Jak pomoci dětem při práci

s programem SciLearn English 

Každé dítě je jiné. Některé děti trpělivě zvládají si k programu pravidelně sedat a trpělivě v něm pracovat a skrze špatné odpovědi se trpělivě naučit, jak je to správně, i když jejich pokrok je třeba i velmi pomalý. A pomoc učitele či rodiče nepotřebují.  Ale většina dětí takovou trpělivost nemá a pokud v programu narazí na problémy, s kterými si samy neumí poradit, nebo je nová látka příliš těžká (toto se stává většinou u těch malých dětí), většinou trpělivost ztrácejí a ztrácí tak i ochotu s programem pracovat a angličtinu z programu "nasávat". A to je velká škoda. Ideální je, pokud mají SciLearn ve škole a mají k dispozici učitele, který s nimi látku procvičuje při hodinách angličtiny. Ale i přes naši velkou snadu dostat program SciLearn English do více škol v ČR, většina dětí pracuje s programem doma bez pomoci učitele angličtiny. V takové situaci může pomoci změna nastavení, pomocné materiály a nebo rodič, pokud má čas, chuť a aspoň základní znalosti angličtiny. 

Pak se podaří dítěti pomoci, aby zase získalo motivaci a chuť s programem dál pracovat a zlepšovat si svou angličtinu - a o to jde nám všem především 🙂

Pokud máte problém, kontaktujte lektorku. Pokud Vám lektorka nedokáže pomoci nebo s vámi nekomunikuje, kontaktujte nás a my se Vám ozveme a problém společně vyřešíme :-).

1. Možnost změnit nastavení programu z 30 na 50 minut

Práci v programu aspoň 3x týdně po dobu 30 minut je minimální doba práce dítěte v programu, aby to mělo aspoň nějaký smysl. Samozřejmě intenzivnější práce povede k intenzivnějším výsledkům. Tento režim je základní, který lektorka většinou nastavuje při nastavování modulu. Ale je možné na žádost rodiče (po domluvě s rodičem) nastavit práci v programu 3-5x týdně 30-50 minut. Bez ohledu na nastavení ale žák může pracovat v programu kdykoliv se to hodí jak často a jak dlouho chce - nastavení se zobrazuje především v reportech, jak dítě "plní plán". 

TIP: Ale je důležité rozumět tomu, že při nastavení režimu 30 minut se zobrazí při přihlášení vybrané 3 hry modulu (každá na cca 10 minut) a při nastavení 50 minut se zobrazí cca 5-6 her her (každá na cca 8-12 minut).

Takže je možné požádat lektorku o změnu režimu na 50 minut, jakmile je dítě demotivované a nechce pracovat - pak se zobrazí více her a dítě si může vybírat, které hry chce hrát (a může se tak rozhodnout na nějakou dobu vynechat hru, která je pro něho těžká nebo ho opravdu nebaví). Tento fakt se  ale zobrazí v reportech - takže rodič musí při "kontrole práce v reportech" přimnouřit oči - je důležitější na určitou dobu, aby dítě bylo ochotno v programu pracovat, to takto přizpůsobit než abychom trvali na tom, že bude vše plnit na 100 procent, což může vést  k tomu, že dítě přestane chtít pracovat úplně.

2. Možnost přidat pro zpestření další modul

Když se dítě blíží ke konci modulu,  může mít nedohrané už jen dvě nebo jednu hru. To může být pro dítě nudné hrát celých 30 minut jen dvě nebo dokonce jednu hru. Proto je možné požádat na konci modulu lektorku, že chcete zapnout také nový modul. Dítě bude prioritně dohrávat starý modul, ale vždy si může pro zpestření přidat jednu nebo dvě hry z nového modulu :-).

3. Možnost na měsíc nebo dva změnit program Fast ForWord na program Reading Assistant Plus a pravidelně oba programy na celé kalendářní měsíce pro pestrost  střídat.

Součástí zaplacené licence programu SciLearn English je buď program Fast ForWord NEBO program Reading Assistant na daný kalendářní měsíc. Děti tedy většinou začínají modulem programu Fast ForWord a  program Reading Assistant Plus může lektorka aktivovat po vzájemné dohodě namísto prvního programu FFW po zhruba 3-4 měsících ve FFW (změnu nutno provést na přelomu kalendářního měsíce po vzájemné dohodě a vyzkoušení kompatibilnosti sluchátek). 

