Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

INFORMACE PRO UČITELE

Na této stránce najdete podrobnější informace o tom, jak se zapojit do naší výzvy a formulář k závaznému přihlášení.

Co účast ve výzvě znamená pro učitele

Na této stránce nevysvětlujeme, jak program funguje, protože nabídka účasti ve výzvě byla zaslána pouze na kontakty, které se s naším programem již seznámili. Více o programu zjistíte na stránce pro školy a program si můžete vyzkoušet zdarma v demo verzi.

Organizace výzvy

 

Zaregistrujete se zdarma na této stránce, najdete alespoň 5 žáků, kteří se budou chtít výzvy ve 2. pololetí účastnit a předáte jim odkaz na registrační formulář, kde se rodiče žáků závazně zaregistrují a zaplatí za účast 2500 Kč (tuto cenu mohou získat pouze účastí v této výzvě, běžná cena je 7 280 Kč). 

Pokud se budou chtít další žáci přidat do výzvy později, můžete je kdykoliv přidat odkazem na stejný registrační formulář. Maximální počet žáků stanovíte vy, doporučujeme na začátku nepřekročit počet 20 žáků.

Administrace programu

 

V okamžiku, kdy máte 5 registrovaných žáků, získáte přístup k online školení k programu a přístup do admininstrace programu, můžete vystavit uživatelské účty pro žáky a ti mohou zahájit práci v programu. Dále pak sledujete práci žáků a měníte moduly dle potřeby.

Informace o tom, co a jak je potřeba udělat, najdete v online školení. Je potřeba počítat s tím, že administrací strávíte v průměru cca 10 minut týdně na každého žáka.

V online školení najdete i řadu výukových materiálů a her, které můžete využít ve svých hodinách angličtiny.

 

Výhody pro učitele

 

 • Získáte přístup k online vyškolení lektorů a výukovým materiálům zdarma.
 • Získáte 1 uživatelský účet zdarma v hodnotě 2500 Kč, který můžete použít pro sebe, své dítě nebo jakkoliv jinak.
 • Získáte zkušenost pracovat s nejefektivnějším programem na výuku angličtiny, který moderní věda nabízí.
 • Pomůžete svým studentům nastoupit na cestu k dokonalému zvládnutí angličtiny.

 

Co účast ve výzvě znamená pro žáky

Žáci a jejich rodiče se seznámí s programem na této stránce, kde si mohou program i objednat. Součástí objednávky je i jméno školy a učitele, abychom mohli žáky správně přiřadit.

Závazek pracovat

 

K tomu, aby žák za jedno pololetí  prošel alespoň základním tréninkem, který připraví jeho mozek na snadnější porozumění angličtině, zrychlí jeho reakce, vylepší jeho výslovnost a schopnost vstřebávat jazyk, je potřeba, aby žák pracoval alespoň 3x týdně po dobu 30 -50 minut. Žáci, kteří budou pracovat častěji nebo delší dobu, budou schopni projít, nebo alespoň začít moduly, které výrazně rozšiřují slovní zásobu, učí gramatiku a čtení v angličtině.

 

Cena programu

 

Nejen proto, že licence k tomuto špičkovému programu je finančně náročná, ale i proto, že ze zkušenosti víme, že někteří žáci, kteří dostanou program zdarma si ho neváží, nepracují s ním, a tak jim ani nepomůže ke zlepšení, program je placený. Protože, ale chceme, aby cena nebyla překážkou, stanovili jsme ji hluboko pod běžnou komerční cenou. Žák zaplatí pouze 2500 Kč za jedno pololetí, takže když bude pracovat 3x týdně, vyjde ho jedna lekce na míru na pouhých 42 Kč!

 

Výhody pro žáka

 

 • Příležitost začít mnohem lépe rozumět mluvenému slovu a zlepšit si výslovnost
 • Zrychlit učení angličtiny a rychleji se dostat na úroveň, kdy žák může angličtinu začít používat v běžném životě a tím si jí dále zlepšovat
 • Šance pracovat se špičkovým programem za zlomek komerční ceny
 • Program, který žáka dovede až k dokonalému zvládnutí angličtiny

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Co se dá zvládnout za jedno pololetí?

