pro vaše žáky ve vaší třídě pomocí (r)evolučního výukového programu vytvořeného neurovědci SciLearn English.

VÝZVA PRO ROK 2020

... pro nadšené učitele angličtiny a žáky, kteří konečně chtějí zvládnout angličtinu jako svůj druhý jazyk.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomozte Vašim žákům učit se angličtinu až 4x rychleji

Díky neurovědě je možné učit se angličtinu jako rodilý mluvčí. Jde to snadno a hlavně rychle! 

Milióny žáků a studentů po celém světě využívají program vytvořený týmem neurovědců, který nejprve připraví mozek na angličtinu a postupně naučí studenty v angličtině myslet, vnímat jí jako svou mateřštinu a výborně vyslovovat. Zkuste to také.

Žáci mohou s programem pracovat doma i ve škole dle prefencí školy. 

Unikátní program na výuku angličtiny vytvořený předními neurovědci

Vypadá to jako počítačová hra. Obrázky, animované postavičky, mluvená řeč a zvuky, které vám po každém pokusu dají vědět, zda jste odpověděli správně či ne, takže váš mozek hned ví, co si má pamatovat a co ne.  

I když to vypadá jako hra, nenechte se mýlit. Mozek se učí pokusem a omylem v ohromné frekvenci kolem 800 pokusů za hodinu. Trpělivě s vámi trénuje vše, co je potřeba. Jakmile začínáte odpovídat správně, program vám začne přidávat na obtížnosti.

Učíte se tak mnohem zábavněji a hlavně několikanásobně rychleji.

V čem se program SciLearn liší od ostatních?

Možná už ve vaší škole máte Blended Learning, ale nepřináší to velké výsledky. SciLearn English je  úplně jiný než ostatní programy. Ukážeme vám v čem...

Připravuje mozek na angličtinu

JAKO JEDINÝ PROGRAM NA SVĚTĚ vytváří a posiluje struktury v mozku potřebné pro dokonalé zpracování angličtiny. K tomu patří i vytvoření správných otisků všech 44 anglických fonémů, bez kterých je dekódování angličtiny těžké a pomalé.

Intenzivně trénuje a přizpůsobuje se

Díky rozsahu cvičení, která obsahují 6-7x více otázek než podobné programy nabízí JEDINEČNOU INTENZITU. Trénuje nejen slovní zásobu, gramatické struktury, ale i myšlení v angličtině. Je proto vhodný od začátečníků až po akademickou úroveň rodilého mluvčí. 

Koučuje výslovnost a plynulost čtení

JAKO JEDINÝ PROGRAM NA SVĚTĚ obsahuje patentovanou technologii na rozpoznání hlasu, takže umí opravovat studentovi výslovnost během jeho plynulého čtení. Rozsáhlé knihovny ve všech úrovních a mnoha žánrech umožní studentovi zábavné i naučné čtení.

Adaptivita, jakou neznáte

Mnoho online programů je adaptivních, ale co to v principu znamená je, že student se může posunout do další lekce až když projde předchozí lekcí. Program SciLearn English ale funguje jinak. Analyzuje každou studentovu odpověď a podle ní předkládá další otázku (trial). Program se studentovi přizpůsobuje s každým kliknutím myši, a proto student postupuje s maximální rychlostí.

Efektivita programu byla ověřena ve více než 300 vědeckých studiích...

Program byl zkoumán i na světově známých univerzitách a je hodnocený jako #1 na rozvoj anglických dovedností institucí ministerstva školství USA (WWC).

 • 1
  Kognitivní trénink zrychluje učení
  Jako jediný program na světě nejprve vytvoří otisky anglických fonémů a trénuje kognitivní funkce v angličtině, což mnohonásobně zrychlí učení angličtiny.
 • 2
  Unikátní úroveň adaptivity programu využívající AI
  Program se studentovi přizpůsobuje s každým kliknutím myši, neztrácí čás tím, co umí a trénuje jen to, co potřebuje.
 • 3
  Sleduje a opravuje výslovnost studenta
  Jako jediný program na světě dokáže sledovat studenta při plynulém čtení a opravuje jeho výslovnost.

