Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

Začínáme s online kroužkem

SciLearn English

Informace pro žáky a jejich rodiče, kteří začínají s online kroužkem s podporou programu SciLearn English

1

Mrněte
na video

Pokud jste ještě neviděli sestřih z ukázkových hodin online kroužků, tak teď to můžete napravit. Klidně přizvěte svého malého studenta, aby se podíval, do čeho jde a co ho asi tak čeká.

2

Proběhněte pravidla

Než se přihlásíte do 1. lekce kroužku, je dobré si ověřit, že vše funguje jak má a také to, jaká jsou pravidla, která jsou shodná pro všechny SciLearn online kroužky.

3

Domácí příprava a tipy

Projděte si pár tipů pro rodiče, otevřete si úvodní email od vaší lektorky a připravte se na 1. lekci. Pak už jen nechte vašeho malého angličtináře pracovat samostatně, bez vyrušování.

4

Vyplňte
zpětnou vazbu

Oceníme, když si najdete chvilku času, a v průběhu kurzu vyplníte zpětnou vazbu o tom, jak online kroužek probíhá, jak se vašemu dítku lekce líbí a případně to, co byste chtěli jinak.

1. Přehrát video

Pokud jste si před přihlášením se do SciLearn online kroužku angličtiny společně s vaším angličtinářem neprošli sestřihy z ukázkových online lekcí, tak teď je ten správný čas. Pusťte si v klidu video dle vaší věkové kategorie, do které jste se přihlásili, aby vaše dítko mělo představu, jak bude hodina probíhat.

1. - 3. třída

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

4. - 6. třída

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2. Technikálie a pravidla

Vyzkoušejte si, zda technika funguje na 100%

Než začnete, je potřeba si vyzkoušet, jak se bude žáček připojovat a zda vše funguje na 100%. I když technika může občas zazlobit, je dobré zkusit tomu předejít.

Na online kroužek se budete připojovat pomocí aplikace ZOOM. Vaše lektorka vám včas dopředu pošle odkaz na meeting, díky kterému se spojíte. Doporučujeme odkaz vyzkoušet a případně aplikaci ZOOM nainstalovat, aby v den kroužku nedošlo ke zbytečným prodlevám.

Není možné se na online kroužek připojovat pomocí telefonu. Je vyzkoušeno již několika lektorkami a studenty, že připojení se do hodiny pomocí chytrých telefonů je absolutně nevyhovující. Telefon resp. aplikace v telefonu funguje trochu jinak než přes PC, Notebook nebo Ipad a tedy i interakce studentů s lektorkou jsou omezené. Dále pak internetové připojení je méně stabilní a výkonné. A navíc, plocha obrazovky je nedostačující.  Vezměte tedy na vědomí fakt, že po dobu online kroužku je potřeba být připojen pomocí běžného PC, notebooku, netbooku, Chromebooku nebo IPadu.

Dále budete potřebovat samozřejmě připojení k internetu a skvělým pomocníkem mohou být i sluchátka. Výhodou sluchátek je to, že odfiltrují zbytečné okolní ruchy a žáček nebude zbytečně rušen např. vaší činností okolo.

Obecná pravidla a zásady lekcí online kroužku

Scilearn online kroužky probíhají sice pod vedením českých lektorek, ale POUZE v anglickém jazyce. Tento styl výuky má několik důvodů.

  • i když dítě nerozumí všemu, co lektorka říká, učí se pomocí doprovodných aktivit, pomůcek a reakcí ostatních dětí pochopit a rozklíčovat to, co se právě děje - učí se angličtinu přirozeně vstřebávat
  • i když dítě zatím angličtinu aktivně nepoužívá tj. nemluví, s lektorkou se určitě dorozumí a to díky připraveným pomůckám, které si vždy nachystá samo nebo společně s vámi před tím, než kroužek začne
  • kroužek v anglickém jazyce dá dětem maximum, které může z angličtiny načerpat - neučí se tak překládat sám sebe nebo lektorku, ale v angličtině myslet. Čeština (byť používaná minimálně) by tento proces narušovala

Nebojte, že na to dítě není zvyklé, máme vyzkoušené, že se to časem poddá a přináší do skvělé výsledky. I když dítě na lektorku promluví česky, dostane se mu anglické odpovědi a vysvětlení, jak příště může zareagovat stejně, ale v angličtině.

Další pravidlo - děti nesmí úmyslně vypínat zvuk a ani obraz během výuky. Je to rušivý element i vůči ostatním dětem v kroužku. Samozřejmě chápeme, že technika může zakolísat, ale určitě je na místě dětem zdůraznit, že toto se nedělá. 