Za jedno pololetí projde průměrný žák 1-2 moduly. Bude záležet jednak na dovednostech žáka (nejen úroveň angličtiny, ale i úroveň jeho kognitivních funkcí, poslechové paměti atd.) a také samozřejmě na tom, jak často a jak dlouho bude žák pracovat. Přípravu mozku na angličtinu žáci mohou zvládnout i za 3 měsíce práce, pak mohou začít s modulem, který jim pomůže s gramatikou a slovní zásobou.

Jak dlouho trvá zvládnutí angličtiny se SciLearn English?

Odpověd na tuto otázku je individuální. Průměrné výsledky, které vidíme u žáků, kteří pravidelně pracují, ukazují, že potřebují cca 4-6 školních let na dosažení úrovně B2. Poté už angličtině rozumí natolik, že jsou schopni ji používat v běžném životě a záleží pak většinou na věku žáka, kdy dokáže udělat zkoušky na úrovni C1. Pokud žáci začínají na prvním stupni, většinou se jim podaří dosáhnout úrovně B2 před ukončení základní školy.

Pro koho je program vhodný?

Program SciLearn English je vhodný pro děti od 5 let až po dospělé bez ohledu na to, na jaké úrovni angličtiny se nacházejí. Program je postavený tak, že se přizpůsobuje potřebám studenta a vede ho až k akademické úrovni C2 tj. úrovni rodilého mluvčí. Tento program se používá i v mnoha mezinárodních školách a používají ho i rodilí mluvčí například při přípravě na zkoušky na vysokou školu. Využívají ho i někteří učitelé angličtiny ke zdokonalení své angličtiny a výslovnosti.

Je účinnost programu ověřena?

Ano. Program byl testován ve více než 300 studiích, mnohé z nich uskutečněné na světově známých univerzitách. Díky těmto studiím byl ohodnocen nezávislou institucí WWC, která patří pod Ministerstvo školství USA, jako nejlepší program na rozvoj jazykových dovedností v angličtině. Program byl ověřený i praxí na více než 3 mil. studentech.

Reference učitelů a rodičů

ZŠ Montessori Mozaika, Ing. Markéta Matoušková, učitelka, s programem ve škole pracují od šk. roku 2015/16 (škola má 1.-5. třídu)

Od zavedení programu SciLearn English v naší škole jsem očekávala celkový posun v angličtině u všech dětí i těch nejmenších. Líbilo se mi, že je program ve formě počítačové hry, a tak děti baví. V praxi se ukázalo, že mladší děti pracovaly ještě intenzivněji než bylo domluveno a nadšeně zkoušely nové moduly. Některé ze starších dětí pracovaly i na čtecím modulu (Reading Assistant). Během pár měsíců přečetly spoustu knih a práce s programem je bavila. Jako učitelé jsme měli průběžný přehled o intenzitě práce žáků s programem. V hodinách s dětmi pracovala anglicky mluvící lektorka, která měla přehled o tom, na kterém modulu dané dítě právě pracuje a mohla tak výuku přizpůsobit potřebám žáků. Jako hlavní přínos vidím možnost navazující práce v hodinách a intenzivnější zapojení nejmenších dětí v angličtině ve škole, následně se nebojí zapojit do komunikace s anglicky mluvícím učitelem. Děti lépe rozumí a mají lepší výslovnost. Program bych doporučila všem učitelům, kteří chtějí využívat efektivní blended learning ve výuce angličtiny.