Chybami se student rychle učí

Náš mozek je přirozeně nastaven na učení medodou pokusu a omylu. Tohle ale dobře funguje pouze pokud student hned ví, zda odpověděl správně či ne a pokud ne, tak jaká je správná odpověď. A přesně takhle program funguje. V nepřekonatelné frekvenci v průměru 800 pokusů za hodinu se student učí slovíčka i složitou gramatiku, tak jako by to byla jeho mateřština.

Program umožňuje:

 • Přirozený a rychlý způsob osvojování angličtiny využívající poznatků neurovědy
 • 100% adaptivní cvičení - s každým kliknutím se přizpůsobuje úrovni znalosti studenta
 • Od úrovně začátečník až po úroveň rodilý mluvčí
 • Podrobné zprávy o postupu studenta, výkazy práce, nahrávky čtení atd.
 • Snadné generování podkladů pro vyhodnocení studentů i celého projektu
 • Patentovaná technologie rozpoznání hlasu, která hodnotí hlasový projev studenta
 • Rozsáhlá znalostní databáze a pracovní materiály pro učitele
 • Vyškolení učitelů k využívání programu a průběžná podpora
 • Možnost připojení studenta kdekoliv a kdykoliv přes běžný prohlížeč - není nutná instalace softwaru
 • Extrémně stabilní technické řešení - 3 miliony studentů ve více než 50 zemích
 • Učitel má přístup k detailním výkazům práce studentů i celé skupiny za libovolné období
 • Program automaticky nastaví vhodná cvičení pro žáka dle jeho postupu v programu
 • S každou odpovědí, program poskytuje okamžitou zpětnou vazbu studentovi, vyhodnocuje znalost studenta a na jejím základě nabízí další otázky.

Unikátní řešení:

 • Vytvořeno neurovědci - chráněno více než 80 patenty
 • Zaměřeno na přípravu mozku na angličtinu - většina problémů s učením řeči vychází z nedokonalého otisku anglických fonémů. Speciální technologií roztažení řeči pomůže studentovi vytvořit správné otisky hlásek a tím zdokonalí porozumění i výslovnost.
 • Trénink mozku v angličtině pomáhá rozvíjet základní kognitivní funkce (paměť, soustředění, zpracování a řazení informací) a tím zrychluje proces učení a student začíná v angličtině přemýšlet. Umožní výrazné zlepšení i u dětí s poruchami učení.
 • Unikátní technologie rozpoznání hlasu - opravuje výslovnost studenta, měří počet správně přečtených slov za minutu, testuje porozumění textu.
 • Učení v angličtině - k učení se nevyužívá mateřský jazyk. Program umožňuje intenzivní trénink, kdy dává studentovi okamžitou zpětnou vazbu a tak umožňuje angličtinu přirozeně vstřebávat a využívat ji. Slovní zásoba i gramatické struktury jsou vtisknuty do mozku a student pak správný tvar rozpozná stejně, jako by ho poznal ve své mateřštině, aniž by musel aplikovat složitá gramatická pravidla.
 • Rychlé a měřitelné výsledky. V českém prostředí se v testech ukázalo, že 50% studentů pracujících v programu se zlepšilo o celou úroveň SERRJ už po 6 měsících, po 9 měsících dosáhlo vyšší úrovně dokonce 72% studentů. Takové zlepšení se při běžné školní výuce očekává až za 2-4 roky.

Posilovna mozku

Program SciLearn English trénuje kognitivní funkce (jako soustředění, paměť, zpracování a řazení informací) v angličtině. Je to podobné jako ve sportu - chcete-li být dobří v hokeji, kromě tréninku na ledě, chodíte i do posilovny. Díky posilování jste pak mnohem lepší ve hře. Stejně tak při posilování mozku s programem SciLearn English to vašim studentům mnohem lépe půjde ve vašich hodinách.

Jaký postup mohou studenti očekávat

Individuální postup studentů bude záležet  zejména na intenzitě, s jakou budou studenti pracovat v online programu a samozřejmě i kvalitě vaší výuky v hodině. V online programu doporučujeme pracovat minimálně 3x týdně 30-50 minut. Při doporučené intenzitě lze očekávat, že studenti se posunou o 1 úroveň SERR pro jazyky za školní rok. Lze pracovat i intenzivněji a posouvat se rychleji.