Nelze mít oba programy puštěné v jeden kalendářní měsíc a přechod mezi programy je možný jen na přelomu kalendářního měsíce (první nebo poslední den v měsíci). Reading Assistant se doporučuje po 3-4 měsících práce v programu Fast ForWord (na měsíc nebo dva dle preferencí žáka) a pak pravidelně střídat. Po zhruba 4 měsících tedy komunikujte s lektorkou, pokud chcete vyzkoušet program  Reading Assistant, když Vám ho lektorka sama nenabídne.

Po zhruba 3 nebo 4 měsících v programu Fast ForWord je vhodné po domluvě s lektorkou vyzkoušet kompatibilnost sluchátek s mikrofonem - vyzkoušet program Reading Assistant (program pro koučované čtení). Ten obsahuje obrovskou knihovnu textů různé obtížnosti a různých žánrů. Je vhodné dětem po dohodě s lektorkou pro zpestření střídat po měsících či po dvou práci v programech Fast ForWord (příprava mozku na angličtinu a intenzivní trénink angličtiny) a v programu Reading Asistant (program pro koučované čtení). Je důležité ale vědět, že změna programu je možná jen na přelomu kalendářního měsíce a nelze poté ten samý měsíc vrátit práci do druhého programu. Takže u velmi malých dětí (které mají ještě problémy se čtením) je potřeba dobře zvážit, zda řeknete lektorce,  aby Vám na celý měsíc Reading Assistant aktivovala, protože pak již nejde ten samý měsíc vrátit druhý program (když třeba zjistíte, že to dítě nezvládá). U programu Reading Assistant lze přizpůsobit knížky preferencím Vašeho dítěte - více informací zde >>

4. Pomoc dítěti od rodiče (když má čas, chuť, energii a znalosti angličtiny)  🙂

     a) Jak může rodič dítěti "pomáhat" s angličtinou při práci v programu?

Program se dítěti přizpůsobuje s každým kliknutím. Pokud dítěti něco nejde, bude to s ním trpělivě trénovat. Dítě by mělo odpovídat bez velkého váhání a rozmýšlení, ale ne zbrkle. Ale v žádném případě by se nemělo snažit si vyhledávat odpovědi někde mimo a pak zakliknout správnou odpověď, že to vědělo. Program potřebuje vědět, jak na tom dítě je, aby to s ním mohl natrénovat.

Takže pokud s dítětem při práci v programu sedíte a nová látka je pro dítě příliš těžká nebo stresující, můžete dítěti "pomoci" vysvětlením, ale je nutné v takové situaci odkliknout v programu špatnou odpověď, aby program věděl, že dítě nevědělo samo a znovu mu otázku příště nabídlo znovu pro naučení, zopakování a zafixování správné odpovědi.

     b)  Jak může rodič dítěti "pomáhat" s angličtinou mimo práci v programu?

Možná alternativy, jak dítěti pomáhat, pokud chcete, je - že si vytisknete pomocné materiály - texty/obrázky,... a čtete si dítětem příběhy z programu nebo hrajete hry s obrázkovými/slovními kartičkami mimo práci v programu (například večer v rámci večerního čtení nebo kdykoliv během dne/týdne, kdy Vám to rodinný režim dovolí). Pomocné materiály ke stažení si můžete stáhnout na stránkách pro rodiče, které jsou k danému modulu (odkaz na stránku pro modul, s kterým Vaše dítě pracue, Vám pošle Vaše lektorka). Ale používejte pomocné materiály jako způsob jak trénovat mimo program, rozhodně ne jako nápovědu při práci v programu (a nebo nechte dítě zaškrtnout špatnou odpověď, pokud odpověď zjistí z pomocných materiálů).

5. Pomocné materiály a online hry, které dítěti pomůžou pochopit gramatiku nebo nasát slovíčka 

Už jsme říkali, že se program přizpůsobuje studentovi a trénuje se studentem vše až do úplného natrénování. Když tedy například chcete trénovat slovíčka, je mnohem zábavnější a účinější, když je natrénujete v programu, než abyste si je nechali poslat a učili se je z papíru. Nicméně někteří studenti prostě bez papíru nedokáží žít, a tak, pokud mezi ně patříte, můžete  si pomocné materiálu k danému modulu vytisknout. Ve vyjímečných případech, kdy vám nepůjde třeba něco ze složitější gramatiky nebo si chcete texty projít i z papíru, tam to má svůj smysl. Jen se pokuste ubránit pokušení si k tomu psát český překlad, pokud to opravdu není nezbytně nutné. .

