Výzva č. 57 - řešení pro blended learning na angličtinu

Díky této výzvě máte možnost pořídit vašim žákům a učitelům špičkový neurovědecký nástroj, který je zábavný a dosahuje překvapivých výsledků ve výuce angličtiny.

Pokud si vyberete naše řešení, jsme schopni podepsat smlouvu a zahájit plnění do 3 dnů.


Šablona č. 4 - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce blended-learningu.

Program umožňuje

 • Přirozený a rychlý způsob osvojování angličtiny využívající poznatků neurovědy
 • 100% adaptivní cvičení - s každým kliknutím se přizpůsobuje úrovni znalosti studenta
 • Od úrovně začátečník až po úroveň rodilý mluvčí
 • Vstupní a výstupní testy s detailním popisem znalostí dle SERRJ
 • Snadné generování podkladů pro vyhodnocení studentů i celého projektu
 • Patentovaná technologie rozpoznání hlasu, která hodnotí hlasový projev studenta
 • Rozsáhlá znalostní databáze a pracovní materiály pro učitele
 • Vyškolení učitelů k využívání programu a průběžná podpora
 • Možnost připojení studenta kdekoliv a kdykoliv přes běžný prohlížeč - není nutná instalace softwaru
 • Extrémně stabilní technické řešení - 3 miliony studentů ve 42 zemích
 • Učitel má přístup k detailním výkazům práce studentů i celé skupiny za libovolné období
 • Program automaticky nastaví vhodná cvičení pro žáka dle jeho postupu v programu
 • S každou odpovědí, program poskytuje okamžitou zpětnou vazbu studentovi, vyhodnocuje znalost studenta a na jejím základě nabízí další otázky.

Unikátní řešení

 • Vytvořeno neurovědci - chráněno 55 patenty
 • Zaměřeno na přípravu mozku na angličtinu - většina problémů s učením řeči vychází z nedokonalého otisku anglických foném. Speciální technologií roztažení řeči pomůže studentovi vytvořit správné otisky hlásek a tím zdokonalí porozumění i výslovnost.
 • Trénink mozku v angličtině pomáhá rozvíjet základní kognitivní funkce (paměť, soustředění, zpracování a řazení informací) a tím zrychluje proces učení a student začíná v angličtině přemýšlet.
 • Unikátní technologie rozpoznání hlasu - opravuje výslovnost studenta, měří počet správně přečtených slov za minutu, testuje porozumění textu.
 • Učení v angličtině - k učení se nevyužívá mateřský jazyk. Program umožňuje intenzivní trénink, kdy dává studentovi okamžitou zpětnou vazbu a tak umožňuje angličtinu přirozeně vstřebávat a využívat ji. Slovní zásoba i gramatické struktury jsou vtisknuty do mozku a student pak správný tvar rozpozná stejně, jako by ho poznal ve své mateřštině, aniž by musel aplikovat složitá gramatická pravidla.
 • Rychlé a měřitelné výsledky. V českém prostředí se v testech ukázalo, že 50% studentů pracujících v programu se zlepšilo o celou úroveň SERRJ už po 6 měsících, po 9 měsících dosáhlo vyšší úrovně dokonce 72% studentů. Takové zlepšení se při běžné školní výuce očekává až za 2-4 roky.

Šablona č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce
s využitím ICT formou blended-learningu.

 • Učitelé využívají stejné programy popsané v šabloně 3 s tím, že jim je poskytována průběžná podpora lektora na dálku - Skype, telefon apod.
 • Přístup k programu je neomezený - učitel může využívat programy Fast ForWord a Reading Assistant
 • Učitel dostává pravidelné výkazy o svém pokroku, podrobná hlášení chyb v jednotlivých cvičeních a v případě potřeby rozšiřující materiály ke studiu a intervenční cvičení
 • Program umožňuje vygenerování výkazů za jednotlivé učitele i celou skupinu za libovolné období.

Základní školy:

Pošleme vám informace týkající využití SciLearn English ve školách. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů, ať víte, jak vaše data chráníme. Najdete zde.

Střední školy:

Pošleme vám informace týkající využití SciLearn English ve školách. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů, ať víte, jak vaše data chráníme. Najdete je zde.