Jedná se o intervenční nástroj, který předpokládá, že student své studium angličtiny dokončí po 4-6 letech, kdy už bude schopen hovořit , psát i číst tak, aby se dále vzdělával už jen díky využívání angličtiny v běžném životě (filmy, zprávy, osobní setkání).

U dětí, které začínají na 1. stupni ZŠ, se očekává dosažení maturitní úrovně v 7.-8. třídě.

Ukázka úrovně angličtiny dětí z jazykového centra v Číně po 2 a 4 letech výuky v modelu 1x týdně v jazykové škole a 5x týdně doma. Všimněte si zejména kvality výslovnosti druhého dítěte.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Seznamte se podrobněji s programem SciLearn English

Připravili jsme pro vás video, které bylo natočeno ke kroužkům angličtiny s podporou SciLearn English a kde se podrobněji dozvíte podrobnější informace o programu - jak program funguje a co vašemu dítěti přinese. Po shlédnutí tohoto videa si vyzkoušejte demo programu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DEMO programu zdarma

Vyzkoušejte si program se svými dětmi. Stačí vyzkoušet tyto doporučené moduly:

 • Žáci na 1. stupni by si měli vyzkoušet modul Foundations I
 • Žáci na 2. stupni a SŠ zkouší modul Literacy
 • Žáci v 1. a 2. třídě by začínali krátkým modulem s názvem Reading Readiness, kde se naučí abecedu a úplné základy angličtiny.

Pokrok, který očekáváte za 4 roky školní angličtiny, žáci zvládnou se SciLearn English za 1 rok

Žáci zpravidla pracují v online programu doma na svých počítačích. Učitel má k dispozici materiály, kterými může zpestřit hodiny angličtiny a pomoci žákům trénovat angličtinu zábavným způsobem. Hodiny angličtiny se tak stávají zajímavější pro žáky i učitele, neboť žáci se díky kombinaci učení v hodinách a doma na počítači mnohonásobně rychleji zlepšují.

Zdarma vyškolíme angličtináře, aby mohli sledovat postup svých žáků a pomoci jim dle potřeby. Učitelé i žáci získávají pravidelné výkazy práce v programu a mohou tak sledovat svůj postup. Učitelé mají přístup k mnohým materiálům ke stažení, které mohou využívat v běžných hodinách angličtiny. Program pomáhá žákům vytvořit i akademickou slovní zásobu potřebnou ke studiu dalších předmětů v angličtině (CLIL).

Program je vhodný pro jakýkoliv věk 6+ a kteroukoliv úroveň angličtiny, tedy využitelný od prvňáčků po vysokoškoláky. Program je vhodný i pro žáky, kteří ještě neumí abecedu - v modulu Reading Readiness se ji rychle naučí. Pokročilí žáci, včetně žáků na školách s výukou v angličtině trénují akademickou úroveň včetně přípravy na jazykové zkoušky až po úroveň C2. V některých českých školách ho využívají i učitelé ke zdokonalení své angličtiny.

Fotografie z hodin angličtiny blended se SciLearn

Kliknutím na obrázek otevřete velký obrázek. Šipkami prolistujete galerii.

Ukázka propojení online programu a práce v hodině

Jde jen o malý zlomek toho, co program nabízí. V tomto cvičení se žák učí v angličtině přemýšlet, soustředit se a pohotově reagovat na vícestupňové povely. Počáteční cvičení jsou jednoduchá, jednostupňová, žák vždy dostane okamžitou zpětnou vazbu a při chybě i správnou odpověď. Tím se ze svých chyb okamžitě učí. Zvládá se tedy učit i bez toho, aby nejprve natrénoval slovní zásobu nebo potřebnou gramatiku či větnou stavbu. Získané dovednosti pak může v tomto příkladu rozšířit o využí v mluvené řeči a při čtení povelů během hodiny angličtiny.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

4 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

... jak zlepšit angličtinu dětí ve vaší třídě pomocí (r)evolučního výukového programu vytvořeného neurovědci.

Kroužek angličtiny SL

- Pro otevření kroužku je potřeba minimálně 7 dětí (max. 14) a 1 učitel, který kroužek povede a spravuje žákům účty.