TIP pro rodiče: Pokud neumíte dobře anglicky a stane se vám, že ani vy nerozumíte tomu, co vaše dítě v programu dělá, vzpomeňte si na to, že ne vždy je nutné mít vše pod kontrolou. Program může být v některých částech pro dítě i dost náročný, ale je postavený tak, že pokud dítě bude motivováno a bude pracovat s chutí (nebude se bránit učení), tak se to vždycky zlomí a dítě bude dělat nečekané pokroky. Jako jakákoliv nová dovednost i tohle učení nebude vždy jen procházka růžovým sadem, ale když vydržíte, budete nadšeni výsledky.

Pokud ale dítě ztrácí motivaci a chuť v programu pracovat a vy na dítě nemáte čas nebo energii se mu věnovat a s angličtinou mu pomáhat (nebo sami anglicky neumíte a nechcete se ji s dítětem učit), můžete dítěti vytisknout pomocné materiály a nechat ho s materiály pracovat samotné. Máme k dispozici také online hry, které pomáhají dítěti pochopit (díky obrázkům) a procvičit novou slovní zásobu (pokud mu systém práce v programu nestačí, aby se slovíčka naučil z programu).

6. Koukněte do reportů, jak často Vaše dítě v programu pracuje a zda opravdu pracuje 🙂

Každý týden v neděli Vám chodí na mail reporty práce Vašeho školáka v programu za proběhlý týden. Informace o tom, co v reportech najdete, jsou zde: Reporty - Fast ForWord - pro rodiče a Reporty - RA PLUS pro rodiče.

V reportu Progress jsou vidět křivky pokroku pro jednotlivé hry  - čím je křivka strmější, tím je pokrok rychlejší (stejně tak vodorná křivka značí stagnaci bez pokorku mezi jednotlivými dny, kdy dítě v programu pracovalo). 

Pokud má dítě křivky pokroku u jednotlivých her mírně nebo více stoupající, pak je vše v pořádku a nemusíte nic řešit.

Pokud jsou ale křivky pokroku stagnující delší dobu, dítě nepostupuje a je vhodné zjistit, v čem je problém (zda ví, jak se dané hry hrajou, zda se dokáže soustředit a nepracuje v prostředí, které mu soustředění neumožňuje, nebo třeba zda jen předstírá, že pracuje a hry nechá běžet naprázdno - to pak program také vyhodnotí jako stagnaci, protože mezi jednotlivými sezeními dítě nezískává body, které vedou k posunu). Na tomto posledním grafu je také vidět, že ukazatel Completion Rate je žlutý a ukazuje jen 42%, což znamená, že přestože dítě pravidelně pracuje a hry dokončuje (nechá doběhnout celý čas her - předpokládá se, že při tom pracuje), tak by měl postupovat nějakým "přiměřeným tempem", ale on splňuje toto tempo jen částečně, takže někde je nějaký problém, který je potřeba odhalit. - buď mu to opravdu nejde, protože je to na něho příliš těžké (nebo nějaké dítě může mít poruchy učení a jde mu to pomaleji) nebo to někde nějak fláká 🙂 ( viz pozdější paragraf o počtu kliků v daném sezení při podezření,  že dítě u spuštěného programu jen sedí, ale nepracuje)

V tabulce Usage v záložce Schedule jsou vidět dny, kdy dítě v programu pracovalo. Zelená kolečka jsou hry, které ten den dítě odehrálo tak, jak mělo (jak to program v daném nastavení protokolu 30 nebo 50 minut naplánoval). červená kolečka jsou přeskočené hry, které byly na ten den naplánované, ale dítě je neudělalo. Šedé nevybarvené kolečko znamená, že dítě hru začalo, ale nedokončilo počet minut pro daný den a hru ukončilo předčasně.