ZŠ Božkov Plzeň, Mgr. Lucie Vancová, učitelka - s programem SciLearn English pracuje od září 2018 se skupinou prvňáčků

Prezentace programu mě zaujala na konferenci v Praze Neurověda ve vzdělávání 2018. Bylo to vzplanutí a výzva, vlastně jsem se chtěla přesvědčit, zda je to tak skvělé a efektivní , jak to bylo představeno. Vážila jsem si seriózních informací o tom, že program neslibuje výsledky bez práce, ale s prací, která však děti baví, je podložena poznatky neurovědy a dobrou zkušeností se zpětnou vazbou. Bylo skvělé i to, že řadu rodičů se nám podařilo přesvědčit o zakoupení účtů za poměrně přijatelnou částku. Jediným problémem byla praktická stránka věci, a to samotné přihlašování do účtů, děti / 1.třída / měly velmi malou zkušenost s počítačem a neuměly psát. Řešením bylo rozdělení skupiny na menší počet. Za několik týdnů se situace zlepšila (poznámka: děti pracují 1x týdně ve třídě s učitelem a zbytek doma s rodiči). K samotné výuce: program si děti velmi rychle osahaly a do práce se stále těší, což je to, co mě neustále přesvědčuje o tom, že jsme udělali správně. Program je výborným doplňkem ke klasické výuce angličtiny /1h týdně – velmi nízká hodinová dotace pro aj/ Myslím, že program je při této hod.dotaci stěžejním, což byl také impuls pro rodiče, kterým na výuce angličtiny záleží. Děti velmi dobře reagují, když na ně v průběhu hodiny mluvím anglicky, již nyní bych řekla, že mají přiměřenou slovní zásobu. Každé dítě prochází v programu svým tempem a tím je splněna zásada o respektování individualizace. I sama na sobě jsem se přesvědčila, že tento způsob výuky mi velmi vyhovuje a výsledky na sobě opravdu také pozoruji. Výsledky a nadšení dětí z práce je důvod, proč bych program s čistým svědomím doporučila všem učitelům angličtiny.

Magdaléna Krejčová - maminka Adama z 5.B (Děčín)

Co jste od SciLearn English očekávala? Abych pravdu řekla, tak úplně přesně nevím. Když jsme dostali nabídku, byla jsem nadšená. Velmi ráda využiji každé příležitosti, která mi, jako matce, nabídne vzdělávání mých dětí. Angličtina je v dnešní době pro většinu lidí a generací nepostradatelná. Určitě jsem myslela na „posun“ mého syna v anglickém jazyce, ale také ve vzdělávání se jako takovém. Nepopírám, že jsem v oné výuce také cítila smysluplné využití času, který tráví u PC. Naplnil program Vaše očekávání? Naplnil a v jistých záležitostech i předčil. Jaké změny vidíte ve zvládání angličtiny? I když syn zcela nerozumí každému slovu, dokáže si z vět a celých článků vybrat slova, kterým rozumí a zbytek logicky odvodit. Tudíž ho výuka posunula nejen v porozumění, ale také logickém myšlení, v práci s textem a naslouchání. Další, což mě velmi mile překvapilo je, že se začal připravovat zcela sám. Změnu jsem pozorovala ve chvíli, kdy jsem mu řekla, aby si šel udělat domácí úkoly (což bylo pravidlem) a on mi na to vždy odpověděl, že už je má 😉 hotové. Stejně tak to je s přípravou na vyučování a učením se na testy. Velmi brzy jsem tyto otázky mohla přestat pokládat a dnes, kdy je na konci třetího modulu, nebýt elektronické žákovské knížky, ani nevím jaké úkoly a povinnosti má a přitom je vše v naprostém pořádku. Doporučila byste program SciLearn English dalším dětem? Zcela určitě, ale u mladších dětí je to opravdu jen pro rodiče, kteří si na své dítě dokáží udělat čas, když to potřebuje. Byly situace a období, kdy potřeboval mou účast a nepřetržitě potřebuje můj zájem o věc. Potřebuje si o výuce povídat. Jaké má úspěchy, co se mu daří, jakého dosáhl skore, ale také co mu nejde. Čas jsme této výuce věnovali i navíc, kdy jsme společně překládali povídky, věty a otázky a on se je následně doučil. Také bylo období, kdy ho výuka přestávala bavit, například, když mu graf třeba třikrát nepostoupil. Měl tendence to vzdát, rozčiloval se a někdy si i pobrečel. Jako motivaci jsem zvolila právě můj zájem, spolupráci, neustálé povzbuzování a když bylo nejhůř, tak i hmotnou odměnu. Starší studenti (lidé) by si měli nejprve uvědomit, jaké jsou jejich priority a jestli zvládnou a hlavně jestli budou chtít si udělat čas. MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D. - maminka Adélky (3. třída) a Vojtěcha (1. třída) Program SciLEARN bych doporučila všem, kdo chtějí podpořit a upevnit přirozenou cestou výuku anglického jazyka. Pokrok je vidět již po prvních měsících. V naší rodině se stal přirozenou součástí každodenního života. Děti (Adélka 8, Vojtěch 6) mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv, 5 dní v týdnu. Angličtina se stává "jejich" jazykem. Nemusí se ptát, co je nepravidelné množné číslo, prostě to ví. Je úžasné sledovat jejich nevědomé pokroky.

