Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Reading Level 4

Rozšiřuje čtenářské dovednosti se zaměřením na aplikování znalosti původu slov, slovních forem, struktury věty, interpunkci a dokonalejší porozumění. Pokračuje v rozvoji kognitivních dovedností v souvislosti se čtením. Cvičí se tyto dovednosti: rozpoznání psaného slova a jeho výslovnosti (decoding), hláskování slov (spelling), slovní zásoba, porozumění větám.


Hoof Beat

Odpovědi na otázky výběrem správného slova. Procvičování rozlišení. Rozvoj slovní zásoby,

Jitterbug Jukebox

Hláskování slova pomocí výběru písmen z nabízené skupiny písmen. Procvičování hláskování (pravidelné, napojování, nepravidelná a frekventovaná slova). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Stinky Bill´s Billboard

Doplňování neúplné věty výběrem správného chybějícího slova. Procvičování čtení vět a slovní zásoby.

Lulu´s Laundry Line

Doplňování odstavce výběrem správného slova nebo chybějícího interpunkčního znaménka. Procvičování pravidel anglického jazyka (čárky, tečky, otazníky, vykřičníky, uvozovky, apostrofy a závorky), porozumění textu a rozšiřování slovní zásoby.

Goat Quotes

Vyběr věty, která správně parafrázuje krátký odstavec. Procvičování gramatiky, slovní zásoby, logického uvažování a porozumění čtenému textu.

Book Monkeys Two

Student čte a odpovídá na otázky v náročnějších pasážích textu.  Procvičuje čtení s porozuměním (vyprávění, výkladový text, básně, plány a instrukce) a slovní zásobu.