Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Foundations I

Tento modul vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Tyhle dovednosti váš mozek dokáže využít i při činostech ve vaší mateřštině, takže se nezřídka stává, že školáci se začnou zlepšovat i v jiných předmětech než angličtině. 

Jak se cvičeními pracovat

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Foundations I

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.

Sky Gym

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. paměť a následování instrukcí). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Moon Ranch

Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách objeví slabika nová. Rozvoj jazykového porozumění
a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Hoop Nut

Student vybírá slabiku, kterou slyšel,
ze dvou zvukových možností. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Whalen Match

Student hledá stejné dvojice slabik nebo slov (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.  Procvičování shody zvuku a písmene.

Robo-Dog

Student přiřazuje slova, která slyší, k jednotlivým obrázkům. Rozvoj jazykového porozumění
a uvědomování si jednotlivých fonémů. Rozšiřování slovní zásoby.

Ele-Bot

Student se učí porozumět významu vět, které slyší. Rozšiřování znalostí pravidel jazyka a slovní zásoby. Rozvoj dovednosti porozumění a zpětného popisu příběhu.

Space Commander

Rozvoj dovednosti soustředit se
a následovat i vícestupňové instrukce.

Anglické dovednosti, které jsou osvojovány a posilovány

Poslech

Porozumění

Příprava na řeč

FFW Foundations I

Úvodní modul pro žáky na prvním stupni a dospělé naprosté žačátečníky.
Vstup do dema

FFW Foudations II

Pokračování přípravy mozku na angličtinu.
Vstup do dema

FFW Literacy

Úvodní modul pro žáky na druhém stupni a dospělé studenty.
Vstup do dema

FFW Literacy Advanced

Pokračující modul nebo počáteční modul pro velmi pokročilé studenty (C1+).
Vstup do dema

DEMO pro pokročilejší studenty - Fast ForWord Literacy

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.

Space Racer

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. zapamatování si a následování instrukcí) a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Galaxy Goal

Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách ozve slabika nová. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Spin Master

Student vybere ze dvou možností slabiku, kterou slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Lunar Tunes

Student tvoří dvojice slabik nebo slov, které slyšel (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Star Pics

Student přiřazuje výslovnostně blízká slova, která slyšel, k obrázkům.  Rozšiřování  znalostí pravidel anglického jazyka a slovní zásoby. Rozvoj porozumění a zpětného popisu  příběhu.

Stellar Stories

Toto cvičení je zaměřené na dvě různé aktivity. V jedné aktivitě se student učí následovat instrukce a rozšiřuje si slovní zásobu. V druhé aktivitě poslouchá příběh a odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka  i slovní zásobu. Rozvíjí porozumění a dovednost zpětného popisu příběhu.