A pokud máte podezření, že si program  sice zapne, ale nechá ho jen běžet, aniž by pracovalo, zkontrolujte také počet kliků během daných sezení u hry v tabulce Usage v záložce Minutes/Questions 

V tabulce Usage v záložce Minutes/Questions je vidět aktivita dítěte během "puštěné doby každé hry". Ve sloupečku Min jsou vidět minuty, jak dlouho dítě v dané hře ten den pracovalo a ve sloupečku Ques je vidět počet otázek, na které v té dané hře v daném časovém účeku ten den dítě odpovídalo. V naší tabulce je vidět, že se potvrzuje podezření, že některé dny dítě nepracuje tak intenzivně, jak by mohlo (viz velký rozdíl mezi ožlucenými extrémně vysokými a extrémně nízkými hodnotami kliků u jednotlivých her v jednotlivé dny, které jsou označené jen pro ukázku). Bylo by asi dobré, aby dítě vědělo, že v reportech toto vidíte - pak si asi spíš dá pozor, a nebude jen předstírat, že pracuje 🙂

7. Pokud dítě nezvládá pocit, že dělá chyby....

Dokonalost tohoto programu mimo jiné spočívá v tom, že dítě opakováním a díky chybám učí. Kdykoliv dítě odpoví špatně, hned mu to dá program vědět a ukáže mu správnou odpověď. Trénuje tím jeho mozek, aby si správnou odpověď zapamatoval. Pustí dítě dál jen když si bude jistý, že to fakt válí, jak když bičem mrská. 🙂 Proto se může někdy stát, že dátě má pocit, že už to docela umí a pořád se točí v tom samém bez pokroku a přírůstku procent - pokud je to totiž něco hodně důležitého, program od dítěte může chtít i 100% přesnost. Ale nebojte, často se to nestává.

Přesto ubezpečte dítě, že vůbec nevadí, když dělá chyby, že chyby jsou pro něj způsob, jak se to naučit. Kdykoliv udělá chybu, je potřeba zbystřit, protože se ukáže, jak to tedy vlasně má být. U dětí, které jsou frustrované z chyb, je někdy těžké je přesvědčit, aby se soustředily po špatné odpovědi, protože jsou rozrušeny z neúspěchu a nedávají pozor. Vysvětlete jim, že je to jen hra a tím, že si zapamatují, jak to má být, se jim podaří ve hře lépe uspět. Je ale potřebné, aby dítě zbězile bez rozmyslu zbrkle neklikalo, protože tím si způsobí, že procento chyb bude zbytečně velké, progres v grafu/v procentech nebude viditelný a dítě si bude muset danou část zopakovat.

8. Když máte problém, řešte ho!

Pokud máte jakýkoliv problém nebo nečemu nerozumíte, kontaktujte lektorku, na kterou jste dostali při založení účtu kontakt. Je tu pro Vás. Klienti, kterým byl zřízen účet po 16.6.2022, kontaktují zákaznickou podporu.

Pokud máte pocit, že Vám Vaše lektorka nedokáže pomoci nebo s vámi nekomunikuje, kontaktujte nás skrz formulář vedle a my se Vám ozveme a problém společně vyřešíme :-).

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

O programu Reading Assistant

Součástí zaplacené licence programu SciLearn English je buď program Fast ForWord NEBO program Reading Assistant na daný kalendářní měsíc. Děti tedy většinou začínají modulem programu Fast ForWord a  program Reading Assistant Plus může lektorka aktivovat po vzájemné dohodě namísto prvního programu FFW po zhruba 3-4 měsících ve FFW (změnu nutno provést na přelomu kalendářního měsíce po vzájemné dohodě a vyzkoušení kompatibilnosti sluchátek). 

Nelze mít oba programy puštěné v jeden kalendářní měsíc a přechod mezi programy je možný jen na přelomu kalendářního měsíce (první nebo poslední den v měsíci). Reading Assistant se doporučuje po 3-4 měsících práce v programu Fast ForWord (na měsíc nebo dva dle preferencí žáka) a pak pravidelně střídat. Po zhruba 4 měsících tedy komunikujte s lektorkou, pokud chcete vyzkoušet program  Reading Assistant, když Vám ho lektorka sama nenabídne.

Program Reading Assistant je asistent anglického čtení, který díky patentované technologii rozpoznání hlasu a dokonale vypracovanému programu provádí každým krokem při čtení anglických knížek a opravuje anglickou výslovnost. Program je vhodný pro každého, kdo se chce učit angličtinu zábavným způsobem a bez biflování. Využívají ho děti i dospělí od úrovně začátečníků. Věční začátečníci a ti, co se ostýchají mluvit, si díky tomuto programu natrénují výslovnost a získají sebedůvěru mluvit. Program nejen opravuje, ale umožní nahrát a potom i přehrát si váš vlastní hlas a uslyšíte i uvidíte přesně, kde jste chybovali. Přístup k programu je neomezený. Většinou studenti pracují 3-5x týdně po dobu alespoň 20 minut. Pokud se ale chcete zlepšovat co nejrychleji, můžete pracovat i mnohem víc. Zajímavých textů budete mít víc než dost.

