Obohaťte nabídku volnočasových aktivit pro děti ve vaší škole! SciLearn pořádá:

KROUŽKY ANGLIČTINY VE ŠKOLE S LEKTOREM

a prací žáků doma s unikátním programem

Program Fast ForWord je jedinou počítačovou hrou, která připravi mozek na angličtinu. Zlepšuje porozumění, výslovnost i gramatiku. 

Pomozte žákům ve vaší škole učit se angličtinu až 4x rychleji

Díky neurovědě je možné učit se angličtinu přirozeně, jako rodilý mluvčí. Jde to snadno a hlavně rychle! Děti se učí až 4x rychleji, než ostatní. Nejde o děti se zvláštním nadáním, ale o program, který jako jediný na světě dokáže připravit mozek na angličtinu a trénovat jazyk rychle a snadno.

Unikátní program na výuku angličtiny vytvořený předními neurovědci

Díky neurovědě je možné učit se angličtinu přirozeně, jako rodilý mluvčí. Jde to snadno a hlavně rychle! 

Součástí účasti v kroužku angličtiny, který lektor povede, získá žák přístup k programu na výuku angličtiny doma, který je podobný počítačové hře a který pracuje ve 3 krocích:

 1. Připraví mozek na angličtinu
 2. Intenzivně trénuje vše v angličtině (slovní zásobu, gramatiku, výslovnost)
 3. Koučuje výslovnost a čtení

Vypadá to jako počítačová hra. Obrázky, animované postavičky, mluvená řeč a zvuky, které vám po každém pokusu dají vědět, zda jste odpověděli správně či ne, takže váš mozek hned ví, co si má pamatovat a co ne.  

I když to vypadá jako hra, nenechte se mýlit. Mozek se učí pokusem a omylem v ohromné frekvenci kolem 800 pokusů za hodinu. Trpělivě s vámi trénuje vše, co je potřeba. Jakmile začínáte odpovídat správně, program vám začne přidávat na obtížnosti. Učíte se tak mnohem zábavněji a hlavně několikanásobně rychleji.

V čem je program tak výjimečný?

Program byl zkoumán i na světově známých univerzitách a je hodnocený jako #1 na rozvoj anglických dovedností institucí ministerstva školství USA (WWC).

 1. Kognitivní trénink zrychluje učení - Jako jediný program na světě nejprve vytvoří otisky anglických fonémů a trénuje kognitivní funkce v angličtině, což mnohonásobně zrychlí učení angličtiny.
 2. Unikátní úroveň adaptivity programu využívající AI - Program se studentovi přizpůsobuje s každým kliknutím myši, neztrácí čás tím, co umí a trénuje jen to, co potřebuje.
 3. Sleduje a opravuje výslovnost studenta - Jako jediný program na světě dokáže sledovat studenta při plynulém čtení a opravuje jeho výslovnost.

Pro koho je program vhodný

Děti se učí až 4x rychleji, než ostatní. Nejde o děti se zvláštním nadáním, ale o program, který jako jediný na světě dokáže připravit mozek na angličtinu a trénovat jazyk rychle a snadno.

Program SciLearn English je vhodný pro děti od 6 let až po dospělé bez ohledu na to, na jaké úrovni angličtiny se nacházejí. Program je vhodný i pro žáky, kteří ještě neumí abecedu - v modulu Reading Readiness se ji rychle naučí. Program je postavený tak, že se přizpůsobuje potřebám studenta. Pokročilí žáci, včetně žáků na školách s výukou v angličtině trénují akademickou úroveň včetně přípravy na jazykové zkoušky až po úroveň C2, tj. úrovni rodilého mluvčího. Tento program se používá i v mnoha mezinárodních školách a používají ho i rodilí mluvčí například při přípravě na zkoušky na vysokou školu. Využívají ho i někteří učitelé angličtiny ke zdokonalení své angličtiny a výslovnosti.

