Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Literacy

Tento modul vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Zaměřuje se na: sluchové zpracování mluveného slova, strukturu řeči, pracovní paměť, poslechové porozumění, fonologickou plynulost.

Jak se cvičeními pracovat

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Literacy

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.

Space Racer

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. zapamatování si a následování instrukcí) a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Galaxy Goal

Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách ozve slabika nová. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Spin Master

Student vybere ze dvou možností slabiku, kterou slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Lunar Tunes

Student tvoří dvojice slabik nebo slov, které slyšel (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Star Pics

Student přiřazuje výslovnostně blízká slova, která slyšel, k obrázkům. Rozšiřování  znalostí pravidel anglického jazyka a slovní zásoby. Rozvoj porozumění a zpětného popisu  příběhu.

Stellar Stories

Toto cvičení je zaměřené na dvě různé aktivity. V jedné aktivitě se student učí následovat instrukce a rozšiřuje si slovní zásobu. V druhé aktivitě poslouchá příběh a odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka  i slovní zásobu. Rozvíjí porozumění a dovednost zpětného popisu příběhu.