Co dělat když obraz či zvuk vypadne? Zkuste vypnout/zapnout tlačítko mikrofonu nebo kamery na obrazovce, připojit/odpojit sluchátka, v posledním případě pak restart počítače. Lektorka se pokusí studenta navést (pokud bude audio připojení v pořádku a nebude obraz), ale není v jejích silách a ani časových možnostech čekat příliš dlouho. Pokud by se připojení nepodařilo obnovit, bude v lekci pokračovat dále s ostatními studenty. Toto se stává ale opravdu výjimečně. Pokud se dítě z technických důvodů během lekce odhlásí, je možné do lekce po odstranění problémů znovu vstoupit.

V průběhu SciLearn online kroužku můžete být nablízku, pokud by dítko potřebovalo pomoci s technikou, ale v žádném případě se nesnažte dítěti radit - a tím myslíme ani hlasitým povzdechnutím, gestikulací, mimikou... Pokud budete radit, dítě se bude čím dál tím více spoléhat na váš úsudek a nápovědu a nedosáhneme tak samostatnosti a umění se spolehnout na své instikty a znalosti.

Veškeré materiály, které Vám lektorka bude v rámci přípravy posílat, nebo se kterými se na hodinách SciLearn online kroužků bude pracovat, jsou určeny výhradně pro práci vašeho dítěte pro účely kroužku. Materiály jsou chráněné autorskými právy, a proto vás žádáme, abyste je nikde dále nešířili. 

Platí, že samotný kroužek je potřeba doplnit pravidelnou prací v programu SciLearn a to alespoň 3 x týdně po dobu 30 minut (to je minimum, díky kterému bude práce s programem v komcinaci s online kroužkem žáka rychle posunovat dopředu). Samozřejmě, pokud bude s programem pracovat intenzivněji, projeví se to i na angličtině dítěte. Můžete využít momentální akční nabídky pro školáky a objednat si tak kromě kroužku program SciLearn za zvýhodněnou cenu.

3. Domácí příprava a tipy pro rodiče

Metodika výuky a obsah lekcí je daný. Každá lektorka si volí téma a detailní skladbu online kroužku dle dosažené úrovně angličtiny a zájmu svých studentů v daném kroužku. Nelze tedy očekávat, že aktivity a témata v jednotlivých kroužcích budou zcela stejné. Proto je na každé lektorce, aby s vámi rodiči a vašimi dětmi komunikovala to, jaký je plán na další hodinu a co si mají děti připravit, nebo zda mají k dispozici nějaká další cvičení navíc.

Lektorka vám bude pravidelně po absolvování lekce posílat plán na další hodinu a to, co si mají děti nachystat, např. vytisknout/vystříhat/vybarvit různé kartičky, obrázky, jaké další pomůcky mají mít na stole k dispozici (většinou jen papír a fix) atd. Tyto doplňkové materiály jsou důležité právě pro interakci v rámci lekce a pomáhají pak i dětem překonat ostych z mluvení v angličtině.

Výuku stavíme na poznatcích moderních věd.

Dítě se nejlépe učí, když je v pohodě a lekce ho baví - proto nevytváříme žádný stres a vedeme hodiny v laskavé a radostné atmosféře. Nepoužíváme odměny ani tresty (neznámkujeme/nehodnotíme), nezávodíme, nesrovnáváme se. To vede k tomu, že se děti přestávají bát mluvit a dělat chyby.

Nikoho nenutíme, aby opakoval slovíčka či věty za každou cenu. Dáváme dětem prostor, aby reagovaly, jak umí a jak jim je příjemné - někdy je to jen kývnutím hlavy nebo ukázáním kartičky. Nikomu neříkáme, že dělá nebo říká věci špatně. Když odpoví špatně, lektorka mu ukáže, jak měla znít správná odpověď bez toho, aby ho upozorňovala na chybu. Našim cílem je děti maximálně podpořit a laskavě je navést na správnou cestu a podpořit tak jejich snahu se naučit nové věci.

To, že děti chybují, je naprosto v pořádku, protože jenom tím se mohou zase posunout dál. Proto uvítáme i podporu a zájem z vaší strany - udělejte si alespoň chvilku času a projděte si spolu s dětmi to, co v lekci probírali (klidně v češtině), co se jim líbilo nebo nelíbilo apod. Ukotví si tak nově získané informace a osvěží paměť. To, že budete s dětmi o online kroužku mluvit i vy rodiče a poskytnete lektorkám postřehy dětí také může pomoci lektorkám v přípravě na další lekce.

4. Vaše hodnocení online kroužku

Zpětná vazba je pro nás důležitá

Vaše zkušenosti  s našimi online kroužky angličtiny je pro nás velmi cenná a moc by nás potěšilo, kdybyste si našli společně s dětmi chvilku a vyplnili krátký dotazník. Dotazník můžete vyplnit opakovaně, např. po 2-3 proběhnutých lekcích  a určitě ještě pak celkové hodnocení po ukončení všech lekcí, nebo kdykoliv, když s námi potřebujete něco sdílet. Takto můžete přispět k tomu, aby se kroužky neustále zlepšovaly, byly  ještě zajímavější a šité na míru vašim dětem.

Předem vám děkujeme za váš čas!