- Cena pro žáka za pololetí (5 měsíců) je 3700 Kč. Cena zahrnuje práci v programu doma, 15x 60 minut konverzačního kroužku s lektorem ve škole, podpůrné materiály, časopis Jump.

- Učitel dostane lektorskou odměnu od nás a 1 uživatelský účet zdarma, který může využít pro sebe nebo člena své rodiny.

-  Učitel projde zdarma online školením a dostane přístup k materiálům a aktivitám, které může použít ve výuce.

Pro rodiče je připravená informační webová stránka, kde se dozví veškeré informace, mohou si vyzkoušet demo, zaregistrovat se v případě předběžného zájmu a v případě dostatečného počtu zájemců udělat objednávku kroužku.

- Se školou uzavřene nájemní smlouvu za pronájem učebny pro kroužek. Škola nám nic neplatí.  

- Je možné domluvit si prezentaci ve vaší škole 

- Víc informací o kroužku zde >>. 

Startovací šk. licence 5+

- K zavedeni programu v této možnosti je potřeba aspoň  5 žáků se zájmem o program a 1 učitel, který účty žákům spravuje.

- Cena za účet pro žáka za školní pololetí (5 měsíců) je 2500 Kč.

-Žák pracuje s programem doma nebo ve škole při výuce (dle preferencí školy)

- Učitel dostane 1 uživatelský účet zdarma, který může využít pro sebe nebo člena své rodiny.

- Učitel projde zdarma online školením a dostene přístup k materiálům a aktivitám, které může použít ve výuce.

- Rodiče žáků si program objednají přímo od nás a my zajistíme i fakturaci.

- Škola s námi tedy nemá smlouvu a nic nám tedy neplatí.

- Pro rodiče je připravená informační webová stránka, kde se dozví veškeré informace, mohou si vyzkoušet demo, zaregistrovat se v případě předběžného zájmu a v případě dostatečného počtu zájemců udělat objednávku.

- Je možné domluvit si prezentaci ve vaší škole pro žáky, učitele angličtiny, ředitele a rodiče 

Malá školní licence 20+

- K zavedeni programu v této možnosti je potřeba aspoň  20 žáků/učitelů/rodičů se zájmem o program a aspoň 1 učitel, který účty spravuje.

- Cena za účet pro žáka / učitele / rodiče za celý školní rok vč. letních prázdnin  (12 měsíců) je 3600 Kč.

- Učitel dostane 1 uživatelský účet zdarma, který může využít pro sebe nebo člena své rodiny.

-  Učitel projde zdarma online školením a dostane přístup k materiálům a aktivitám, které může použít ve výuce.

- Uzavíráme smlouvu se školou, která poplatky za účty zaplatí (a vybere je od uživatelů). 

- Připravíme informační webovou stránku na míru školy, kde se zájemci mohou dozvědět více informací  o programu a vyzkoušet si demo.

- Je možné domluvit si prezentaci ve vaší škole pro žáky, učitele angličtiny, ředitele a rodiče 

Velká školní licence 120+

Neomezená licence pro žáky a zaměstnance celé školy.  Více informací na vyžádání.

Reference učitelů a rodičů

"Program SciLEARN bych doporučila všem, kdo chtějí podpořit a upevnit  přirozenou cestou výuku anglického jazyka. Pokrok je vidět již po prvních měsících. V naší  rodině se stal přirozenou součástí každodenního života. Děti (Adélka 8, Vojtěch 6) mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv,  5 dní v týdnu. Angličtina se stává "jejich" jazykem. Nemusí se ptát, co je nepravidelné množné číslo, prostě to ví. Je úžasné sledovat jejich nevědomé pokroky. " 

MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D. 

"Je to skvělé, žáky program baví! V angličtině jsme zaznamenali pokroky již po několika měsících! K nevíře je, že se žáci naučili pravidelné práci v programu a důsledně se jí snaží dodržet. Samozřejmě to vše za přispění a motivace rodičů, bez těch by se to nepodařilo."

