Program Fast ForWord - modul Foundation I.

Tímto modulem začínají žáci 4. až 6. ročníků základní školy. Pokud žák 1. až 3 třídy začínal modulem Reading Readiness,  tímto modulem bude pokračovat. 

Tento modul připravuje mozek na angličtinu, aby další učen šlo rychleji a lépe. Vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Tyhle dovednosti váš mozek dokáže využít i při činostech ve vaší mateřštině, takže se nezřídka stává, že školáci se začnou zlepšovat i v jiných předmětech než angličtině.

Jakmile si školák díky tomuto modulu vytvoří základy, budou následovat moduly, kde bude trénovat slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a čtení.

Moc toho o programu ještě nevíte?

Pokud ne, dejte mi 10 minut, abych vám mohla alespoň to nejdůležitější říct. Věřte, že to bude stát za to, protože tento program je v několika aspektech zcela unikátní - učí angličtinu hodně jinak, než jste zvyklí, a také umí věci - jako je třeba příprava mozku na angličtinu - které neumí žádný jiný program na světě. Klikněte na video a já vám řeknu víc.

Program pracuje ve 3 krocích:

Připravuje mozek na angličtinu

Trénuje kongnitivní funkce v angličtině a vytváří otisky anglických fonémů v mozku.

Intenzivně trénuje a přizpůsobuje se

Trénuje všechny aspekty řeči a průběžně se přizpůsobuje úrovni studenta.

Koučuje výslovnost a plynulost čtení

Dokáže naslouchat studentovi při plynulém čtení a průběžně ho opravovat a koučovat.

Krok č. 1 - Příprava mozku na angličtinu

Modul Foundation I patří k modulům z kroku 1, který připravuje mozek na angličtinu. Cvičení podobná počítačové hře vám pomouhou vytvořit otisky anglických fonémů (hlásek) v mozku - to, co každý anglický mozek má, jinak jde učení pomalu. Začnete angličtinu rychleji vnímat, lépe jí rozumět a vyslovovat. Připravte se ale na to, že tahle cvičení nejsou podobná žádné jiné angličtině - spousta pípání, zvuků a také počítačově roztažená řeč. Zní to divně, ale funguje to!

Anglické dovednosti, které jsou v kroku osvojovány a posilovány

Poslech

Fonematická diferenciace - Analýza a syntéza slov - Sluchová paměť - Porozumění řeči

Porozumění

Foneticko – fonologické uvědomování - Morfologie a syntax řeči - Pokročilé porozumění řeči - Pokročilá přesnost poslechu

Příprava na řeč

Analýza slov - Slovní zásoba - Fonologická plynulost - Vytrvalá pozornost

Pro rodiče dětí pracujících s programem doma

(Můžete si prohlédnout celou prezentaci použitím šipky doprava vedle obrázku).

Jak udržet své dítě motivované

Expectation Checklists:

 Jak pracovat se cvičeními modulu Foundation I.

Modul Foundation I je novější vylepšená verze původního modulu Language v2.

Jednotlivá cvičení/hry modulu FFW Foundation I.

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč - zní to divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak žák prochází cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už skvěle rozumí běžné rychlosti mluvené řeči.

UPOZORNĚNÍ: Program nelze používat na smartphonech a tabletech s androidem.

Elebot

 • Student se učí porozumět významu vět, které slyší.
 • Rozšiřování znalostí pravidel jazyka a slovní zásoby.
 • Rozvoj dovednosti porozumění a zpětného popisu příběhu.

Robo-Dog

 • Student přiřazuje slova, která slyší, k jednotlivým obrázkům.
 • Rozvoj jazykového porozumění
  a uvědomování si jednotlivých fonémů.
 • Rozšiřování slovní zásoby.

Whalien Match

 • Student hledá stejné dvojice slabik nebo slov (zvukové pexeso).
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.
 • Procvičování shody zvuku a písmene.
 • Rozvoj porozumění jazyku (následování pokynů), slovní zásoby (tvary, barvy, velikost) a jemné motoriky.

Hoop Nut

 • Student vybírá slabiku, kterou slyšel,
  ze dvou zvukových možností.
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Sky Gym

 • Rozlišování a sekvencování zvukové škály.
 • Rozvoj jazykového porozumění (např. paměť a následování instrukcí).
 • Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Moon Ranch

 • Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách objeví slabika nová.
 • Rozvoj jazykového porozumění
  a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Space Commander

 • Rozvoj dovednosti soustředit se a následovat i vícestupňové instrukce.

Pomocné materiály pro modul Foundation I

Foundation I workbook

Elebot nápověda pro žáky

(s českými překlady)

Elebot - sentence examples:

Elebot nápověda pro žáky (pouze ENG)

Elebot 3-part cards part 1:

Elebot GAME  - example screenshots for print:

Space Commander - easy:

Space Commander

- more difficult:

Space Commander

- the most  difficult:

Space Commander -

nejtěžší věty s českým překladem:

Whalien Match a Robodog lists:

Student Helper Guide (Elebot, Whalien Match):

Robodog trial cards:

Časté otázky a odpovědi

Chybami se člověk učí - nebojte se je dělat, když se učíte nové věci, ale nedělejte je zbytečně a zbrkle, když už opakujete

Pokud zvolíte doporučený modul a přesto neznáte všechna slovíčka a gramatiku, nevzdávejte to! Program je nastaven tak, že to s vámi natrénuje - klidně dělejte chyby, program vám ukáže správné odpovědi a bude to s vámi trénovat, dokud se to nenaučíte. Program se přizpůsobuje vašim znalostem s každým kliknutím myši, to znamená, že postupuje tak rychle, jak vám to jde. Ale pokud budete dělat chyb příliš hodně příliš dlouho, tak Vás program nepustí dál a bude to s vámi stále procvičovat. Takže lepší je uvážlivá pozornější práce s málo chybami než zbrklé nebo nepozorné klikání se zbytečnými chybami!

Roztažení řeči u modulů pro přípravu mozku na angličtinu

Roztažení řeči u modulů pro přípravu mozku na angličtinu tj. ze série Foundation a Literacy zní sice divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak procházíte cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už skvěle rozumíte běžné rychlosti mluveného slova.

Jak často může školák trénovat?

Program je nastavený od lektora na jednu z variant 3-5 týdně 30-50 minut - je možné nastavený režim po domluvě s lektorem změnit. Celkový nastavený počet minut se rovná součtu času jednotlivých cvičení. Při režimu 30 minut se zpřístupní zhruba 3 cvičení po cca 10 minutách každé, při režimu 50 minut se zpřístupní všechna cvičení modulu (6-7), každé cvičení na cca 8-9 minut. Žák by měl jednotlivé hry udělat v kuse bez přestávky, ale mezi jednotlivými hrami je možné udělat si pauzy. Pokud má zájem žák pokračovat i po skončení všech zpřístupněných her, může se znovu přihlásit a jednu nebo více her si zahrát daný den znovu. Pokud cvičení nemůže v danou chvíli dokončit, může skončit a vrátit se k ní později ten den, program mu umožní hru dokončit (bude pokračovat tam, kde přestal).

15% SLEVA pro rodiče

VÝZVA PRO RODIČE:

Podpořte svého školáka v učení angličtiny a učte se ji také!

... pomocí programu, který Vám nejprve připraví mozek na angličtinu a pak ji s vámi bude trpělivě, ale intenzivně trénovat. Program je vhodný i pro dospělé.