Zlepšení angličtiny žáků 

Kroužek SciLearn v kombinaci s domácí prací žáků s programem SciLearn přináší žákům obrovské výhody:

 • Příležitost začít mnohem lépe rozumět mluvenému slovu a zlepšit si výslovnost.
 • Zrychlit učení angličtiny a rychleji se dostat na úroveň, kdy žák může angličtinu začít používat v běžném životě a tím si jí dále zlepšovat
 • Šance pracovat se špičkovým programem za zlomek komerční ceny, s programem, který žáka dovede až k dokonalému zvládnutí angličtiny

Anglické dovednosti, které program rozvíjí:

Poslech

Pokročilá přesnos poslechu * Několika stupňové povely * Porozumění řeči * Všechny formy anglické gramatiky * Slovní zásoba * Rozlišování hlásek

Mluvení

Čtení nahlas s různou obtížností * Podporuje procvičování mluvení * Produkce jazyka víceslabičných slov * Opakované čtení pro zdokonalení výslovnosti

Čtení

Uvědomování anglických fonémů * Analýza slov - předpony, přípony, kořeny slov * Figurativní řeč * Porozumění textu s ověřením v testu * Abstraktní odůvodňování * Sumarizace

Psaní

Spelling * Gramatika * Základní a akademická slovní zásoba * Větný rozbor a správná konstrukce vět * Uspořádání vět v odstavci

Organizace kroužků

 • Kroužky budou probíhat na základních (případně i středních) školách.
 • Výuka v kroužku vedená lektorem bude 1x týdně po 60 minut.
 • 15 lekcí za pololetí, počet žáků ve skupině: 7-13 žáků. 
 • Vyškolený lektor bude současně administrovat přístupy žáků k programu SciLearn English pro výuku angličtiny doma.
 • Každý žák bude pracovat doma 3x týdně 30-50 minut v online programu.
 • Každý lektor může vést více kroužků na jedné i více školách.
 • Lektory zdarma vyškolíme a za svou práci dostanou finanční odměnu (a jako bonus přístup do programu)
 • Účast žáka je placená a je hluboko pod běžnou komerční cenou (běžná cena programu na prvních 5 měsíců je 6480 Kč). Žák zaplatí pouze 3700 Kč za jedno pololetí, takže když bude pracovat 3x týdně a docházet do kroužku, vyjde ho jedna lekce na pouhých 49 Kč!  
 • Staráme se o smysluplné využití volného času dětí a výrazné zlepšení jejich angličtiny.
 • Kroužky pořádáme přímo ve školách, kde si pronajímáme učebnu. Vhodná učebna je ta, kde je také prostor pro hraní a pobyb - alespoň část prostoru je bez lavic. (Nepotřebujeme počítačové vybavení.)
 • Cena kroužku je 3 700 Kč za pololetí - 15 lekcí (1x týdně 60 min). V rámci účasti v kroužku žáci získají přístup k programu Fast ForWord / Reading Assistant za zlomek komerční ceníkové ceny, takže věříme, že většina žáků, kteří mají motivaci pracovat, si budou moci přístup k programu dovolit.
 • Zajišťujeme komunikaci s rodiči, fakturaci kroužků a každý týden zasíláme rodičům reporty práce jejich dítěte v online programu. 
 • Lektoři kroužků jsou prověření zaměstnanci SciLearn. Sami zajišťujeme jejich nábor, proškolení a výukové materiály.
 • Výše odměny lektora záleží zejména na počtu kroužků, které vede a částečně i na počtu dětí v kroužku, každopádně náš cíl pro každého lektora je  měsíční přivýdělek ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně hrubého za každý kroužek (tj. při 1 hodině týdně a 9 dětech v kroužku, více dětí vyšší příjem).
 • Každý lektor dostane kromě finanční odměny také jako bonus jeden přístup k programu SciLearn zdarma, který může využít na výuku angličtiny pro sebe nebo pro člena své rodiny. 
 • Naše kroužky mohou lektorovat také učitelé z Vašich řad, kterým vše potřebné poskytneme.
 • SciLearn má pojistku odpovědnosti.

Co potřebujeme od ředitele školy:

 • Pronájem vhodné učebny na vaší škole na 1 hodinu kroužku angličtiny týdně (v případě otevření více kroužků, na více hodin) - Pro naše kroužky angličtiny nepotřebujeme učebnu s počítači pro žáky - žáci budou na počítačích pracovat doma. Pro konverzační hodinu s lektorem není potřeba ani dataprojektor ani učitelský počítač, takže nám stačí obyčejná učebna, ideálně s místem pro hraní na koberci.
 • Spolupráci v tom, aby se rodiče dozvěděli o kroužku angličtiny (stejným způsobem jako se dozví o jiných kroužcích na škole) - na webové stránce www.scilearn.cz/krouzek jsou pro rodiče připravené veškeré informace o programu, o kroužku, demo programu i registrační formulář v případě zájmu o kroužek

Kroužek angličtiny a blended learning 

Žáci pracují v online programu doma na svých počítačích. Lektor má k dispozici materiály, kterými může zpestřit hodiny angličtiny během konverzačního kroužku a pomoci žákům trénovat angličtinu zábavným způsobem. Hodiny angličtiny na kroužku se tak stávají zajímavější pro žáky i učitele, neboť žáci se díky kombinaci učení v hodinách a doma na počítači mnohonásobně rychleji zlepšují.

