Děkujeme za závaznou registraci k zavedení programu SciLearn English do vaší školy

 

Nyní vyčkejte až si rodiče program objednají.

Jakmile přijde prvních 5 objednávek z vaší třídy, budeme vás informovat a pošleme vám přístupové údaje do online školení a administrace programu.

Pokud chcete pozvat další rodiče žáků k účasti, stačí jim přeposlat odkaz na informace pro rodiče na https://scilearn.cz/skoly/zari2019/informace-pro-rodice/

Rodiče dostanou spolu s potvrzením o zaplacení email, kde je žádáme, aby vám fakturu potvrzující zaplacení přeposlali a zaslali vám zároveň jméno dítěte, datum narození dítěte a emailovou adresu, kam budou chtít zasílat reporty dítěte. Tyto informace budete potřebovat k vystavení uživatelského účtu. Na základě tohoto potvrzení (faktury) můžete vystavit uživatelský účet pro daného žáka.