Určitě si s Vaším dítětem prohlédněte video, které popisuje, jak se s programem pracuje.

Sluchátka s mikrofonem pro program RA

K použití programu stačí běžný počítač (Windows nebo Mac), případně Chromebook nebo iPad a kvalitní sluchátka s mikrofonem (k používání modulů v programu Fast ForWord stačí prakticky jakákoliv kvalitní sluchátka).  K používání programu Reading Assistant (Asistent anglického čtení) sluchátka dříve musela mít jen USB připojení (nebo alespoň USB převodník neboli konvertor). Nově se na trhu objevují sluchátka s Jack připojením, která také fungují (viz seznam doporučených sluchátek).

Pokud doma máte nějaká kvalitní sluchátka, vyzkoušejte je a je možné, že budou s programem fungovat. Pokud fungující sluchátka doma nemáte a budete pořizovat nová, doporučujeme zakoupit vyzkoušená sluchátka z našeho seznamu, protože jinak nelze zaručit, že vám sluchátka budou s programem pracovat.

Je vhodné domluvit se s lektorkou, že Vám zapne program Reading Assistant na konkrétní jeden den během studia v programu Fast ForWord kvůli vyzkoušení sluchátek, zda Vám fungují nebo zda budete muset nějaké z doporučených zakoupit. 

Jak vybrat pro dítě vhodné knížky v knihovně RA

Program RA obsahuje obrovské množství knížek různé úrovně i různých žánrů od knížek pro nejmenší až po knížky úrovně C2.

Je potřeba komunikovat s lektorkou, která Vám nastavuje knihovnu knížek pro Vaše dítě. Rozdílná knihovna bude pro dítě např. ve druhé třídě a jiná pro studenta například na druhém stupni ZŠ. Malé děti začínají knížkami Pro nejmenší 1, pro které máme zpracované také PDF soubory, které by jim měly pomoci s pochopením textu a slovní zásobou.

U starších dětí se snažíme najít knížky, které jsou pro dítě vhodné podle jeho úrovně angličtiny - lektorka nastaví nějakou úvodní knihovnu, knížky se v nastavené obtížnosti seřadí - na začátku knihovny budou nejjednodušší knížky, na konci seznamu budou ty obtížnější (z nastaveného rozmezí obtížnosti). Je vhodné vyzkoušením knížek zjistit vhodnou úroveň knížek a tu potom s lektorkou komunikovat - student by měl vyzkoušet nejjednodušší knížku na začátku knihovny, jednu knížku uprostřed knihovny a knížku nakonci knihovny, aby poté lektoka věděla, které zhruba knížky odpovídají náročností... Poté upraví knihovnu tak, aby zůstaly v knihovně knížky,  které zhruba odpovídají úrovni studenta. Pokud jsou knížky příliš obtížné nebo naopak příliš lehké, dejte vědět Vaší lektorce a po domluvě s rodičem lektorka může knížky v knihovně pro dítě upravit. 

Nastavení kníhovny a čtení knížek by mělo být od lektorky nastavené tak, že knížky si dítě může vybírat a pokud se mu knížka nelíbí, může z ní vyskočit a vybrat si jinou. Pokud Vám Vaše nastavení programu toto neumožňuje, kontaktujte prosím Vaši lektorku, ať Vám knihovnu takto přenastaví.

Knížky tedy není potřeba číst všechny (dítě si může vybírat), ale je vhodné nepřeskakovat příliš mnoho knížek. Pokud splníte všechny tři kroky pro dokončení knížky (viz popis níže, jak to funguje), knížka se Vám v hlavní knihovně na úvodní stránce označí jako přečtená (zelená fajfka nebo stříbrná nebo zlatá hvězdička). Jakmile budete mít knížky přečtené, kontaktujte vaši lektorku a ona Vám nové knížky přidá.

Pokud dítě nebaví práce v programu číst, je dobré zdůraznit mu, že si knížky může vybírat (ty, které ho nebaví, může přeskakovat), nebo zvážit, zda není nastavená špatně úroveň knížek. Nebo je také možnost přizpůsobit žánr knížek - lektorka může při nastavování knihovny filtrovat podle žánru.