Lektoři mohou sledovat postup svých žáků a pomáhají jim dle potřeby. Lektoři, rodiče i žáci získávají pravidelné výkazy práce v programu a mohou tak sledovat svůj postup. Učitelé mají přístup k mnohým materiálům ke stažení, které mohou využívat v běžných hodinách angličtiny. Program pomáhá žákům vytvořit i akademickou slovní zásobu potřebnou ke studiu dalších předmětů v angličtině (CLIL).

Program je využitelný od prvňáčků po vysokoškoláky. V některých českých školách ho využívají i učitelé ke zdokonalení své angličtiny. Lektor, rodiče i žák dostávají pravidelné výkazy práce v programu, kde se dozví, jak žák pracuje, kde chybuje, kolik mu chybí do ukončení cvičení. Výkazy pro studenta jsou motivační a informační, rodič má přehled, zda žák plní své úkoly a jak mu to jde. Lektor má přístup k podrobným informacím, které mu umožní pomoci studentovi s tím, co potřebuje.

Fotografie z hodin kroužku angličtiny blended se SciLearn

Kliknutím na obrázek otevřete velký obrázek. Šipkami prolistujete galerii.

Ukázka propojení online programu a práce v kroužku

Jde jen o malý zlomek toho, co program nabízí. V tomto cvičení se žák učí v angličtině přemýšlet, soustředit se a pohotově reagovat na vícestupňové povely. Počáteční cvičení jsou jednoduchá, jednostupňová, žák vždy dostane okamžitou zpětnou vazbu a při chybě i správnou odpověď. Tím se ze svých chyb okamžitě učí. Zvládá se tedy učit i bez toho, aby nejprve natrénoval slovní zásobu nebo potřebnou gramatiku či větnou stavbu. Získané dovednosti pak může v tomto příkladu rozšířit o využí v mluvené řeči a při čtení povelů během hodiny angličtiny.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V testech na české škole se 73% studentů zlepšilo o celou úroveň CEFR za 9 měsíců.

Pokrok, který se očekává za 3-4 roky školní angličtiny, ale téměř polovina čekých žáků ho nedosáhne.

Často kladené otázky o programu:

Co se dá zvládnout za jedno pololetí?

Za jedno pololetí projde průměrný žák 1-2 moduly. Bude záležet jednak na dovednostech žáka (nejen úroveň angličtiny, ale i úroveň jeho kognitivních funkcí, poslechové paměti atd.) a také samozřejmě na tom, jak často a jak dlouho bude žák pracovat. Přípravu mozku na angličtinu žáci mohou zvládnout i za 3 měsíce práce, pak mohou začít s modulem, který jim pomůže s gramatikou a slovní zásobou.

Dá se účast v kroužku s programem zakoupit na jinou dobu než na 1 pololetí?

V rámci této nabídky kroužků ve školách to bohužel možné není. Program je vždy k dispozici jako součást kroužku na jedno pololetí . Pokud by žák měl zájem o kratší dobu nebo dobu přesahující pololetí, šlo by to pouze v rámci individálního přístupu, ale počáteční komerční balíček stojí 4,500 Kč na 3 měsíce, což je víc než přístup v rámci kroužku s konverzačními hodinami s lektorem, který stojí pouze 3,700 Kč.

Jak dlouho trvá zvládnutí angličtiny se SciLearn English?

Odpověd na tuto otázku je individuální. Průměrné výsledky, které vidíme u žáků, kteří pravidelně pracují, ukazují, že potřebují cca 4-6 školních let na dosažení úrovně B2. Poté už angličtině rozumí natolik, že jsou schopni ji používat v běžném životě a záleží pak většinou na věku žáka, kdy dokáže udělat zkoušky na úrovni C1. Pokud žáci začínají na prvním stupni, většinou se jim podaří dosáhnout úrovně B2 před ukončení základní školy.

Pro koho je program vhodný?