Mgr. Ota Benc, ředitel ZŠ Ždírec nad Doubravou 

"Program využíváme již 3 roky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky programu se u žáků rozvinuly a zlepšily fonologické schopnosti, které jsou klíčové při učení jazyka - zvýšil se výkon pracovní paměti (lepší schopnost naslouchat a postupovat podle instrukcí) - zlepšila se koncentrace pozornosti, ale i zpracování a řazení informací - posílila se sluchová paměť (řeč se zpracovává rychleji a automatičtěji) - zlepšilo se porozumění a následné provádění sluchových pokynů. Žáci si v angličtině osvojili novou slovní zásobu, gramatické jevy, zlepšili si anglický přízvuk.

Mgr. Zuzana Ochabová, speciální pedagožka ZŠ Nevädzová, Bratislava

"Kristýnka začala ve 4. třídě. První výsledky jsme viděli už po pár měsících, ale opravdový zlom nastal po zhruba 8 měsících, kdy se ve škole zlepšila i v českém čtení a jiných předmětech. V páté třídě vyhrála školní anglickou olympiádu, v šesté třídě byla druhá na okrese a letos vyhrála. S rezervou udělala Cambrige zkoušky A2 a připravuje se na B1. Rozhodně mohu program Fast ForWord doporučit." 

Iveta Dufková, Mladá Boleslav

"Program mi hned od začátku připadal mnohem zábavnější než běžná výuka angličtiny, a když ho viděly moje děti, tak ho chtěly také. Takže už trénujeme všichni. Největší zlom vidím v tom, že slovní zásoba a s ní celé věty se mi nějak dostaly do podvědomí, takže si je nemusím překládat a rozumím jim. Angličtina je pro mě celkově jasnější a srozumitelnější. Nemusím se soustředit, že teď bude něco v angličtině, ale když něco anglicky zaslechnu, prostě tomu rozumím." 

Lucie Křížová, Praha

"Adélka je na 8-letém gymnáziu a vloni měla z angličtiny trojku. Poté co pár měsíců pracovala s programem FFW, angličtina jí začala ve škole lépe jít, lépe jí rozumí, nad gramatikou nemusí přemýšlet, protože ji má "v uchu" - chybný tvar slyší, tak jako by ho slyšela v češtině. Výrazně se jí rozšířila slovní zásoba a světe div se ... v lednu měla písemku z angličtiny nejlepší ve třídě - na plný počet bodů."

Renata R.

Názor učitelky, která s programem pracuje už 3. školní rok

Když jsme s programem SciLearn English na naší škole začínali, byla jsem zvědavá a doufala jsem, že zaujme a posune dál jak dobré studenty, tak pomůže i těm, co s jazyky bojují.

Vedla jsem kroužek angličtiny a pozorovala jsem obrovský rozdíl mezi dětmi, které pracovaly pravidelně a pečlivě, a těmi, které práci v programu zanedbávaly. Děti, které pracovaly pravidelně lépe rozuměly, rychleji reagovaly a nebály se mluvit. Navíc bylo úžasné pozorovat jejich obrovskou chuť a motivaci pracovat, učit se i uplatňovat nabyté znalosti. S takovými žáky se pracuje s radostí!

Program pomáhá dětem bez rozdílu jejich nadání. Jako učitelka, jsem uvítala různé materiály a aktivity, které jsem si mohla stáhnout a zpestřit s nimi výuku. Pro žáky byla práce s programem často nejen velká zkouška trpělivosti, ale také zkušenosti, že i když nerozumí všemu, mohou z toho leccos pochopit, což vnímám jako největší přínos do života komunikace v cizím jazyce. Program mohu doporučit všem učitelům i žákům, kteří opravdu stojí o to, naučit se anglicky.

Mgr. Lucie Drkalová, učitelka, ZŠ Gajdošova, Brno, pracuje s programem SciLearn English od šk. roku 2016/17

Máte zájem o spolupráci? Máte otázky?

Vyplňte, prosím, tento formulář, pokud jste zaměstnanec školy nebo lektor kroužků angličtiny a máte zájem prodiskutovat s námi možnosti, jak umožnit vašim žákům práci v programu.

Pošleme vám informace o programu SciLearn English a efektivní výuce angličtiny. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

SciLearn English v číslech

0
studentů
0
patentů
0
studií
0
zemí