Lektorka také může na žádost rodiče nebo studenta knihy vyfiltrovat podle žánru - je tedy možné studentovi zpřístupnit ty knížky, které ho více zajímají (například jen příběhy nebo jen literaturu faktu). 

  • Seznam knížek,  které jsou v RA k dispozici, je ke stažení zde >>   
  • Texty jednodušších knížek jsou ke stažení zde >>

Také je možné nastavit v programu přísnost rozpoznávání hlasu - defaultně je nastavená průměrná přísnost, ale je možné požádat lektorku o upravení nastavení na více nebo méně přísné. 

Jak dlouho/často může dítě v programu pracovat 

Dítě může v programu RA pracovat jak často a jak dlouho chce.  Vaše lektorka nastaví v programu doporučený čas práce 20, 30 nebo 40 minut - po uplynutí této doby program studenta upozorní, že již uplynula nastavená doba, ale je na dítěti, zda po upozornění od programu chce práci v programu ukončit nebo v ní pokračovat 🙂

TŘÍKROKOVÝ PLÁN v programu RA pro SPLNĚNÍ KNÍŽKY:

Dítětem vybraná knížka z nastavené knihovny se označí jako ukončená/splněná v případě, že dítě splní všechny tři kroky pro danou knížku:

1. KROK - žárovičky/Think abouts + čtení textu

Úkolem v tomto kroku je (po projdutí všech slovíček z předkroku) si přečíst text a odpovědět na všechny "žárovičky"/THINK ABOUTS v textu (v tomto kroku je možné a vhodné nechat si knížku přečíst od rodilého mluvčího).

V textu jsou "nevybarvené žárovičky", na které když kliknete, tak se objeví testík (otázka), která nabádá žáka k zamyšlení o textu. Po zodpovězení se "žárovka! označí žlutě jako splněná. Takto je potřeba odpovědět na otázky všech "žárovek".

2. KROK - RECORD - nahrávání studentova čtení

V druhém kroku je potřeba nahrát vlastní přečtení knížky. Počet čtení (nahrání výslovnosti - WCPM) musí být dvakrát nebo třikrát, podle rychlosti a přesnosti čtení (zda je dosažen potřebný limit - v případě, že není, tak je potřeba třetí čtení - u třetího čtení bez ohledu na to, jak se to žákovi podaří, se kniha třetím čtením (RECORD) splní).

Na obrázku je vidět linka s číslem (GOAL) - to je stanovená rychlost a přesnost čtení pro danou knížku. A ty sloupce s čísly ukazují výsledek žáka při prvním a druhém čtení. (V tomto případě stačí na splnění tohoto kroku pouze dvě čtení, protože byl dosažen goal).

3. KROK - Quiz - test na porozumění textu

V třetím kroku je potřeba odpovědět na kvízové otázky, aby bylo ověřeno porozumění textu.

"You Are Done" - splnění knížky ve všech třech krocích

Pokud je knížka splněná ve všech třech krocích, zobrazí se obrazovka se shrnutím splnění knížky a program řekne: ... You are done...... 🙂

Označení splněné knížky v knihovně

Pokud by byla knížka splněná, u knížky v seznamu (v Library na úvodní obrazovce) by byla knížka označená:

  • zelenou fajfka - označuje splnění
  • stříbrná hvězdička - označuje lepší splnění 
  • zlatá hvězdička - označuje nejlepší splnění 

REPORTY

Každý týden v neděli Vám budou chodit reporty z programu Reading Assistant. Pokud Vám reporty nepřijdou, dejte vědět Vaší lektorce a ona upraví nastavení. Vysvětlení reportů pro Reading Assistant najdete zde >>

(Ne)splněné kroky jsou vidět v reportech

V reportech je vidět, které kroky má student u jednotlivých knížek splněné či nesplněné. 

  • TAI score reprezentuje 1. krok, tedy žárovičky/Think abouts
  • WCPM reprezentuje 2. krok (rychlost správně přečtených slov za minutu) - první číslo je studentovo, číslo za lomítkem je cíl pro danou knížku (goal)
  • Quiz score reprezentuje 3. krok, tedy kvíz porozumění textu (první číslo je počet studentových správných odpovědí, druhé číslo za lomítkem je počet celkových otázek v textu) - počítá se do celkového hodnocení zvládnutí knížky, takže by to žáci rozhodně neměli jen bezmyšlenkovitě odklikat 🙂

V reportech je také vidět, které knihy jsou dokončené ve všech krocích. Oranžové kolečko z přechozí tabulky znamená, že kniha není ještě dokončená.