Program SciLearn English je vhodný pro děti od 6 let až po dospělé bez ohledu na to, na jaké úrovni angličtiny se nacházejí. Program je postavený tak, že se přizpůsobuje potřebám studenta a vede ho až k akademické úrovni C2 tj. úrovni rodilého mluvčí. Tento program se používá i v mnoha mezinárodních školách a používají ho i rodilí mluvčí například při přípravě na zkoušky na vysokou školu. Využívají ho i někteří učitelé angličtiny ke zdokonalení své angličtiny a výslovnosti.

Je účinnost programu ověřena?

Ano. Program byl testován ve více než 300 studiích, mnohé z nich uskutečněné na světově známých univerzitách. Díky těmto studiím byl ohodnocen nezávislou institucí WWC, která patří pod Ministerstvo školství USA, jako nejlepší program na rozvoj jazykových dovedností v angličtině. Program byl ověřený i praxí na více než 3 mil. studentech.

Mohou v rámci jednoho přístupu pracovat sourozenci, kteří jsou na podobné úrovni angličtiny?

Program se přizpůsobuje s každým kliknutím úrovni studenta. Takže i když 2 studenti budou mít podobnou úroveň angličtiny, každému půjde něco jiného a bude mít nedostatky v něčem jiném. Pokud by se tedy u jednoho přístupu střídali dva žáci, nebude postupovat ani jeden z nich, protože program se během lekce přizpůsobí jednomu a při druhé lekci se bude přizpůsobovat druhému a nebude možné se posunout dopředu.

Pokud máte další otázku, napište nám ji a my vám na ni odpovíme.