Iveta Dufková - maminka Kristýnky (7. třída)

Kristýnka začala ve 4. třídě. První výsledky jsme viděli už po pár měsících, ale opravdový zlom nastal po zhruba 8 měsících, kdy se ve škole zlepšila i v českém čtení a jiných předmětech. V páté třídě vyhrála školní anglickou olympiádu, v šesté třídě byla druhá na okrese a letos vyhrála. S rezervou udělala Cambrige zkoušky A2 a připravuje se na B1. Rozhodně mohu program SciLearn English doporučit.

MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D. - maminka Adélky (3. třída) a Vojtěcha (1. třída)

Program SciLEARN bych doporučila všem, kdo chtějí podpořit a upevnit přirozenou cestou výuku anglického jazyka. Pokrok je vidět již po prvních měsících. V naší rodině se stal přirozenou součástí každodenního života. Děti (Adélka 8, Vojtěch 6) mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv, 5 dní v týdnu. Angličtina se stává "jejich" jazykem. Nemusí se ptát, co je nepravidelné množné číslo, prostě to ví. Je úžasné sledovat jejich nevědomé pokroky.

ZÁVAZNÁ REGISTRACE PRO UČITELE

 

Důležité instrukce: Než přistoupíte k této registraci, zjistěte, zda se ve vaší třídě (nebo třídách), kde učíte angličtinu, najde alespoň 5 žáků, kteří budou mít o program zájem. Ke zjistění zájmu rozešlete rodičům žáků tento odkaz - https://scilearn.cz/skoly/chci-umet-anglicky/informace-pro-rodice/ a požádejte rodiče, aby ještě neobjednávali program a nejprve vám dali vědět o jejich zájmu. Pokud jich bude 5, vyplňte tento formulář a požádejte rodiče, aby si program objednali - k objednávce budou potřebovat uvést jméno žáka, jméno školy a učitele. Je přípustné, aby se z jedné školy účastnilo více učitelů.

 

Registrací se učitel zavazuje ke splnění těchto podmínek:

 

 • Osvojí si práci s administrací programu v online školení a v případě otázek se obrátí na podporu SciLearn English
 • Vytvoří účty pouze pro uživatele, kteří mají program objednaný a zaplacený (tzn. poté, co dostane písemnou informaci emailem, kdo program objednal) plus jeden účet, který učitel získává zdarma. Tento účet lze použít pro kohokoliv.
 • V případě, že učitel vystaví účty pro neoprávněné uživatele, odpovídá za úhradu těchto účtů ve výši 2500 Kč/uživatelský účet.
 • Zavazuje se spravovat uživatelské účty, což zejména znamená nastavení vhodného modulu pro jednotlivé žáky a poskytnutí podpory žákům, kteří mají otázky týkající se fungování programu nebo přístupu k programu (v případě potřeby se učitel obrátí na podporu SciLearn English)
 • Uživatelské účty bude učitel spravovat po dobu neurčitou.
 • Učitel se zavazuje účty spravovat vždy do konce školního pololetí. Tuto dohodu může učitel kdykoliv ke konci pololetí ukončit.
Odesláním formuláře potvrzujete, že vámi uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasíte s podmínkami účasti ve výzvě pro školy uvedenými na této stránce. Vaše údaje chráníme viz podmínky ochrany osobních údajů.