Barevné tečky značí, na jaké úrovni byl text dokončený 
(oranžová – dobrá, modrá – výborný, zelená – excelentní).

Ikonka mikrofonu znamená, že ke knížce je k dispozici nahrávka čtení dítěte a je možné si ji přehrát.

Příklad pomocného materiálu pro hru Buzz Fly z modulu Reading Level 1

Tyto materiály byly vytvořeny jako doplněk pro hry z unikátního online výukového programu Fast ForWord (modul Reading Level 1, hra Buzz Fly). Materiál ke stažení k jednotlivým příběhům obsahuje flaskarty a třístupňové karty klíčových slov z textu, text bez obrázků, s obrázky i chybějícími slovy atd...) a je vhodný jako materiál pro práci v hodině angličtiny, na kroužku angličtiny nebo jako pomocný materiál pro děti učící se angličtinu se SciLearn English doma.

1 - A HOG AND A FROG

ONLINE HRY PRO ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ ANGLICKÝCH SLOVÍČEK 

Pro učení slovíček použijte tlačítko REVIEW, pro hraní hry tlačítko FAST, SLOW nebo START. 

Slovíčka 1 pro SciLearn hru Robodog

Slovíčka 2 pro SciLearn hru Robodog 

Časté otázky a odpovědi

Jak často může školák trénovat?

Dá se říci, že každý může pracovat kdy chce a jak dlouho chce 🙂 . Program je ale nastavený od lektora na jednu z variant 3-5 týdně 30-90 minut - je možné nastavený režim po domluvě s lektorem změnit. Celkový nastavený počet minut se rovná součtu času jednotlivých cvičení. Při režimu 30 minut se zpřístupní zhruba 3 cvičení po cca 10 minutách každé, při režimu 50 minut se zpřístupní všechna cvičení modulu (6-7), každé cvičení na cca 8-9 minut. Žák by měl jednotlivé hry udělat v kuse bez přestávky, ale mezi jednotlivými hrami je možné udělat si pauzy. Pokud má zájem žák pokračovat i po skončení všech zpřístupněných her, může se znovu přihlásit a jednu nebo více her si zahrát daný den znovu. Pokud cvičení nemůže v danou chvíli dokončit, může skončit a vrátit se k ní později ten den, program mu umožní hru dokončit (bude pokračovat tam, kde přestal).

Proč zní angličtina v modulech pro přípravu mozku na angličtinu tak divně?

Je to díky patentované technologii, roztažení řeči u modulů pro přípravu mozku na angličtinu tj. ze série Foundations a Elements, které zní sice divně, ale je to neuvěřitelně účinné při vytváření správných otisků anglických hlásek ve vašem mozku. Připraví vám to mozek na snadný a srozumitelný náslech angličtiny a vylepšíte si díky tomu i výslovnost. Je to patentovaná technologie a tohle je jediný program na světě, který jí má. Jak procházíte cvičeními, roztažení se zkracuje a na konci už skvěle rozumíte běžné rychlosti mluveného slova.

Jak se učí nové věci? Nikdo je v programu nevysvětluje. Dělám chyby.

Pokud v doporučeném modulu neznáte všechna slovíčka a gramatiku, nevzdávejte to! Jak správně říká známé přísloví - "Chybami se člověk učí" - nebojte se je dělat, když se učíte nové věci, ale nedělejte je zbytečně a zbrkle, když už opakujete. Program je nastaven tak, že to s vámi natrénuje - nové věci se učíte se metodou pokus-omyl, kdy Vám program ukáže hned po chybě správnou odpověď a bude to s vámi trénovat, dokud se to nenaučíte. Program se přizpůsobuje vašim znalostem s každým kliknutím myši, to znamená, že postupuje tak rychle, jak vám to jde. Ale pokud budete dělat chyb příliš hodně příliš dlouho, tak Vás program nepustí dál a bude to s vámi stále procvičovat. Takže lepší je uvážlivá pozornější práce s málo chybami než zbrklé nebo nepozorné klikání se zbytečnými chybami!