Reference učitelů a rodičů

Program SciLEARN bych doporučila všem, kdo chtějí podpořit a upevnit přirozenou cestou výuku anglického jazyka. Pokrok je vidět již po prvních měsících. V naší rodině se stal přirozenou součástí každodenního života. Děti (Adélka 8, Vojtěch 6) mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv, 5 dní v týdnu. Angličtina se stává "jejich" jazykem. Nemusí se ptát, co je nepravidelné množné číslo, prostě to ví. Je úžasné sledovat jejich nevědomé pokroky.
MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D. - maminka Adélky (3. třída) a Vojtěcha (1. třída)
Kristýnka začala ve 4. třídě. První výsledky jsme viděli už po pár měsících, ale opravdový zlom nastal po zhruba 8 měsících, kdy se ve škole zlepšila i v českém čtení a jiných předmětech. V páté třídě vyhrála školní anglickou olympiádu, v šesté třídě byla druhá na okrese a letos vyhrála. S rezervou udělala Cambrige zkoušky A2 a připravuje se na B1. Rozhodně mohu program SciLearn English doporučit.
Iveta Dufková - maminka Kristýnky (7. třída)
Program mi hned od začátku připadal mnohem zábavnější než běžná výuka angličtiny, a když ho viděly moje děti (6 a 8 let), tak ho chtěly také. Takže už trénujeme všichni. Největší zlom vidím v tom, že slovní zásoba a s ní celé věty se mi nějak dostaly do podvědomí, takže si je nemusím překládat a rozumím jim. Angličtina je pro mě celkově jasnější a srozumitelnější. Nemusím se soustředit, že teď bude něco v angličtině, ale když něco anglicky zaslechnu, prostě tomu rozumím.
Lucie Křížová - podnikatelka a maminka, Praha
Adélka je na 8-letém gymnáziu a vloni měla z angličtiny trojku. Poté co pár měsíců pracovala s programem FFW, angličtina jí začala ve škole lépe jít, lépe jí rozumí, nad gramatikou nemusí přemýšlet, protože ji má "v uchu" - chybný tvar slyší, tak jako by ho slyšela v češtině. Výrazně se jí rozšířila slovní zásoba a světe div se ... v lednu měla písemku z angličtiny nejlepší ve třídě - na plný počet bodů.
Renata R., manažerka a maminka
Od zavedení programu SciLearn English v naší škole jsem očekávala celkový posun v angličtině u všech dětí i těch nejmenších. Líbilo se mi, že je program ve formě počítačové hry, a tak děti baví. V praxi se ukázalo, že mladší děti pracovaly ještě intenzivněji než bylo domluveno a nadšeně zkoušely nové moduly. Některé ze starších dětí pracovaly i na čtecím modulu (Reading Assistant). Během pár měsíců přečetly spoustu knih a práce s programem je bavila. Jako učitelé jsme měli průběžný přehled o intenzitě práce žáků s programem. V hodinách s dětmi pracovala anglicky mluvící lektorka, která měla přehled o tom, na kterém modulu dané dítě právě pracuje a mohla tak výuku přizpůsobit potřebám žáků. Jako hlavní přínos vidím možnost navazující práce v hodinách a intenzivnější zapojení nejmenších dětí v angličtině ve škole, následně se nebojí zapojit do komunikace s anglicky mluvícím učitelem. Děti lépe rozumí a mají lepší výslovnost. Program bych doporučila všem učitelům, kteří chtějí využívat efektivní blended learning ve výuce angličtiny.
ZŠ Montessori Mozaika, Ing. Markéta Matoušková, učitelka, s programem ve škole pracují od šk. roku 2015/16 (škola má 1.-5. třídu)
Když jsme s programem SciLearn English na naší škole začínali, byla jsem zvědavá a doufala jsem, že zaujme a posune dál jak dobré studenty, tak pomůže i těm, co s jazyky bojují. Vedla jsem kroužek angličtiny a pozorovala jsem obrovský rozdíl mezi dětmi, které pracovaly pravidelně a pečlivě, a těmi, které práci v programu zanedbávaly. Děti, které pracovaly pravidelně lépe rozuměly, rychleji reagovaly a nebály se mluvit. Navíc bylo úžasné pozorovat jejich obrovskou chuť a motivaci pracovat, učit se i uplatňovat nabyté znalosti. S takovými žáky se pracuje s radostí! Program pomáhá dětem bez rozdílu jejich nadání. Jako učitelka, jsem uvítala různé materiály a aktivity, které jsem si mohla stáhnout a zpestřit s nimi výuku. Pro žáky byla práce s programem často nejen velká zkouška trpělivosti, ale také zkušenosti, že i když nerozumí všemu, mohou z toho leccos pochopit, což vnímám jako největší přínos do života komunikace v cizím jazyce. Program mohu doporučit všem učitelům i žákům, kteří opravdu stojí o to, naučit se anglicky.
Mgr. Lucie Drkalová, učitelka, ZŠ Gajdošova, Brno, pracuje s programem SciLearn English od šk. roku 2016/17
Prezentace programu mě zaujala na konferenci v Praze Neurověda ve vzdělávání 2018. Bylo to vzplanutí a výzva, vlastně jsem se chtěla přesvědčit, zda je to tak skvělé a efektivní , jak to bylo představeno. Vážila jsem si seriózních informací o tom, že program neslibuje výsledky bez práce, ale s prací, která však děti baví, je podložena poznatky neurovědy a dobrou zkušeností se zpětnou vazbou. Bylo skvělé i to, že řadu rodičů se nám podařilo přesvědčit o zakoupení účtů za poměrně přijatelnou částku. Jediným problémem byla praktická stránka věci, a to samotné přihlašování do účtů, děti / 1.třída / měly velmi malou zkušenost s počítačem a neuměly psát. Řešením bylo rozdělení skupiny na menší počet. Za několik týdnů se situace zlepšila (poznámka: děti pracují 1x týdně ve třídě s učitelem a zbytek doma s rodiči). K samotné výuce: program si děti velmi rychle osahaly a do práce se stále těší, což je to, co mě neustále přesvědčuje o tom, že jsme udělali správně. Program je výborným doplňkem ke klasické výuce angličtiny /1h týdně – velmi nízká hodinová dotace pro aj/ Myslím, že program je při této hod.dotaci stěžejním, což byl také impuls pro rodiče, kterým na výuce angličtiny záleží. Děti velmi dobře reagují, když na ně v průběhu hodiny mluvím anglicky, již nyní bych řekla, že mají přiměřenou slovní zásobu. Každé dítě prochází v programu svým tempem a tím je splněna zásada o respektování individualizace. I sama na sobě jsem se přesvědčila, že tento způsob výuky mi velmi vyhovuje a výsledky na sobě opravdu také pozoruji. Výsledky a nadšení dětí z práce je důvod, proč bych program s čistým svědomím doporučila všem učitelům angličtiny.
ZŠ Božkov Plzeň, Mgr. Lucie Vancová, učitelka - s programem SciLearn English pracuje od září 2018 se skupinou prvňáčků
V programu pracuji já a můj syn, který je ve 3. třídě.  Jsem moc vděčná za tuto možnost učení angličtiny. Při mé práci (nepravidelnost, noční služby), nemůžu chodit do žádného kurzu. To, že si můžu sama určit, kdy budu angličtinu dělat, je výborné, a i to, že si to mohu rozložit během dne.  Syna Ondru také práce v programu baví.  I za těch pár měsíců, co SciLearn English používám, jsem si jistější v konverzaci, občas musím použít angličtinu v práci, takže posun určitě vidím, u syna vidím, že ve škole v angličtině nemá problém, nic se nemusí učit doma. Já i syn bychom chtěli, pokud to bude možné příští školní rok zase pokračovat. Program bych určitě doporučila i dalším dětem a rodičům.
Paní Veronika Kupská z Brna
Co jsem od SciLearn English očekávala? Abych pravdu řekla, tak úplně přesně nevím. Když jsme dostali nabídku, byla jsem nadšená. Velmi ráda využiji každé příležitosti, která mi, jako matce, nabídne vzdělávání mých dětí. Angličtina je v dnešní době pro většinu lidí a generací nepostradatelná. Určitě jsem myslela na „posun“ mého syna v anglickém jazyce, ale také ve vzdělávání se jako takovém. Nepopírám, že jsem v oné výuce také cítila smysluplné využití času, který tráví u PC. Naplnil program Vaše očekávání? Naplnil a v jistých záležitostech i předčil. Jaké změny vidíte ve zvládání angličtiny? I když syn zcela nerozumí každému slovu, dokáže si z vět a celých článků vybrat slova, kterým rozumí a zbytek logicky odvodit. Tudíž ho výuka posunula nejen v porozumění, ale také logickém myšlení, v práci s textem a naslouchání. Další, což mě velmi mile překvapilo je, že se začal připravovat zcela sám. Změnu jsem pozorovala ve chvíli, kdy jsem mu řekla, aby si šel udělat domácí úkoly (což bylo pravidlem) a on mi na to vždy odpověděl, že už je má 😉 hotové. Stejně tak to je s přípravou na vyučování a učením se na testy. Velmi brzy jsem tyto otázky mohla přestat pokládat a dnes, kdy je na konci třetího modulu, nebýt elektronické žákovské knížky, ani nevím jaké úkoly a povinnosti má a přitom je vše v naprostém pořádku. Doporučila byste program SciLearn English dalším dětem? Zcela určitě, ale u mladších dětí je to opravdu jen pro rodiče, kteří si na své dítě dokáží udělat čas, když to potřebuje. Byly situace a období, kdy potřeboval mou účast a nepřetržitě potřebuje můj zájem o věc. Potřebuje si o výuce povídat. Jaké má úspěchy, co se mu daří, jakého dosáhl skore, ale také co mu nejde. Čas jsme této výuce věnovali i navíc, kdy jsme společně překládali povídky, věty a otázky a on se je následně doučil. Také bylo období, kdy ho výuka přestávala bavit, například, když mu graf třeba třikrát nepostoupil. Měl tendence to vzdát, rozčiloval se a někdy si i pobrečel. Jako motivaci jsem zvolila právě můj zájem, spolupráci, neustálé povzbuzování a když bylo nejhůř, tak i hmotnou odměnu. Starší studenti (lidé) by si měli nejprve uvědomit, jaké jsou jejich priority a jestli zvládnou a hlavně jestli budou chtít si udělat čas. MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D. - maminka Adélky (3. třída) a Vojtěcha (1. třída) Program SciLEARN bych doporučila všem, kdo chtějí podpořit a upevnit přirozenou cestou výuku anglického jazyka. Pokrok je vidět již po prvních měsících. V naší rodině se stal přirozenou součástí každodenního života. Děti (Adélka 8, Vojtěch 6) mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv, 5 dní v týdnu. Angličtina se stává "jejich" jazykem. Nemusí se ptát, co je nepravidelné množné číslo, prostě to ví. Je úžasné sledovat jejich nevědomé pokroky.
Magdaléna Krejčová - maminka Adama z 5.B (Děčín)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Reference - Iveta Dufková - maminka 2 dětí, které používají program a zároveň lektorka angličtiny

Kristýnka pracuje s programy SciLearn již od 4. třídy. V 5. třídě vyhrála školní kolo anglické olympiády, v 6. třídě byla v okresní anglické olympiádě na 2. místě a v 7. třídě na okrese vyhrála. Má Cambridge zkoušku A2 a v 8. třídě je připravena na B1 - maturitní úroveň.

Vyzkoušejte si program v demo verzi zdarma

Zajímá vás to? Nebo se potřebujete na něco zeptat?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů